Finansowanie badań na uczelniach - analiza wyników badań

Ankieta „Finansowanie badań, nagrody” to ostatnia ankieta dostępna w roku akademickim 2018/2019. Dwie kolejne ankiety zostaną udostępnione po wakacjach.

Bieżący kwestionariusz dostępny był w internecie od 10 kwietnia do 15 maja 2019 r. Celem badań było poznanie opinii naukowców na temat:
- kryteriów i wysokości przyznawanych funduszy na własny rozwój naukowy,
- nagradzania osiągnięć naukowych,
- pozyskiwania funduszy z zewnętrznych źródeł,
- wpływu Ustawy 2.0 na wzrost finansowania badań.

Ankietę rozpowszechniliśmy drogą mailową wysyłając ją do ponad 30 tysięcy naukowców z całej Polski, oraz zamieszczając linki do ankiety na profilach FB. Ankietę uzupełniło 771 osób. Wśród ankietowanych było 375 (48,64%) kobiet i 396 (51,36%) mężczyzn. Największą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku od 41 do 50 lat, było ich 299 (38,78%).

Tabela 1. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek i płeć.

Wiek/płeć

Kobiety

Mężczyźni

Ogólna liczba głosujących

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

do 30 lat

11

1,43

18

2,33

29

3,76

31-40 lat

114

14,79

93

12,06

207

26,85

41-50 lat

152

19,71

147

19,07

299

38,78

51-60 lat

66

8,56

75

9,73

141

18,29

61-70 lat

29

3,76

54

7,00

83

10,77

więcej niż 70

3

0,39

9

1,17

12

1,56

Razem

375

48,64

396

51,36

771

100,00

 

Najliczniejszą grupą respondentów byli adiunkci, których było aż 388 (50,32%). Drugą grupą pod względem wielkości byli profesorowie nadzwyczajni – 173 (44,44%).

Tabela 2. Charakterystyka respondentów ze względu na miejsce pracy i stanowisko.

Stanowisko/
uczelnia

Uniwersytet

Politechnika

Akademia

Inna

Ogólna liczba głosujących

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

doktorant

24

3,11

0

0,00

2

0,26

1

0,13

27

3,50

asystent

30

3,89

11

1,43

4

0,52

0

0,00

45

5,84

adiunkt

345

44,75

34

4,41

8

1,04

1

0,13

388

50,32

wykładowca/starszy wykładowca

36

4,67

4

0,52

2

0,26

0

0,00

42

5,45

profesor nadzwyczajny

151

19,58

14

1,82

8

1,04

0

0,00

173

22,44

profesor zwyczajny

62

8,04

6

0,78

7

0,91

3

0,39

78

10,12

inne

15

1,95

0

0,00

2

0,26

1

0,13

18

2,33

Razem

663

85,99

69

8,95

33

4,28

6

0,78

771

100

Wśród osób głosujących były 763 (98,96%) osoby zatrudnione na uczelniach publicznych i 8 (1,04%) osób zatrudnionych na uczelniach niepublicznych.

Analiza odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania oraz Państwa komentarze do pytań, znajdują się poniżej, po kliknięciu „pokaż odpowiedzi” pod każdym słupkiem.

 

WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty
Aktywne kryteria filtrowania wyników
brak

1. Czy w Twojej jednostce są jasno ustalone kryteria przyznawania pracownikom naukowym środków na prowadzenie badań?

296 GŁOSÓW
38,39%
 
423 GŁOSY
54,86%
 
52 GŁOSY
6,74%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

2. Czy przyznawane Ci środki finansowe, są wystarczające na potrzeby rozwoju naukowego?

78 GŁOSÓW
10,12%
 
656 GŁOSÓW
85,08%
 
37 GŁOSÓW
4,8%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

3. Czy inwestujesz prywatne fundusze na finansowanie własnych działań naukowych (np. badań/konferencji/ publikacji itd.)? (Jeżeli TAK, proszę napisać, ile własnych funduszy przeznaczasz na naukę w ciągu roku).

554 GŁOSY
71,85%
 
197 GŁOSÓW
25,55%
 
20 GŁOSÓW
2,59%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

4. Czy doświadczyłeś odmowy finansowania własnych działań naukowych (np. badań/konferencji/publikacji) ze środków przyznanych Twojej jednostce z uwagi na inne plany przełożonego?

455 GŁOSÓW
59,01%
 
258 GŁOSÓW
33,46%
 
58 GŁOSÓW
7,52%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

5. Czy otrzymujesz wsparcie finansowe, niezbędne do podnoszenia kwalifikacji, umożliwiających awans naukowy (np. studia podyplomowe, kursy, staże zagraniczne)?

144 GŁOSY
18,68%
 
532 GŁOSY
69%
 
95 GŁOSÓW
12,32%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

6. Czy Twój przełożony dostrzega Twoje osiągnięcia naukowe i odpowiednio nagradza je finansowo (np. poprzez dodatek motywacyjny, nagrody rektora i inne)?

260 GŁOSÓW
33,72%
 
434 GŁOSY
56,29%
 
77 GŁOSÓW
9,99%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

7. Czy znasz w Twojej jednostce osoby, które są finansowo doceniane przez przełożonego (np. poprzez dodatek motywacyjny, nagrody rektora i inne), pomimo braku osiągnięć naukowych, w wyniku personalnych zależności?

362 GŁOSY
46,95%
 
285 GŁOSÓW
36,96%
 
124 GŁOSY
16,08%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

8. Czy starałeś się o pozyskanie finansowania badań naukowych z funduszy zewnętrznych? (Jeżeli tak, to czy miałeś wsparcie swojej jednostki w tych staraniach).

610 GŁOSÓW
79,12%
 
125 GŁOSÓW
16,21%
 
36 GŁOSÓW
4,67%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

9. Czy znane Ci są nieprawidłowości finansowe zaistniałe w Twojej jednostce? (Jeżeli TAK, podaj jakie).

206 GŁOSÓW
26,72%
 
370 GŁOSÓW
47,99%
 
195 GŁOSÓW
25,29%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

10. Czy sądzisz, że zmiana struktury uczelni (np. likwidacja katedr i zakładów) wpłynie na zmianę finansowania Twoich planów naukowych?

215 GŁOSÓW
27,89%
 
410 GŁOSÓW
53,18%
 
146 GŁOSÓW
18,94%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

2.png3.png6.png5.png7.png6.png1.png