WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Raport Procedury antymobbingowe w polskim szkolnictwie wyższym to projekt społeczny, zrealizowany przez Fundację Nauka Polska. Jest kontynuacją i uzupełnieniem sondażu diagnostycznego, przeprowadzonego wśród społeczności akademickiej na temat występowania mobbingu na uczelniach. Sondaż przeprowadzono w marcu i kwietniu 2019 r., poprzez skierowane drogą mailową do nauczycieli akademickich prośby o wypełnienie kwestionariusza ankiety. Na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiedziało 1198 osób. Analiza odpowiedzi zawartych w ankietach wskazała niepokojący sygnał, że ponad 72% respondentów uważa, iż pracownicy na uczelniach nie są traktowani z należytym szacunkiem, a ponad 65% respondentów twierdzi, że doświadczyło lub doświadcza mobbingu ze strony przełożonych. Wyniki sondażu wraz ze wszystkimi udzielonymi odpowiedziami respondentów zostały opublikowane i znajdują się na stronie internetowej: https://naukapolska.eu/index.php/ankieta-mobbing

Wobec tak niepokojących wyników, wskazujących na możliwość doświadczania mobbingu i przemocy psychicznej wśród naukowców, Fundacja Nauka Polska rozpoczęła kolejny projekt, którego celem było zgromadzenie informacji na temat wprowadzenia procedur antymobbingowych, szkoleń w tej tematyce oraz działań i oficjalnie zgłaszanych przypadków mobbingu na polskich uczelniach publicznych.  

Należy zaznaczyć, że przedstawiony Raport nie ma charakteru badań naukowych. Jest on szczegółowym zestawieniem zebranych danych i faktów. Zespół projektowy Fundacji Nauka Polska dokonał analizy, aby zainteresować wynikami społeczność akademicką, skłonić do refleksji przede wszystkim zespoły pracujące nad standardami polskiej nauki, władze odpowiadające bezpośrednio za kierowanie środowiskiem akademickimi i ministerstwa sprawujące nadzór nad uczelniami w Polsce.

Raport nie powstałby, gdyby nie współpraca z Rektorami i pełnomocnikami ich biur, którzy szanując Art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej o prawie obywateli do uzyskania informacji o działalności organów państwowych, udzielili odpowiedzi na pytania skierowane przez Fundację Nauka Polska. Dlatego też pragniemy podziękować wszystkim osobom, zaangażowanym w udzielenie odpowiedzi na postawione przez nas pytania.

 


Musisz się zalogować aby dodawać komentarze.

2.png1.png1.png3.png2.png4.png3.png