Jak naukowcy oceniają systemy oceny okresowej? – raport z ogólnopolskiego badania systemów oceny okresowej pracowników naukowych
Środa, 05.01.2022, 14:00 - 16:00
Odsłon : 320

W imieniu Fundacji Science Watch Polska serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar -

Ocena nauczyciela akdemickiego

Webinar odbędzie się w środę, 5 stycznia 2022 r. w godzinach od 14.00 do 16.00. Zapisy przyjmujemy do poniedziałku, 3 stycznia 2022 r.

Liczba miejsc ograniczona!


Prowadzący


dr hab. prof. UE Sylwia Przytuła – adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i naukowe to międzynarodowa kadra menedżerska, ekspatriacja, mobilność międzynarodowa oraz różnice kulturowe w zarządzaniu globalnym. Uczestniczka ponad 25 staży i wizyt studyjnych, m.in. Erasmus University (Rotterdam), DCU (Dublin), University of Applied Sciences Mainz (Germany), a także z Pennstate University (USA), Carnegie Mellon University (USA) oraz Renmin University (Chiny). Wykładowca w ESCIP School of International Business (Francja), Carlos III Unversity of Madrid oraz Malta University dla programu MBA. Była kierownikiem i głównym wykonawca w projektach EUROGATE (Agencja L.da Vinci, 2006), SONATA (2011), OPUS 5 (2015) oraz instruktorem w globalnym projekcie dydaktycznym X-Culture.

   

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - profesor nauk ekonomicznych i humanistycznych. Zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: zarządzanie publiczne oraz organizację instytucji szkolnictwa wyższego, krytyczny nurt zarządzania, epistemologię oraz metodologię nauk społecznych i humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe, marketing, jak również zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi. Zatrudnienie  na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego), w Clark University oraz w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Od wielu lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Public Consulting Group Polska, będącej częścią międzynarodowej korporacji PCG, posiada 20 letnie doświadczenie w pracy menedżerskiej w zarządach i radach nadzorczych wielu firm polskich oraz międzynarodowych (“Goplana”, “Nestle”, “Fazer”, “FPL Consultant”, “Polski Len”, “GTL”). Przez wiele lat był członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia organizacji pracodawców; od roku 2008 jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Journal of Intercultural Management’”, a w latach 2004-2011 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Organizacja i Zarządzanie”. Jest autorem ponad 300 publikacji oraz kierownikiem, wykonawcą 15 grantów badawczych.

  dr Konrad Kulikowski – adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Psycholog, doktor nauk społecznych. Prowadzi badania w obszarze psychologii poznawczej, psychologii organizacji i psychologii stosowanej. Zwolennik Evidence-Based Management - zarządzania opartego na faktach, prowadzi blog https://evidencebasedhr.wordpress.com/. Naukowo zajmuje się badaniem efektywności systemów wynagradzania i oceniania pracowników oraz analizą czynników psychologicznych prowadzących do powstawania zaangażowania w pracę i wypalenia zawodowego. Współtworzył portale BadaniaHR.pl oraz WskaznikiHR.pl, cyklicznie publikuje artykuły i analizy adresowane do praktyków zarządzania ludźmi na portalu wynagrodzenia.pl. oraz rynekpracy.pl. Aktualna lista publikacji https://www.researchgate.net/profile/Konrad-Kulikowski/publications

Program webinaru

 1. Przedstawienie wyników badania „Jak naukowcy oceniają systemy oceny okresowej?”
 2. Jak skonstruowane są systemy oceny okresowej badanych naukowców? Czy system oceny motywuje do pracy i jest postrzegany jako sprawiedliwy?
 3. Jak, zdaniem badanych naukowców, systemy oceny okresowej oddziałują na ich pracę i życie prywatne
 4. Omówienie uwag i komentarzy zebranych od uczestników badania
 5. Podsumowanie. Ocena parametryczna pracy naukowej – szanse i zagrożenia
 6. Narzędzia do ewaluacji systemów oceny okresowej – oceń system oceny w Twoim miejscu pracy

Rejestracja

Pozostało wolnych miejsc: 45
Klauzula informacyjna do formularza zgłoszeniowego udziału w webinarium:
 1. Administratorem powyższych danych osobowych jest Fundacja Science Watch Polska
 2. Celem przetwarzania danych jest organizacja i przeprowadzenie wskazanego powyżej webinarium (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, w dowolnym momencie oraz w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Powyższe dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 5. Powyższe dane mogą zostać udostępnione jedynie instytucjom lub podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji webinarium.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

2.png6.png6.png0.png9.png5.png