WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Wyszukiwarka parametryczna Publish or Perish

Nauka już od dawna jest globalna i istotne jest czy oraz ile kto wnosi do światowej wiedzy. Ten wkład jest wymierny i można go określić, za wyjątkiem rzadkich sytuacji zastrzeżonych.

Każdy z nas i w każdej chwili może ocenić dorobek własny oraz każdego innego naukowca w ogólnodostępnej przeglądarce Publish or Perish (w skrócie PoP), której praktyczność można polecić na użytek prywatny jako szybki, pierwszy ogląd aktywności publikacyjnej. Wystarczy wpisać „Publish or Perish” w oknie wyszukiwarki Google i otworzy się strona twórcy programu www.harzing.com. Na tej stronie dostępne są linki do pobrania aplikacji Publish or Perish, między innymi dla Windows, Mac czy Linux. Po zainstalowaniu i otwarciu wystarczy kliknąć na przycisk Google Scholar (to jest „darmowe”) i w okienku „Authors”wpisać imię i nazwisko wyszukiwanej osoby, lub nazwisko i inicjał(y), a następnie kliknąć „search”.

 

 

Po chwili (nieraz dłuższej, zależnie od rozmiaru dorobku…) w dolnej części ekranu pojawią się publikacje badanego autora/ki posortowane według ilości cytowań. Czasem zdarzają się kłopoty z afiliacją i podobieństwem nazwisk z różnych stron świata. Z tego powodu wiele wydawnictw wymaga wskazania inicjału drugiego imienia autora(ów) publikacji.

Warto w wynikach spojrzeć w kolumnę „Publisher” (po prawej) - gdzie i w jakich wydawnictwach dany autor/ka publikuje - czy są to poważniejsze pisma i wydawnictwa międzynarodowe (jak Elsevier, Oxford, Wiley, Springer itp.), czy raczej to publikacje w lokalnych zeszytach, kwartalnikach albo archiwach o niskim nakładzie i zasięgu. W najnowszej wersji PoP wynikowe wskaźniki ilościowe i parametryczne zamieszczone są w okienku po prawej stronie na górze ekranu, a oprócz ilości publikacji najważniejszy do odczytania jest indeks Hirsch’a[1], tu oznaczony jako "h".

Warto mieć na uwadze, że ta łatwa w obsłudze i sprawna platforma Publish or Perish bazuje na masowych danych dostępnych w wyszukiwarce Google Scholar, a więc dotyczy także różnych lokalnych (by nie powiedzieć – mniej znaczących) materiałów, często bez recenzji, zasięgu i siły oddziaływania w postaci wskaźnika cytowań (ang. Impact Factor, w skrócie IF)[2]. Czyli – jeśli w ogóle jakieś dane tam są - to nie zawsze można się nimi nadmiernie chwalić…

Najlepsza (i płatna) usługa oceny parametrycznej Web of Science (w skrócie WoS) firmy Clarivate Analytics, to najdokładniejsza platforma oceny parametrycznej, do której w Polsce jest licencjonowany dostęp przez biblioteki uczelniane. Dane tam przedstawiane są oparte na bieżących wskazaniach Journal Citation Reports®, gdzie każde indeksowane czasopismo posiada określony dorocznie wskaźnik cytowań, czy inaczej wskaźnik wpływu (Impact Factor). Ta wyszukiwarka ma też doskonałe możliwości filtracyjne, pozwalające na unikanie błędów podobieństwa. Polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki oprócz swojej własnej punktacji stosuje bardziej liberalną niż WoS, choć również licencjonowaną wyszukiwarkę Scopus (firmy Elsevier), dostępną także przez biblioteki uczelni.

W efekcie różnic jakościowych, w wyszukiwarce PoP może być widoczna jakaś liczba publikacji, czy nawet pewna ilość ich lokalnych cytowań i „lokalnego” wskaźnika Hirsch’a, ale w tej najlepszej światowej wyszukiwarce Web of Science (WoS) tych publikacji może być dużo mniej albo wcale, i to samo dotyczy cytowań i wskaźnika Hirsch’a. Prawda jest też taka, że kto ma konkretny dorobek światowy wymierzony i opisany w WoS, to zawsze jest on widoczny w PoP, ale niekoniecznie odwrotnie, albo nawet w ogóle nie…

- - - - - - - - - - - - - - - - -

[1] Wskaźnik (indeks)  Hirsch’a – syntetyczny parametr oceny wartości naukowej wskazujący jednocześnie liczbę publikacji w międzynarodowych czasopismach indeksowanych w JCR (Journal Citation Reports®) oraz ilość cytowań tych prac danego autora. Dla przykładu – wskaźnik H = 3 mówi o trzech pracach, z których każda musi być cytowana co najmniej trzy razy. W praktyce działa przelicznik 10:1, czyli dla H=5 trzeba mieć koło 50 publikacji, by te najlepsze „zapunktowały” cytowaniami. Wskaźnik H profesorów nauk ścisłych często przekracza 20, w naukach technicznych i przyrodniczych dobrze, by był około lub powyżej 10.

2 Wskaźnik cytowań – Wikipedia, wolna encyklopedia.  Ma właściwości kumulacyjne: suma IF obrazuje wkład autora w dziedzinę. Czyli, np. 10 publikacji, każda ze wskaźnikiem IF = 5, daje sumaryczny IF = 50. Ale 10 publikacji z IF = 0,5 każda, daje sumaryczny IF = 5…

Krzysztof J. Konsztowicz, prof. ATH (em.)

Musisz się zalogować aby dodawać komentarze.

Komentarze   
0 # Kagan 2022-10-05 12:14
PoP NIE działa.
2.png7.png7.png4.png2.png7.png2.png