Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

Ankieta - finansowanie badań, nagrody

Ankieta „Finansowanie badań, nagrody” to ostatnia ankieta dostępna w roku akademickim 2018/2019. Dwie kolejne ankiety zostaną udostępnione po wakacjach.

Bieżący kwestionariusz dostępny był w internecie od 10 kwietnia do 15 maja. Celem badań było poznanie opinii naukowców na temat:
- kryteriów i wysokości przyznawanych funduszy na własny rozwój naukowy,
- nagradzania osiągnięć naukowych,
- pozyskiwania funduszy z zewnętrznych źródeł,
- wpływu Ustawy 2.0 na wzrost finansowania badań.

Ankietę rozpowszechniliśmy drogą mailową wysyłając ją do ponad 30 tysięcy naukowców z całej Polski, oraz zamieszczając linki do ankiety na profilach FB. Ankietę uzupełniło 771 osób. Wśród ankietowanych było 375 (48,64%) kobiet i 396 (51,36%) mężczyzn. Największą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku od 41 do 50 lat, było ich 299 (38,78%).

Tabela 1. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek i płeć.

Wiek/płeć

Kobiety

Mężczyźni

Ogólna liczba głosujących

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

do 30 lat

11

1,43

18

2,33

29

3,76

31-40 lat

114

14,79

93

12,06

207

26,85

41-50 lat

152

19,71

147

19,07

299

38,78

51-60 lat

66

8,56

75

9,73

141

18,29

61-70 lat

29

3,76

54

7,00

83

10,77

więcej niż 70

3

0,39

9

1,17

12

1,56

Razem

375

48,64

396

51,36

771

100,00

 

Najliczniejszą grupą respondentów byli adiunkci, których było aż 388 (50,32%). Drugą grupą pod względem wielkości byli profesorowie nadzwyczajni – 173 (44,44%).

Tabela 2. Charakterystyka respondentów ze względu na miejsce pracy i stanowisko.

Stanowisko/
uczelnia

Uniwersytet

Politechnika

Akademia

Inna

Ogólna liczba głosujących

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

doktorant

24

3,11

0

0,00

2

0,26

1

0,13

27

3,50

asystent

30

3,89

11

1,43

4

0,52

0

0,00

45

5,84

adiunkt

345

44,75

34

4,41

8

1,04

1

0,13

388

50,32

wykładowca/starszy wykładowca

36

4,67

4

0,52

2

0,26

0

0,00

42

5,45

profesor nadzwyczajny

151

19,58

14

1,82

8

1,04

0

0,00

173

22,44

profesor zwyczajny

62

8,04

6

0,78

7

0,91

3

0,39

78

10,12

inne

15

1,95

0

0,00

2

0,26

1

0,13

18

2,33

Razem

663

85,99

69

8,95

33

4,28

6

0,78

771

100

Wśród osób głosujących były 763 (98,96%) osoby zatrudnione na uczelniach publicznych i 8 (1,04%) osób zatrudnionych na uczelniach niepublicznych.

Analiza odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania oraz Państwa komentarze do pytań, znajdują się poniżej, po kliknięciu „pokaż odpowiedzi” pod każdym słupkiem.

 

Jakie informacje są zbierane i po co?

Adres IP

Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

POLITYKA COOKIES

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego internauty (komputer, tablet, smartfon), identyfikujące go do uproszczenia lub umorzenia operacji dokonanej na stronie Serwisu.

Pliki te są zupełnie bezpieczne dla komputera, dla Użytkownika oraz jego danych osobowych. Każdy może przeczytać cookies, sprawdzając ich zawartość. Można je również swobodnie usunąć ze swojego komputera.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Dla wygodnego korzystania z serwisu zaleca się akceptację cookies w przeglądarce Użytkownika, ponieważ w przeciwnym razie korzystanie z Serwisu może być ograniczone. Zwykle przeglądarki akceptują cookies automatycznie, jednakże może ona zostać skonfigurowana w ten sposób, że będzie pytać Użytkownika o akceptację lub odrzucenie cookies.

Jeśli nie zgadzasz się na używanie cookies proponujemy wyłączenie ich obsługi opcjach przeglądarki internetowej.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?

  • Mozilla Firefox – kliknij tutaj
  • Microsoft Internet Explorer - kliknij tutaj
  • Google Chrome - kliknij tutaj
  • Opera - kliknij tutaj
  • Apple Safari - kliknij tutaj
  • w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.
6.png8.png2.png1.png6.png

Nasi Partnerzy