18.06.2019 r. na portalu onet.pl ukazał się reportaż, w którym sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, profesor Uniwersytetu Łódzkiego Jan Tarno, "radzi jako kolega z uczelni" aby niszczyć nagrania powstałe w toku postępowania habilitacyjnego.

https://www.onet.pl/?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=365a8c6d-f24c-4520-9b98-ddaed069f9a9&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2

W związku z publikacją materiału, zwróciliśmy się do rektora Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Antoniego Różalskiego z wnioskiem o udzielenie informacji, jakie konsekwencje zamierza podjąć rektor wobec swojego pracownika, który dopuścił się czynu niezgodnego z etyką w nauce, standardami moralnymi oraz normami prawnymi.

List do rektora Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Antoniego Różalskiego

17.07.2019 r. - wysłaliśmy pismo do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr. hab. Marka Zirk-Sadowskigo z prośbą o podjęcie działań wobec sędziego Jana Tarno, który w reportażu wyemitowanym na portalu onet.pl, zachęca pracowników naukowych, do niszczenia dokumentów w postaci nagrań z posiedzenia ciał naukowych obradujących w sprawach awansowych.

Pismo do Prezesa NSA

22.11.2019 r. - otrzymaliśmy odpowiedź od rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoniego Różalskiego

odpowiedź od rektora UŁ A. Różalskiego

 

 

3.png3.png6.png7.png3.png1.png