Szanowni Państwo,

Fundacja Science Watch Polska jest jedyną w kraju organizacją społeczną wspierającą naukowców, którzy zostali poszkodowani przez środowisko akademickie. Zwracają się do nas osoby, które doświadczyły niesprawiedliwości w różnych obszarach szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości w przyznawaniu awansów naukowych. Znaczna część spraw, które otrzymujemy dotyczy mobbingu i panującej na uczelniach przemocy psychicznej. Spotykamy się także ze sprawami związanymi z "ustawianymi" konkursami na stanowiska naukowe czy nieprawidłowościami finansowymi.

Każda sprawa, która do nas trafia jest szczególna i indywidualna, a zatem wymaga dogłębnej analizy i rzetelnego podejścia w jej wyjaśnieniu. Podchodzimy do tego, co robimy z bardzo dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem, co jest doceniane przez osoby, którym pomogliśmy. Potwierdzeniem tego są otrzymane podziękowania, które postanowiliśmy zamieścić na stronie Fundacji, umożliwiając jednocześnie Państwu dzielenie się swoimi opiniami na temat działań Fundacji.

Jeżeli uważacie Państwo, że nasza praca ma znaczenie, a poświęcany czas na rozwiązywanie zgłaszanych problemów przynosi rezultaty, możecie o tym napisać w komentarzach. Za każdy wpis serdecznie dziękujemy!

Joanna Gruba
Monika Mularska-Kucharek

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze   

+2 # Renata 2020-12-03 12:15
Szanowna Pani Prezes,

Bardzo dziękuję za zorganizowanie webinaru dotyczącego Ustawy 2.0. Szkoda, że rektorzy uczelni nie potrafią zorganizować takich spotkań dla społeczności akademickiej, dlatego tym bardzie wielkie podziękowania dla całej Fundacji za podjęty wysiłek organizacyjny.
Odpowiedz
+7 # Agnieszka 2020-11-07 10:02
Dziękuję serdecznie Pani Monice Mularskiej-Kucharek za pomoc i wsparcie okazane mi w wielu kwestiach związanych z postępowaniem habilitacyjnym. Pani Monika posiada dużą wiedzę w zakresie zagadnień prawnych odnoszących się do szkolnictwa wyższego. Mogłam liczyć na jej zaangażowanie w wielu sprawach. Dzięki działalności Fundacji pokazywane są nieprawidłowości i błędy w postępowaniach awansowych, brak obiektywnej i rzetelnej oceny ze strony recenzentów i członków Rad Wydziału. Pani Moniko trzymam kciuki i bardzo wspieram działalność Fundacji.
Odpowiedz
+5 # Witold UJ 2020-11-04 23:33
Dziękuję Fundacji za podejmowane inicjatywy i ważne działania.Mocno Państwu kibicuje!!!
Odpowiedz
+12 # Agnieszka 2020-07-02 19:17
Bardzo dobrze się stało, że "Gazeta Wyborcza" opowiedziała dramatyczną historię utrącenia habilitacji Pani Moniki Mularskiej-Kucharek. Pani Monika ma imponujący dorobek, który ćwierć wieku temu dałby jej profesurę belwederską. Niestety, trafiła na recenzentki z "syndromem boga", tak pewne własnej bezkarności, że nie wahały się pisać w recenzjach nieprawdy. Poznałam nasze akademickie środowisko od najgorszej strony. Gdybym mogła ponownie wybrać ścieżkę kariery, wiedząc o starszych kolegach to, co wiem dzisiaj, nie zdecydowałabym się na doktorat. To najbardziej brutalna i okrutna grupa zawodowa, jaką znam. Pani Monice należy się szacunek i słowa wsparcia. Paradoksalnie osób mających odwagę bronić prawdy jest wśród naukowców naprawdę niewiele.
Odpowiedz
+10 # Wojtek 2020-06-11 15:33
Obecne rozwiązania dotyczące habilitacji skazują habilitanta na ryzyko doboru recenzentów, na co nikt nie ma wpływu. Lepszym rozwiązaniem byłaby likwidacja habilitacji albo wprowadzenie pewnego automatyzmu. Przykładowo, napisanie monografii w sensownym wydawnictwie + kilka art. z IF i mamy habilitację. Jeśli recenzent w journalu X będzie nierzetelny, składam artykuł do innego. Journale z IF starannie dobierają recenzentów, a ci są wymagający więc nie byłoby to nadmiernym ułatwieniem uzyskania habilitacji, a dla dobrze ustosunkowanych w środowisku byłoby sporym utrudnieniem.
Odpowiedz
+8 # Robert Bielecki 2020-05-07 20:12
Dlatego tak sobie z taką ostentacyjną arogancją poczynają. Oni szczerze wierzą, że są z lepszej gliny i że są bezkarni. Jedyne, czego się boją, to UPUBLICZNIENIE sprawy. Żadne rozprawy sądowe na nich nie robią wrażenia, bo kto zapłaci nawet jak przegrają za swoje dokazywanie? Oczywiście nie oni! Dlatego istnienie takich fundacji to dziejowa konieczność w naszym nieszczęśliwym kraju...
Odpowiedz
+8 # Robert Bielecki 2020-05-07 20:12
Od dawna mówi się o folwarczno-feudalnych stosunkach panujących na polskich uczelniach wyższych. Destrukcyjnych stosunkach, które zabijają polską naukę. Do tego co chwila wybuchające skandale. Nie ma się co łudzić, że świętoszkowate na pokaz kliki, które opanowały mechanizm przechwytywania władzy (a za tym i pieniędzy – tak, tak, na polskich uczelniach do „rozdprapania” jest mnóstwo pieniędzy, tylko że nie dla wszystkich...), dokonają ni stąd ni zowąd jakiegoś samooczyszczenia. Oni przechwytują władzę i się „otaczają” przeróżnymi klakierami w różnych uczelnianych gremiach pt. "róbmy sobie na rękę", zapewniają sobie parasole ochronne sądów, prokuratur, nawet polityków.
Odpowiedz
+11 # Ewa 2020-05-07 11:35
Fundacja jest niezwykle skuteczna w podejmowanych przez siebie działaniach. Służy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z min. mobbingiem na uczelniach, ustawianiem konkursów i nieprawidłowościach przy procedowaniu stopni i tytułów naukowych. Drugiej tak ofiarnej Instytucji, pełnej empatii dla ludzkiej krzywdy, Państwo nie znajdziecie. Piszę to jako osoba, której Fundacja skutecznie pomogła w walce z uczelnianym mobbingiem.
Odpowiedz
+11 # Aleksandra 2020-05-03 18:38
Działalność Fundacji pozostaje nieoceniona w procesie naruszeń prawa przy procedurach awansowych, które są nieprzejrzyste, a przez to stwarzają pole do nadużyć. Doktorant czy habilitant są praktycznie pozbawieni prawa do obrony, a jeśli chcą walczyć z patologiami, skazani są na solidarny opór środowiska, które nawet za cenę akceptowania bezprawia, staje w obronie status quo. Fundacja służy wsparciem i nieocenioną, bezinteresowną pomocą każdemu, kto jej potrzebuje w sprawach nieprawidłowości na uczelni. Jej działalność skutecznie przyczynia się do walki z patologią w środowisku naukowym i zmniejszenia poczucia bezkarności wśród akademików, którzy mają przywilej decydować o ludzkich losach zawodowych, i nie tylko. Fundacja daje wsparcie nie tylko merytoryczne i organizacyjne, ale także psychologiczne. Życzliwość i zaangażowanie Zarządu jest nieoceniona. Dlatego składam Fundacji serdeczne podziękowania. Wspaniała robota! Aleksandra Nowak-Gruca
Odpowiedz
+9 # Anna 2020-05-03 18:31
Do Fundacji zgłosiłam się po otrzymaniu recenzji, która zawierała szereg nieprawdziwych informacji na temat mojego dorobku naukowego. Byłam załamana, ponieważ nikt w Instytucie nie chciał mi w żaden sposób pomóc. Jedyne co słyszałam, to że mam siedzieć cicho, bo pan profesor jest wybitnym uczonym. Złożyłam jednak pismo do Rady Wydziału z wnioskiem o wyłączenie recenzenta wskazując przykłady nierzetelności, ale niestety członkowie rady nie dostrzegli nieprawidłowości, choć poddają się one dowodowi prawdy. Aktualnie moja sprawa jest w CK. Jestem wdzięczna Fundacji za okazaną pomoc, za uświadomienie mi moich praw.
Odpowiedz
+10 # EMG 2020-04-25 14:28
Wśród fundacji działających na rzecz praworządności i przestrzegania obywatelskich praw oraz fundacji działających na rzecz szeroko rozumianego dobra Nauki Polskiej Fundacja Science Watch Polska w swojej działalności łączy oba te pola. Działając na rzecz przestrzegania prawa, etyki, dobrych obyczajów przez naukowe jednostki działa tym samym na rzecz dobra polskiej Nauki.
Jak ważna jest działalność fundacji specjalizującej się w tej dziedzinie mogą zaświadczyć pracownicy wyższych uczelni, którzy zetknęli się z obojętnością, lekceważeniem a nawet wrogością ze strony podmiotów odpowiedzialnych za przestrzeganie na uczelniach prawa, zasad etyki, respektowania norm moralnych oraz dobrych obyczajów w nauce, gdy jako pokrzywdzeni szukali pomocy.
Ewa Małgorzata Górska
Odpowiedz
+8 # Zofia 2020-04-25 14:27
Misja Fundacji Science Watch Polska, której celem jest uzdrowienie stosunków w środowisku naukowym, polegające na ujawnieniu i potępieniu przypadków nadużyć i wypaczeń w postępowaniu awansowym, jest ze wszech miar godna poparcia i pochwały. Sama znalazłam się kiedyś w sytuacji, kiedy z powodów nie związanych z nauką ani u czynników oficjalnych, ani dyscyplinarnych nie znalazłam chęci wysłuchania mnie, ministerstwo się odgrodziło od sprawy, rzekomo ze względu na autonomię uczelni, a środowisko, kierujące się koniunkturą, sterowane przez manipulatorów, pozostało obojętne.
Bardzo popieram zatem ideę przewodnią Fundacji Science Watch Polska i wierzę, że dzięki energii pani prezes, dr Joanny Gruby, walnie przyczyni się do poprawy tej sytuacji.
prof. dr hab. Zofia Tarajło-Lipowska
Odpowiedz
+7 # Łukasz 2020-04-25 14:23
Fundacja Science Watch Polska pomaga dotrzeć do rzetelnych i zweryfikowanych informacji na temat jakości prowadzonych badań naukowych w kraju i zagranicą. Dzięki komunikacji ze swoimi partnerami i beneficjentami za pomocą mediów społecznościowych, Fundacja pozwala rozwinąć sieć kontaktów z ludźmi myślącymi kreatywnie i nietuzinkowo. W ten sposób Fundacja przyczynia się do pogłębionej integracji środowiska ludzi, których łączy troska o rzetelność badań naukowych i ich prezentacji w domenie publicznej.
Odpowiedz
+7 # Magdalena 2020-04-25 12:39
Misją Fundacji Science Watch Polska jest podejmowanie działań na rzecz wprowadzania pozytywnych zmian w świecie akademickim i szeroko pojętej edukacji z poszanowaniem prawa, etyki i dobrych obyczajów w nauce. To niezwykle ważne dla środowisk akademickich, ale także dla całego polskiego społeczeństwa. I osób, które zostały pokrzywdzone, a którym Fundacja pomaga. Science Watch Polska podejmuje szereg działań mających na celu poprawę poszanowania prawa, etyki, czy też przestrzeganie norm moralnych i dobrych obyczajów w nauce.
Odpowiedz
+8 # Andrzej B. 2020-04-25 12:37
Działalność Fundacji Science Watch Polska skupia się na rejestrowaniu różnych patologii występujących w obszarach nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce i na zwracaniu na nie uwagi opinii publicznej. Fundacja stara się także pomagać w indywidualnych sprawach pokrzywdzonych pracowników nauki i nauczycieli akademickich, wpierając ich działania w różnoraki sposób. To chyba jedyna taka instytucja w Polsce, której bardzo na sercu leży dewiza "etyka i moralność przede wszystkim". Bez tego polska nauka i szkolnictwo wyższe będą zawsze skazane na marginalność i drugorzędność.
Odpowiedz
2.png2.png8.png0.png6.png5.png