W styczniu Fundacja Science Watch wspólnie z Zarządem Głównym Polskiego Związku Logopedów podjęła działania zmierzające do opracowania Raportu o stanie kształcenia i zatrudnienia logopedów.

Opracowanie Raportu obejmować będzie 2 etapy:
1. Etap weryfikacyjny, mający na celu wyłonienie uczelni (publicznych i niepublicznych), które prowadzą studia logopedyczne na różnych poziomach kształcenia (licencjackie, magisterskie, podyplomowe). Zakończenie etapu weryfikacyjnego przewidziano na 14 lutego 2010 r.

2. Etap właściwy, mający na celu zebranie informacji na temat procesu kształcenia na poszczególnych poziomach studiów, w uczelniach które prowadzą kształcenie logopedów.

O wynikach Raportu będziemy Państwa informować na stronie internetowej.

 

 

Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

1.png7.png2.png0.png7.png9.png