WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

UWAGA!

Szanowni Państwo, wykład prof. Jana Miodka zaplanowany na 6 grudnia br. odbędzie się w godz. od 15:00 do 17:00. Za zmianę godziny przepraszamy.

Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 84.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne,
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

9.png5.png6.png5.png6.png3.png