3.02.2020r. - przedstawiciel Fundacji Science Watch złożył w biurze Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Rady Doskonałości Naukowej prośbę o udostępnienie dokumentów:
- Instrukcji kancelaryjnej;
- Instrukcji Archiwum Zakładowego;
- Instrukcji obiegu dokumentów postępowań awansowych;
- Regulamin prowadzenia  kontroli jednostek naukowych prowadzących postępowanie awansowe;
- Instrukcji kancelaryjnej w sprawie postępowania z wnioskami zgłoszenia nieprawidłowości podczas postępowań awansowych, nierzetelnych recenzji, zgłoszenia plagiatu i autoplagiatu.

Po uzyskaniu informacji w tej sprawie w felietonie przybliżymy Państwu stosowane zasady uzupełniając informacje udostępnione na stronie internetowej tych podmiotów.

 

 

 

Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

1.png0.png9.png6.png5.png7.png

Nasi Partnerzy