WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 84.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne.

3.png0.png2.png3.png7.png1.png7.png