WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

UWAGA!

Szanowni Państwo, wykład prof. Jana Miodka zaplanowany na 6 grudnia br. odbędzie się w godz. od 15:00 do 17:00. Za zmianę godziny przepraszamy.

Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez działalność gospodarczą w następującym zakresie:

PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
PKD 11.Z Działalność agencji reklamowych,
PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.

9.png5.png6.png4.png1.png5.png