Akty prawne, komunikaty CK oraz inne dokumenty związane z postępowaniem habilitacyjnym

 

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce
Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki (red. Jan Paweł Tarno, Adam Szot, Piotr Pokorny)
NOTATKA DOT. PRACY CENTRALNEJ KOMISJI DS. STOPNI I TYTUŁÓW z posiedzenia plenarnego Komitetu Socjologii PAN w dniu 20 listopada 2013 r.
KOMUNIKAT NR 2/2012 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dotyczący toku postępowania habilitacyjnego
   
   
   
   

 

 

Dodaj komentarz

Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

1.png2.png1.png5.png2.png5.png

Nasi Partnerzy