Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego - opracowany przez Radę Doskonałości Naukowej. Dokument kompleksowo omawia zagadnienia związane z postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, które wszczynane są od dnia 1 października 2019 r. oraz postępowaniami, które zostały wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r. (tzw. stara ustawa).

Jednym z ważnych celów, którymi się kierujemy, jest dbałość o rzetelność postępowań awansowych na uczelniach. Dlatego prosimy o korzystanie i rozpowszechnianie w środowisku obowiązujących wzorów umów z recenzentami oraz uchwał podejmowanych przez organy uczelni w postępowaniach awansowych.

 

Dodaj komentarz

Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

1.png9.png7.png4.png4.png7.png