WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

JAKOŚĆ KONTAKTÓW INTERPERSONALNYCH
1.    Ograniczanie możliwości wypowiedzi przez przełożonego
2.    Ograniczanie możliwości wypowiedzi przez innych współpracowników
3.    Przerywanie wypowiedzi
4.    Krzyki, podnoszenie głosu i kłótnie
5.    Krytyka pracy
6.    Krytyka życia prywatnego
7.    Groźby telefoniczne
8.    Ustne pogróżki
9.    Pisemne pogróżki
10.    Krytyczne gesty i spojrzenia o negatywnej treści
11.    Napomknięcia bez uwag bezpośrednich

IZOLACJA SPOŁECZNA
1.    Brak rozmów
2.    Unikanie kontaktu
3.    Zaangażowanie do zadań na stanowisku pracy na którym pracownik jest izolowany
4.    Zakaz kontaktów i rozmów
5.    Ignorowanie obecności
6.    Pisemne groźby lub pogróżki

ZADANIA ZAWODOWE
1.    Brak jakichkolwiek zadań
2.    Przydzielanie zadań bezsensownych
3.    Przydzielanie zadań niezgodnych z prawem
4.    Przydzielanie zadań zagrażających zdrowiu
5.    Przydzielanie zadań poniżej kompetencji
6.    Przydzielanie zadań powyżej kompetencji
7.    Ciągłe przydzielanie nowych zadań
8.    Otrzymywanie zadań obraźliwych
9.    Rozliczanie z zadań nieprzydzielonych
10.    Odbieranie prac wcześniej zadanych
11.    Wymuszanie dopisywania innych pracowników do prac wykonywanych jednoosobowo
12.    Ignorowanie przy tworzeniu zespołów zadaniowych, nagradzaniu

PONIŻANIE W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM
1.    Obmawianie
2.    Rozpowszechnianie plotek
3.    Ośmieszanie przed współpracownikami
4.    Oskarżanie o chorobę psychiczną
5.    Zmuszanie do poddania się badaniom psychiatrycznym
6.    Wyśmiewanie ze względu na posiadaną ułomność
7.    Ośmieszanie poprzez  naśladowanie zachowania lub głosu
8.    Atakowanie nastawienia politycznego lub religijnego
9.    Atakowanie lub ośmieszanie pochodzenia
10.    Przydzielanie prac naruszających wiarę we własne możliwości
11.    Błędna ocena pracy formułowana z premedytacją
12.    Kwestionowanie decyzji
13.    Wyzywanie poniżającymi wyzwiskami
14.    Propozycje seksualne lub inne formy seksualnego molestowania

PRZEMOC I ZAGROŻENIE PRZEMOCĄ
1.    Zmuszanie do prac szkodzących zdrowiu
2.    Zmuszanie do prac szkodzących zdrowiu, pomimo wiedzy na temat złego stanu zdrowia
3.    Groźby fizyczną przemocą
4.    Stosowanie presji psychicznej jako nauczki
5.    Fizyczne szykanowanie
6.    Powodowanie kosztów poprzez bezpodstawne oskarżenia
7.    Wywoływanie szkód na stanowisku pracy i/lub w domu
8.    Seksualne rękoczyny


 

Musisz się zalogować aby dodawać komentarze.

2.png1.png1.png3.png2.png0.png9.png