WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Głównym celem sondażu było poznanie stanu wprowadzania procedur antymobbingowych przez władze polskich publicznych uczelni. Ponadto osoby badające problem chciały uzyskać informacje dotyczące: organizowania szkoleń informacyjnych w tej tematyce, powołania osoby mediatora w szkołach wyższych oraz liczby zgłaszanych przypadków mobbingu na uczelniach.

Podstawę uzyskania informacji z uczelni stanowiły pytania zawarte w piśmie Fundacji Nauka Polska, które skierowano do Rektorów 119 publicznych uczelni w Polsce. Pismo rozesłano drogą mailową w lipcu i sierpniu 2019 r. do 93 uczelni nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW):

- 34 Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe,
- 18 uniwersytetów,
- 18 uczelni technicznych,
- 5 uczelni ekonomicznych,
- 5 uczelni pedagogicznych,
- 6 uczelni rolniczych/przyrodniczych,
- 6 uczelni wychowania fizycznego,
- 1 uczelnia teologiczna[1].

Ponadto pismo wysłano do 26 uczelni nadzorowanych przez inne ministerstwa niż MNISW:

- 5 uczelni medycznych, nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia (MZ),
- 16 uczelni artystycznych, nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN),
- 5 uczelni nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON).

Raport przygotowano na podstawie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy i kiedy w zarządzanej przez Pana uczelni zostały opracowane i wprowadzone procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi? Uprzejmie prosimy o podanie adresu strony internetowej, na której zostały opisane procedury.
  2. Czy w zarządzanej przez Pana uczelni zostały przeprowadzone szkolenia prewencyjne, dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy?
  3. Ilu pracowników naukowych zgłosiło nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe w okresie ostatnich dziesięciu lat?
  4. Czy, zgodnie z art. 283 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w zarządzanej przez Pana uczelni powołano osobę pełniącą rolę mediatora? Jeżeli tak, proszę o podanie danych osoby pełniącej funkcję mediatora.

---------------------------

[1] Wykaz uczelni podano za: https://www.gov.pl/web/nauka/uczelnie-publiczne/ [dostęp 27.09.2019].

 


 

Musisz się zalogować aby dodawać komentarze.

2.png1.png1.png2.png8.png1.png5.png