MAMY JUŻ WYPEŁNIONYCH 620 KWESTIONARIUSZY

Mapa mobbingu - ankieta

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Sciene Watch Polska, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej mobbingu na uczelniach. Wyniki ankiety będą podstawą do opracowania MAPY MOBBINGU i przedstawienia w formie graficznej rozkładu uczelni, na których zjawisko mobbingu jest szczególnie nasilone.

Ankieta zawiera 12 pytań dotyczących zjawiska mobbingu na uczelniach. Ostatnie, 13 pytanie zawiera pole do wpisania imienia i nazwiska osoby, która Państwa zdaniem jest mobberem w jednostce. Jest to pytanie nieobowiązkowe, którego nie trzeba uzupełniać. Natomiast jeżeli jedno nazwisko powtórzy się wielokrotnie, będzie to dla nas informacja, że należy podjąć internwencję. Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie odpowiedzi na pytania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres info@sciencewatch.pl

dr Joanna Gruba


1. Czy w Pani/Pana opinii w miejscu pracy panuje mobbing? (działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników)

TAK
NIE

Metryczka

1. Proszę podać nazwę uczelni, w której jest Pani/Pan zatrudniona/y?

województwo, w którym znajduje się uczelnia/placówka
nazwa uczelni (jeżeli nie ma jej na liście, proszę wybrać opcję inna)
Jednostka:

2. Płeć

kobieta
mężczyzna

3. Wiek

do 30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
61-70 lat
powyżej 70 lat

4. Stanowisko

doktorant
asystent
adiunkt
wykładowca/starszy wykładowca
profesor uczelni
profesor
inne

5. Lata pracy na uczelni

do 1 roku
od 1 roku do 5 lat
od 6 do 10 lat
od 11 do 20 lat
powyżej 20 lat
Wysłanie ankiety jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb analizy wyników.
4.png0.png8.png0.png7.png6.png