WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Raport w sprawie nagrań z posiedzeń organów nadających stopień doktora habilitowanego
W Raporcie przedstawiono odpowiedzi dotyczące nagrań posiedzeń organów nadających stopień doktora habilitowanego otrzymane od 82 retorów uczelni oraz 60 dyrektorów instytutów badawczych i instytutów PAN.

 

Pobierz Raport w .pdf

 

Wprowadzenie (Joanna Gruba)

I. Ramy prawne postępowań habilitacyjnych (Bartosz Wilk)

II. Analiza odpowiedzi w sprawie sporządzania nagrań (Joanna Gruba)

III. Podsumowanie (Joanna Gruba)

IV. Najważniejsze wnioski (Joanna Gruba, Bartosz Wilk)

Aneksy (Joanna Gruba)

 

Musisz się zalogować aby dodawać komentarze.

2.png7.png7.png4.png4.png3.png9.png