Kodeks etyki pracownika naukowego - dokument opracowany przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, na 141. sesji w dniu 25 czerwca 2020 r.

 

 

 

Dodaj komentarz

Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

1.png9.png7.png4.png4.png4.png