WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce - dokument opracowany przez Zespół do Spraw etyki w Nauce, który doradzał Ministrowi Nauki i Szkolnictwa wyższego w latach 2009 – 2010

 

Recenzje w postępowaniach o awans naukowy - dokument opracowany przez Radę Doskonałości Naukowej

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

3.png0.png2.png4.png0.png9.png0.png