WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

UWAGA!

Szanowni Państwo, wykład prof. Jana Miodka zaplanowany na 6 grudnia br. odbędzie się w godz. od 15:00 do 17:00. Za zmianę godziny przepraszamy.Gdański Uniwersytet Medyczny

woj. pomorskie

 1. 1. Czy w Pani/Pana opinii w miejscu pracy panuje mobbing?
  24 GŁOSY
  (96%)
   
  TAK
  1 GŁOS
  (4%)
   
  NIE
   
 2. 2. Jak określiłaby Pani/Pan atmosferę w swoim miejscu pracy:
  8 GŁOSÓW
  (32%)
   
  wrogą
  15 GŁOSÓW
  (60%)
   
  nieprzyjazną
  1 GŁOS
  (4%)
   
  neutralną
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  przyjazną
   
 3. 3. W jaki sposób, w Pani/Pana ocenie, traktowani są pracownicy w uczelni, w której jest Pani zatrudniona / Pan zatrudniony
  6 GŁOSÓW
  (24%)
   
  każdy jest traktowany w inny sposób
  10 GŁOSÓW
  (40%)
   
  w różny sposób - istnieje pracownik/grupa pracowników traktowanych gorzej
  8 GŁOSÓW
  (32%)
   
  w różny sposób - istnieje pracownik/grupa pracowników wyróżniana
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  w ten sam sposób
   
 4. 4. Jeżeli doświadczyła Pani/Pan mobbingu w pracy, proszę wskazać kto był sprawcą tych działań?
  2 GŁOSY
  (8%)
   
  pracodawca/rektor
  23 GŁOSY
  (92%)
   
  przełożony/dziekan, dyrektor instytutu, kierownik zakładu
  4 GŁOSY
  (16%)
   
  współpracownik
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  podwładny
  1 GŁOS
  (4%)
   
  inna osoba
   
 5. 5. Jakie działanie utrudniające komunikowanie się stosował wobec Pani/Pana mobber?
  16 GŁOSÓW
  (64%)
   
  ograniczanie możliwości wypowiadania się
  10 GŁOSÓW
  (40%)
   
  ciągłe (złośliwe) przerywanie wypowiedzi
  4 GŁOSY
  (16%)
   
  krzyki, wyzwiska w miejscach publicznych
  19 GŁOSÓW
  (76%)
   
  publiczne krytykowanie pracy
  7 GŁOSÓW
  (28%)
   
  nękanie przez telefon lub maile
  7 GŁOSÓW
  (28%)
   
  inne
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie stosował działań utrudniających komunikowanie się
   
 6. 6. Jakie działania naruszające Pani/Pana wizerunek stosował mobber?
  9 GŁOSÓW
  (36%)
   
  publiczne ośmieszanie
  3 GŁOSY
  (12%)
   
  sugerowanie zaburzeń psychicznych
  18 GŁOSÓW
  (72%)
   
  rozsiewanie plotek
  3 GŁOSY
  (12%)
   
  parodiowanie ofiary
  19 GŁOSÓW
  (76%)
   
  obmawianie
  6 GŁOSÓW
  (24%)
   
  inne
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie stosował żadnych działań naruszających mój wizerunek
   
 7. 7. Jakie działania naruszające Pani/Pana pozycję zawodową stosował mobber?
  12 GŁOSÓW
  (48%)
   
  przydzielanie zadań poniżej kwalifikacji i kompetencji
  10 GŁOSÓW
  (40%)
   
  przydzielanie zadań, których nie można wykonać w czasie kodeksowym
  13 GŁOSÓW
  (52%)
   
  odbieranie zadań, które zostały już opracowane
  7 GŁOSÓW
  (28%)
   
  rozliczanie zadań nieprzydzielonych
  17 GŁOSÓW
  (68%)
   
  kwestionowanie podejmowanych decyzji
  7 GŁOSÓW
  (28%)
   
  inne
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie stosował żadnych działań naruszających moją pozycję zawodową
   
 8. 8. Jakie działania naruszające etykę wobec Pani/Pana stosował mobber?
  11 GŁOSÓW
  (44%)
   
  przydzielanie cały czas nowych zadań (np. wykładów)
  11 GŁOSÓW
  (44%)
   
  odmawianie finansowania (np. publikacji, konferencji)
  13 GŁOSÓW
  (52%)
   
  wymuszanie dopisywania innych pracowników do mojej pracy
  17 GŁOSÓW
  (68%)
   
  ignorowanie podczas podziału czynności (np. działań granatowych)
  7 GŁOSÓW
  (28%)
   
  inne
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie stosował żadnych działań naruszających etykę
   
 9. 9. Jakie konsekwencje psychofizyczne wywołał stosowany wobec Pani/Pana mobbing?
  12 GŁOSÓW
  (48%)
   
  bóle głowy
  19 GŁOSÓW
  (76%)
   
  zaburzenia lękowe
  15 GŁOSÓW
  (60%)
   
  obniżona zdolność angażowania się w pracę
  17 GŁOSÓW
  (68%)
   
  spadek poczucia wartości własnej i bezradność (obniżenie samooceny i samopoczucia)
  5 GŁOSÓW
  (20%)
   
  myśli samobójcze
  6 GŁOSÓW
  (24%)
   
  inne
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie wywołał żadnych konsekwencji psychofizycznych
   
 10. 10. Czy zareagowała Pani / zareagował Pan na mobbing dotyczący swojej osoby?
  15 GŁOSÓW
  (60%)
   
  TAK
  9 GŁOSÓW
  (36%)
   
  NIE
   
 11. 11. Czy zna Pani/Pan przypadki popełnienia samobójstwa z powodu mobbingu w uczelni?
  4 GŁOSY
  (16%)
   
  TAK
  20 GŁOSÓW
  (80%)
   
  NIE
   
9.png5.png6.png3.png8.png9.png