Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

Zarząd Fundacji Science Watch Polska

 

 

dr Joanna Gruba

Prezes Fundacji Science Watch Polska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2001 r.). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z diagnozą i terapią logopedyczną oraz rozwojem psychoruchowym dzieci. Społecznie od wielu lat prowadzi działalność publikacyjną na stronie www.habilitacja.eu dotyczącą nieprawidłowości na uczelniach. 

 

dr Monika Mularska-Kucharek

Wiceprezes Fundacji Science Watch Polska

Doktor nauk społecznych – dyscyplina socjologia. Zainteresowania badawcze dr Mularskiej–Kucharek obejmują jakość życia, zaufanie społeczne, kapitał społeczny, przedsiębiorczość, społeczne mechanizmy rozwoju zbiorowości terytorialnych. Równolegle do działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzi aktywną działalność popularyzującą naukę oraz inicjatywy na rzecz łączenia sfery naukowej z praktyką gospodarczą.

 

dr Beata Stasińska

Sekretarz Fundacji

Dr Beata Stasińska - doktor nauk chemicznych specjalność technologia chemiczna, zarządzanie pracami B+R oraz zarządzanie projektami, obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny lubelskich uczelni publicznych.  Od trzydziestu lat prowadzi badania własne i zajęcia ze studentami oraz działalność organizacyjną na rzecz pozyskiwania funduszy zewnętrznych na infrastrukturę, edukację i badania dla uczelni, a nauka i realizacja projektów jest po prostu jej szczególną pasją. 

7.png4.png1.png9.png7.png

Nasi Partnerzy