dr Monika Mularska-Kucharek
Wiceprezes Fundacji Science Watch Polska
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 606 687 123

Doktor nauk społecznych – dyscyplina socjologia. Zainteresowania badawcze dr Mularskiej–Kucharek obejmują jakość życia, zaufanie społeczne, kapitał społeczny, przedsiębiorczość, społeczne mechanizmy rozwoju zbiorowości terytorialnych. Równolegle do działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzi aktywną działalność popularyzującą naukę oraz inicjatywy na rzecz łączenia sfery naukowej z praktyką gospodarczą.

Wykształcenie

 1. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki (2006, magister)
 2. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki (2012, doktor, obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem)
 3. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego (2011-2012)
 4. Szkoła Trenerów Umiejętności Psychospołecznych KOMPETENCJE-ROZWÓJ-TRENING, 2008
 5. Studium Psychoterapii w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, 2016

Osiągnięcia naukowe

Jej dorobek naukowy obejmuje 4 autorskie monografie, w tym dwie w języku angielskim, 3 monografie we współautorstwie, 2 redakcje czasopism monotematycznych, 10 rozdziałów w pracach zbiorowych oraz blisko 50 artykułów naukowych. W latach 2015-2017 pełniła funkcję redaktora serii Gerontologia przy Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego.

Wybrane publikacje:

 1. Mularska–Kucharek M., Social Capital and Quality of Life, Wydawnictwo UŁ, Wydawnictwo UJ, Łódź – Kraków 2014 (169 s.).
 2. Mularska – Kucharek M., Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi, UŁ., Łódź 2012 (237 s.).
 3. Mularska – Kucharek M., Kapitał społeczny a jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej, Wyd. UŁ, Łódź 2013 (244 s.).
 4. Mularska-Kucharek M., Czernik E., (red.), Jesień życia wiosna możliwości – Przewodnik po późnej dorosłości , Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 5. Mularska-Kucharek M., Brzeziński K., (red.), The Socio-Spatial Dimension of Quality of Life in the City, Studia Regionalia KPZK PAN, 2016.
 6. Mularska –Kucharek M., (red.), Społeczno- kulturowe czynniki rozwoju miast, Studia Miejskie, 2016.
 7. Mularska-Kucharek M., Benefits of Social Trust in the Context of Subjective Quality of Life, Studia Regionalia KPZK PAN, vol. 45, 2016, s. 22-33.
 8. Mularska-Kucharek M., O relacjach pomiędzy jakością zamieszkiwania a subiektywną jakością życiaNa przykładzie mieszkańców miast, Studia Miejskie, nr 19, 2015, s. 131-
 9. Mularska–Kucharek M., Postawa przedsiębiorcza a jakość życia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (108), 2016, s. 141-153.
 10. Mularska-Kucharek M., Przedsiębiorcze postawy i działania mieszkańców miast i ich związek z jakością życia, Studia Miejskie, nr 21, 2016.
 11. Mularska-Kucharek M., Przedsiębiorcze działania mieszkańców wsi, Journal of Agribusiness and Rural Development, vol. 4 (38), 2015, s. 73-801.
 12. Mularska–Kucharek M., The Role of Social Capital in the Development of Entrepreneurship, Science Publishing Group, New York, 2015, 184 s.
 13. Mularska – Kucharek M., Wiktorowicz J., Postawy przedsiębiorcze Polaków w wieku 50+, Polityka Społeczna, 2015.
 14. Mularska-Kucharek M., Zaufanie – fundamentalny składnik życia społecznego. Na przykładzie woj. Łódzkiego – Kwartalnik „Studia Lokalne i Regionalne”,  Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2011.
 15. Mularska-Kucharek M., Podmiotowość i partycypacja społeczna w warunkach lokalnych, Kwartalnik Wieś i Rolnictwo, IRWIR, Warszawa, 2011.

Członek stowarzyszeń

 1. Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 2. Polskie Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Nagrody

Za osiągnięcia w pracy naukowej w 2015 r. uzyskała trzyletnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Rektora II stopnia za cykl publikacji z zakresu jakości życia (2014)  oraz kapitału społecznego (2013). Za książkę Social Capital and Quality of Life wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w koedycji z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dystrybuowaną w wersji papierowej przez Columbia University Press oraz w wersji elektronicznej (e-książka) przez Cambridge University Press otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

1.png2.png8.png1.png5.png5.png

Nasi Partnerzy