Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce - dokument opracowany przez Zespół do Spraw etyki w Nauce, który doradzał Ministrowi Nauki i Szkolnictwa wyższego w latach 2009 – 2010

 

Recenzje w postępowaniach o awans naukowy - dokument opracowany przez Radę Doskonałości Naukowej

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

1.png9.png7.png4.png4.png7.png