Jesteśmy naukowcami posiadającymi stopnie i tytuły naukowe w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Naszą misją jest działanie na rzecz prawdy, uczciwości i profesjonalizmu na polskich uczelniach. Chcemy, aby naukowcy zaczęli korzystać ze swoich praw i zainteresowali się oraz zajęli się zmianami zachodzącymi na uczelniach w Polsce. 

Wykorzystując nowoczesne technologie oraz moc internetu, staramy się nawiązać kontakt i zaktywizować środowisko naukowe w Polsce. Nasza strona internetowa jest przestrzenią dla szerokich, ożywionych dyskusji dotyczących problemów oraz perspektyw polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Jesteśmy otwarci na propozycje i nowe inicjatywy, które pomogą w realizacji naszych celów.

Nauka i szkolnictwo wyższe są podstawą społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego najwyższy już czas zacząć walczyć o naszą teraźniejszość i przyszłość. Władze w Polsce się zmieniają, a patowa sytuacja w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego się nie zmienia. Każda władza wprowadza jakieś zmiany i deklaruje otwartość na dialog ze środowiskiem naukowym, a potem się okazuje, że w ostatniej chwili wprowadza swoje zmiany.

Naszym głównym celem są działania prospołeczne zmierzające do jawności w postępowaniach administracyjnych na uczelniach, a także doradztwo, wsparcie oraz pomoc instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym. Aby osiągnąć ten cel będziemy podejmować inicjatywy legislacyjne (propozycja Ustawy Społecznej), edukacyjne, prewencyjne oraz prawne na drodze współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.

 

 


 

2.png8.png4.png9.png6.png8.png