Mobbing - rozpoznawanie, pomoc poszkodowanym, prewencja
Czwartek, 07.01.2021, 14:00 - 16:00
Odsłon : 200

W imieniu Fundacji Science Watch Polska serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar 

Mobbing - rozpoznawanie, pomoc poszkodowanym, prewencja

Webinar odbędzie się we czwartek, 7 stycznia 2021 r., w godzinach od 14.00 do 16.00. Zapisy przyjmujemy do poniedziałku, 4 stycznia 2021 r. Ilość miejsc ograniczona!


Prowadzący


Tomasz Ochinowski jest doktorem psychologii i doktorem habilitowanym  nauk o zarządzaniu. Swoją drogę akademicką związał z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jako praktyk zarządzania ludźmi pracuje również na Samodzielnym Stanowisku ds. relacji z pracownikami w Centrali IPN.

 

Piotr Gołaszewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania UW. Prowadzi regularne wykłady gościnne na macierzystym wydziale oraz w Uczelni Łazarskiego. Dyrektor  Śródmiejskiego Centrum Klinicznego w Warszawie.

Partnerzy kancelarii prawnej "Orłowski-Patulski-Walczak", we współpracy z którą od kilkunastu lat prowadzą szkolenia dotyczące przeciwdziałania mobbingowi. Badacze zjawiska mobbingu. Uczestniczyli w opracowaniu i wdrożeniu polityki anty-mobbingowej dla szeregu firm oraz instytucji z wielu branż,  mają też doświadczenie w przygotowaniu i pracy komisji antymobbingowych, nauczyciele akademicy oraz  praktycy zarządzania humanistycznego, animatorzy międzynarodowego seminarium naukowego promującego ten nurt (Warszawska Grupa Historiografii Organizacji).

Program webinaru

 1. Zjawiska niepożądane: molestowanie, dyskryminacja, mobbing a "zwyczajne życie" uczelni i instytucji podobnych. Psychologiczne "cienkie granice", "sfery niejasności" oraz "wspólne mianowniki". Jak dobrze rozpoznawać zjawiska niepożądane i jak oswoić się z niejasnością, którą zazwyczaj przynoszą?
 2. Struktura i kultura organizacyjna - klucz do zrozumienia i identyfikacji mobbingu w konkretnym środowisku. "Gry polityczne" na uczelni jako kluczowe elementy środowiska silnie pro-mobbingowego. Rozpoznawanie i demaskowanie.
 3. Cechy mobbera oraz zaburzenia behawioralne i osobowościowe sprzyjające zachowaniom mobbingowym ("palantyzm", narcyzm, psychopatia organizacyjna, zachowania "psychopatopodobne").
 4. Przykładowe przypadki zachowań  mobbingowych i sposoby wsparcia dla osób poszkodowanych. Komisja antymobbingowa jako ostateczność.
 5. "Lepiej zapobiegać, niż leczyć"- praktyczne odniesienia do problematyki mobbingu.

Jeśli uważacie Państwo, że nasza działalność za potrzebna i chcielibyście wspierać nasze inicjatywy możecie wesprzeć nasze działania dowolną wpłatą na konto:

BNP PARIBAS - 39 1600 1172 1893 0078 3000 0001

lub poprzez wpłaty na portalu Patronite https://patronite.pl/ScienceWatchPolska/description

Rejestracja

Pozostało wolnych miejsc: 90
Klauzula informacyjna do formularza zgłoszeniowego udziału w webinarium:
 1. Administratorem powyższych danych osobowych jest Fundacja Science Watch Polska
 2. Celem przetwarzania danych jest organizacja i przeprowadzenie wskazanego powyżej webinarium (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, w dowolnym momencie oraz w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Powyższe dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 5. Powyższe dane mogą zostać udostępnione jedynie instytucjom lub podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji webinarium.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

1.png2.png5.png5.png0.png2.png

Nasi Partnerzy