Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

17.03.2020 r. - otrzymaliśmy informację o możliwości uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego przez Mariusza Cygnara, z naruszeniem prawa https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/wsppraca-pomidzy-organami-wadzy-pastwowej-przy-tuszowaniu-oszustwa-naukowego-na-przykadzie-sprawy-postpowania-habilitacyjnego-rektora-pastwowej-wyszej-szkoy-zawodowej-w-nowym-sczu?qid=9132969e-a003-4bcf-b6c2-387b0e374ed5&v=&b=&from_search=1


20.02.2020 r. - wystąpiliśmy do dyrektora RDN i CK w sprawie procedur recenzowania dorobku naukowego oraz regulacji obowiązujących  recenzentów


10.02.2020 r. - wystąpiliśmy do MNiSW w sprawie procedur recenzowania dorobku naukowego oraz przepisów prawa obowiązujących recenzentów


7.02.2020 - podjęliśmy interwencję w sprawie możliwości wystąpienia nieprawidłowości w konkursie ogłoszonym na Uniwersytecie Łódzkim.


4.02.2020 r. - podjęliśmy starania o upublicznienie obowiązujących regulacji i zasad działania Biura CK i RDN nie zamieszczonych na stronie internetowej tych instytucji.


29.01.2019 r. - Fundacja Science Watch wspólnie z Polskim Związkiem Logopedów rozpoczęła działania zmierzające do opracowania Raportu o stanie kształcenia i zatrudnienia logopedów
czytaj więcej


17.12.2019 r. - Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - w celu ustanowienia organu sprawującego nadzór nad Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów, została 10 grudnia 2019 r. skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Informacje o przebiegu prac nad petycją można znaleźć na stronie https://www.senat.gov.pl/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,397.html


03.09.2019 r.Raport o stanie procedur antymobbingowych na uczelniach publicznych w Polsce
czytaj więcej


17.07.2019 r. - wysłaliśmy list do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr. hab. Marka Zirk-Sadowskigo z prośbą o podjęcie działań wobec sędziego Jana Tarno, który w reportażu wyemitowanym na portalu onet.pl, zachęca m.in. pracowników naukowych, do niszczenia dokumentów w postaci nagrań z posiedzenia ciał naukowych obradujących w sprawach awansowych. Treść listu poniżej
czytaj więcej


26.03.2019 r. - odpowiedź na artykuł prof. Bogusława Śliwerskiego, zamieszczony na blogu http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2019/03/kompromitujacy-dziennikarke-ale-i.html
czytaj więcej

7.png4.png2.png0.png1.png

Nasi Partnerzy