Informacje dla Autorów

Do czasopisma Science Watch Review przyjmowane są artykuły oryginalne, niepublikowane wcześniej w żadnym innym wydawnictwie.

Artykuły należy przesyłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artykuły zostają poddane wstępnej kwalifikacji przez Zespół Redakcyjny. Oceniana jest oryginalność artykułu, zgodność z profilem czasopisma oraz poprawność przedstawienia zagadnienia.

Artykuł powinien zawierać następujące pozycje:

- imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, nazwę instytucji reprezentowanej przez autora, adres e-mail,
- streszczenie 3-4 zdania,
- artykuł właściwy: wstęp, rozwinięcie, zakończenie,
- bibliografię,
- notkę o autorze.

Artykuły powinny być przesłane w formacie .doc lub .ods. Tekst artykułu powinien być napisany w postaci:

- czcionka - Times New Roman,
- wielkość czcionki - 12 pkt,
- interlinia 1,5 wiersza,
- marginesy – 2,5 cm z każdej strony,
- wcięcie w akapicie 1,25cm,
- wszystkie rysunki, schematy, tabele itd. powinny być ponumerowane i podpisane.

UWAGA: opisy tabeli powinny znajdować się nad tabelą, a opisy rysunków, schematów i wykresów powinny znajdować się pod nimi.

Cytowania i powołania na innych autorów powinny być oznaczone w tekście poprzez podanie nazwiska autora i roku wydania publikacji (np. Nowak 2020, Kowalski 2019) zgodnie z regułami stylu harwardzkiego. W przypadku cytatów należy umieścić cytowany fragment w cudzysłowie oraz dodatkowo podać numer strony. Pełną bibliografię należy dołączyć na końcu artykułu.

Strony internetowe:

- https://sbc.org.pl/Content/74083/ocena_sluchu_fonemowego.pdf [dostęp 08.05.2019 r.].

Na końcu tekstu należy umieścić całą bibliografię.

Autor przesyłając tekst do publikacji zgadza się i akceptuje warunki niniejszych postanowień. Wszelkie kopiowanie tekstów i wykorzystanie ich w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

 

 

Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

1.png2.png7.png9.png8.png9.png

Nasi Partnerzy