Mapa mobbingu - ankieta

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Sciene Watch Polska, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej mobbingu na uczelniach. Wyniki ankiety będą podstawą do opracowania MAPY MOBBINGU i przedstawienia w formie graficznej rozkładu uczelni, na których zjawisko mobbingu jest szczególnie nasilone.

Raport w sprawie nagrań z posiedzeń organów nadających stopień doktora habilitowanego
W Raporcie przedstawiono odpowiedzi dotyczące nagrań posiedzeń organów nadających stopień doktora habilitowanego otrzymane od 82 retorów uczelni oraz 60 dyrektorów instytutów badawczych i instytutów PAN.

 

Pobierz Raport w .pdf

 

Wprowadzenie (Joanna Gruba)

I. Ramy prawne postępowań habilitacyjnych (Bartosz Wilk)

II. Analiza odpowiedzi w sprawie sporządzania nagrań (Joanna Gruba)

III. Podsumowanie (Joanna Gruba)

IV. Najważniejsze wnioski (Joanna Gruba, Bartosz Wilk)

Aneksy (Joanna Gruba)

 

Dodaj komentarz

3.png6.png5.png8.png1.png9.png