Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

dr Beata Stasińska

Sekretarz Fundacji

Dr Beata Stasińska - doktor nauk chemicznych specjalność technologia chemiczna, zarządzanie pracami B+R oraz zarządzanie projektami, obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny lubelskich uczelni publicznych.  Od trzydziestu lat prowadzi badania własne i zajęcia ze studentami oraz działalność organizacyjną na rzecz pozyskiwania funduszy zewnętrznych na infrastrukturę, edukację i badania dla uczelni, a nauka i realizacja projektów jest po prostu jej szczególną pasją. 

Przez długie lata, pracując na rzecz pozyskiwania funduszy dla uczelni zdobywała wiedzę i z pasją przekazywała ją szeroko społeczności akademickiej, prowadząc działalność Wydziałowego Koordynatora oraz Pełnomocnika Rektora do spraw Funduszy Zewnętrznych. Stawiając na wartość merytoryczną działań, rozwijała  badania w obszarze technologii chemicznej i opracowała miedzy innymi serce technologii utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń uzyskując dwa patenty. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wskazał wysoki potencjał komercjalizacji tej technologii, a w 2013 r. Wicepremier Rządu polecał ją uwadze wszystkim krajowym spółkom węglowym, gratulując zespołowi. Sukces pozyskania funduszy dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie liczony w milionach złotych oraz wzorcowa realizacja projektu badawczego (ptumk.umcs.lublin.pl), paradoksalnie skutkowały działaniami bezpośrednich przełożonych o znamionach mobbingu  i wypowiedzeniem stosunku pracy w wyniku braku awansu zawodowego. 

Takie paradoksy kariery zawodowej, wyczuliły jej uwagę na niesprawiedliwość, dostrzeganie i nazywanie po imieniu nieprawidłowości oraz patologicznych procedur funkcjonujących w świecie polskiej nauki. Natomiast jako obywatela zachęciły do działań w środowisku akademickim na rzecz walki z patologią i formatowania kluczowego źródła wartości społeczeństwa oraz państwa.  

 

6.png9.png4.png5.png8.png

Nasi Partnerzy