17.12.2019 r. - Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - w celu ustanowienia organu sprawującego nadzór nad Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów, została 10 grudnia 2019 r. skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Informacje o przebiegu prac nad petycją można znaleźć na stronie https://www.senat.gov.pl/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,397.html

Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

1.png0.png9.png6.png5.png1.png

Nasi Partnerzy