Cele i zadania Komisji ds. etyki w nauce
Środa, 02.02.2022, 14:00 - 16:00
Odsłon : 652

W imieniu Fundacji Science Watch Polska serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar -

Cele i zadania Komisji ds. etyki w nauce

Webinar odbędzie się w środę, 2 lutego 2022 r. w godzinach od 14.00 do 16.00. Zapisy przyjmujemy do poniedziałku, 31 stycznia 2022 r.

Liczba miejsc ograniczona!


Prowadzący


prof. n. med. Andrzej Górski - przewodniczący Komisji do spraw etyki w nauce. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk (2007–2015) oraz rektor Akademii Medycznej w Warszawie (1996–1999).

Program webinaru

1. Usytuowanie Komisji ds. Etyki w Nauce (KEwN)w środowisku akademickim i naukowym;
2. Prawne i etyczne uwarunkowania działalności KEwN;
3. Rola i działalność KEwN w staraniach o zapewnienie wysokich standardów etyki w nauce.

Rejestracja

Pozostało wolnych miejsc: 31
Klauzula informacyjna do formularza zgłoszeniowego udziału w webinarium:
  1. Administratorem powyższych danych osobowych jest Fundacja Science Watch Polska
  2. Celem przetwarzania danych jest organizacja i przeprowadzenie wskazanego powyżej webinarium (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, w dowolnym momencie oraz w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Powyższe dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
  5. Powyższe dane mogą zostać udostępnione jedynie instytucjom lub podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji webinarium.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

2.png8.png4.png9.png7.png2.png