WYDARZENIA
Certyfikowane szkolenia Bezpłatne wykłady

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce - dokument opracowany przez Zespół do Spraw etyki w Nauce, który doradzał Ministrowi Nauki i Szkolnictwa wyższego w latach 2009 – 2010

 

Recenzje w postępowaniach o awans naukowy - dokument opracowany przez Radę Doskonałości Naukowej

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

5.png9.png6.png8.png8.png3.png