WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

woj. dolnośląskie

 1. 1. Czy w Pani/Pana opinii w miejscu pracy panuje mobbing?
  17 GŁOSÓW
  (80,95%)
   
  TAK
  4 GŁOSY
  (19,05%)
   
  NIE
   
 2. 2. Jak określiłaby Pani/Pan atmosferę w swoim miejscu pracy:
  1 GŁOS
  (4,76%)
   
  wrogą
  13 GŁOSÓW
  (61,9%)
   
  nieprzyjazną
  2 GŁOSY
  (9,52%)
   
  neutralną
  1 GŁOS
  (4,76%)
   
  przyjazną
   
 3. 3. W jaki sposób, w Pani/Pana ocenie, traktowani są pracownicy w uczelni, w której jest Pani zatrudniona / Pan zatrudniony
  4 GŁOSY
  (19,05%)
   
  każdy jest traktowany w inny sposób
  9 GŁOSÓW
  (42,86%)
   
  w różny sposób - istnieje pracownik/grupa pracowników traktowanych gorzej
  4 GŁOSY
  (19,05%)
   
  w różny sposób - istnieje pracownik/grupa pracowników wyróżniana
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  w ten sam sposób
   
 4. 4. Jeżeli doświadczyła Pani/Pan mobbingu w pracy, proszę wskazać kto był sprawcą tych działań?
  1 GŁOS
  (4,76%)
   
  pracodawca/rektor
  10 GŁOSÓW
  (47,62%)
   
  przełożony/dziekan, dyrektor instytutu, kierownik zakładu
  8 GŁOSÓW
  (38,1%)
   
  współpracownik
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  podwładny
  1 GŁOS
  (4,76%)
   
  inna osoba
   
 5. 5. Jakie działanie utrudniające komunikowanie się stosował wobec Pani/Pana mobber?
  7 GŁOSÓW
  (33,33%)
   
  ograniczanie możliwości wypowiadania się
  12 GŁOSÓW
  (57,14%)
   
  ciągłe (złośliwe) przerywanie wypowiedzi
  3 GŁOSY
  (14,29%)
   
  krzyki, wyzwiska w miejscach publicznych
  15 GŁOSÓW
  (71,43%)
   
  publiczne krytykowanie pracy
  7 GŁOSÓW
  (33,33%)
   
  nękanie przez telefon lub maile
  5 GŁOSÓW
  (23,81%)
   
  inne
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie stosował działań utrudniających komunikowanie się
   
 6. 6. Jakie działania naruszające Pani/Pana wizerunek stosował mobber?
  7 GŁOSÓW
  (33,33%)
   
  publiczne ośmieszanie
  2 GŁOSY
  (9,52%)
   
  sugerowanie zaburzeń psychicznych
  11 GŁOSÓW
  (52,38%)
   
  rozsiewanie plotek
  1 GŁOS
  (4,76%)
   
  parodiowanie ofiary
  15 GŁOSÓW
  (71,43%)
   
  obmawianie
  3 GŁOSY
  (14,29%)
   
  inne
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie stosował żadnych działań naruszających mój wizerunek
   
 7. 7. Jakie działania naruszające Pani/Pana pozycję zawodową stosował mobber?
  10 GŁOSÓW
  (47,62%)
   
  przydzielanie zadań poniżej kwalifikacji i kompetencji
  4 GŁOSY
  (19,05%)
   
  przydzielanie zadań, których nie można wykonać w czasie kodeksowym
  6 GŁOSÓW
  (28,57%)
   
  odbieranie zadań, które zostały już opracowane
  4 GŁOSY
  (19,05%)
   
  rozliczanie zadań nieprzydzielonych
  14 GŁOSÓW
  (66,67%)
   
  kwestionowanie podejmowanych decyzji
  4 GŁOSY
  (19,05%)
   
  inne
  1 GŁOS
  (4,76%)
   
  nie stosował żadnych działań naruszających moją pozycję zawodową
   
 8. 8. Jakie działania naruszające etykę wobec Pani/Pana stosował mobber?
  7 GŁOSÓW
  (33,33%)
   
  przydzielanie cały czas nowych zadań (np. wykładów)
  4 GŁOSY
  (19,05%)
   
  odmawianie finansowania (np. publikacji, konferencji)
  10 GŁOSÓW
  (47,62%)
   
  wymuszanie dopisywania innych pracowników do mojej pracy
  9 GŁOSÓW
  (42,86%)
   
  ignorowanie podczas podziału czynności (np. działań granatowych)
  2 GŁOSY
  (9,52%)
   
  inne
  2 GŁOSY
  (9,52%)
   
  nie stosował żadnych działań naruszających etykę
   
 9. 9. Jakie konsekwencje psychofizyczne wywołał stosowany wobec Pani/Pana mobbing?
  14 GŁOSÓW
  (66,67%)
   
  bóle głowy
  9 GŁOSÓW
  (42,86%)
   
  zaburzenia lękowe
  15 GŁOSÓW
  (71,43%)
   
  obniżona zdolność angażowania się w pracę
  16 GŁOSÓW
  (76,19%)
   
  spadek poczucia wartości własnej i bezradność (obniżenie samooceny i samopoczucia)
  6 GŁOSÓW
  (28,57%)
   
  myśli samobójcze
  3 GŁOSY
  (14,29%)
   
  inne
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie wywołał żadnych konsekwencji psychofizycznych
   
 10. 10. Czy zareagowała Pani / zareagował Pan na mobbing dotyczący swojej osoby?
  8 GŁOSÓW
  (38,1%)
   
  TAK
  9 GŁOSÓW
  (42,86%)
   
  NIE
   
 11. 11. Czy zna Pani/Pan przypadki popełnienia samobójstwa z powodu mobbingu w uczelni?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  TAK
  17 GŁOSÓW
  (80,95%)
   
  NIE
   
3.png0.png2.png4.png1.png2.png1.png