Mapa mobbingu - ankieta

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Sciene Watch Polska, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej mobbingu na uczelniach. Wyniki ankiety będą podstawą do opracowania MAPY MOBBINGU i przedstawienia w formie graficznej rozkładu uczelni, na których zjawisko mobbingu jest szczególnie nasilone.

Działamy na rzecz większej transparentności Agencji Badań Medycznych
Jak już informowaliśmy na naszym profilu Facebook, nasza Fundacja wygrała sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie z Agencją Badań Medycznych o udostępnienie informacji publicznej w sprawie programu dotacyjnego „Szybkiej ścieżki COVID-19 (sygn. akt II SAB/Wa 434/20).

wyrok WSA w Warszawie w sprawie ABM

Czekając na uprawomocnienie się wyroku postanowiliśmy przyjrzeć się działalności ABM. Zauważaliśmy, że na stronach internetowych ABM publikowane są treści uchwał Rady Agencji z pominięciem kluczowych załączników np. dotyczących finansowania Agencji. Tym samym dostępne w Internecie informacje na temat działalności ABM są niepełne. Czyni to działania Agencji nietransparentnymi. Naszą rolą jest zatem dotarcie do materiałów źródłowych i ich opublikowanie. W ten sposób nasza Fundacja stara się zwiększyć przejrzystość działań Agencji Badań Medycznych oraz współkształtować kulturę prawną i organizacyjną ABM.

Poniżej przedstawiono linki do treści uchwał Rady Agencji oraz załączników, stanowiących integralną część informacji zawartych w uchwałach.

Uchwała

Załącznik

Uchwała nr 1/2020

Brak dostępu

Uchwała nr 3/2020

Wersja załącznika 3-2

Wersja załącznika 3-3

Wersja załącznika 3-4

Uchwała nr 4/2020

Załącznik nr 4

Uchwała nr 5/2020

Załącznik nr 5

Uchwała nr 6/2020

Załącznik nr 6

Uchwała nr 7/2020

Załącznik nr 7

Uchwała nr 9/2020

Załącznik nr 9

Uchwała nr 10/2020

Załącznik nr 10

Uchwała nr 11/2020

Brak dostępu

Zdecydowaliśmy, że stosowne uchwały Rady Agencji Badań Medycznych i załączniki do nich będziemy przechowywać również na serwerach Fundacji. Między innymi poprzez archiwizację materiałów publikowanych przez Agencję Badań Medycznych oraz ciągłe monitorowanie działań Agencji nasza Fundacja realizuje bowiem jeden z głównych swoich celów statutowych jakim jest działalność prospołeczna na rzecz jawności i etyki w postępowaniach administracyjnych w nauce i oświacie oraz innych organach administracji państwowej.

 Łukasz Kołodziej

 

3.png6.png5.png8.png1.png1.png