WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Dziś w imieniu Fundacji wysłano petycję do RDN w sprawie zamieszczania na stronie BIP RDN nagrań i protokołów z posiedzeń Zespołów i Prezydium RDN.


Petycja dotycząca udostępniania na stronie BIP Rady Doskonałości Naukowej informacji publicznej w postaci nagrań i protokołów z posiedzeń Zespołów i Prezydium RDN.

Działając w oparciu o Ustawę o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r., zgodnie z art. 61 Konstytucji RP oraz art. 7 i 8 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając w interesie publicznym wnoszę w imieniu Fundacji Science Watch Polska o zamieszczanie na stronie BIP Rady Doskonałości Naukowej nagrań w postaci pełnego odwzorowania cyfrowego posiedzenia oraz protokołów w formie .pdf z posiedzeń Zespołów i Prezydium RDN w terminie 14 dni od powiedzenia.

UZASADNIENIE

Rada Doskonałości Naukowej jest organem państwowym, którego zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju kadry naukowej. Działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. W zakresie prowadzonych postępowań pełni funkcję centralnego organu administracji rządowej.

Należy zaznaczyć, że jako organ administracji publicznej kierownictwo RDN powinno dbać o jak najwyższe standardy w zakresie jawności i transparentności działań podejmowanych przez Prezydium i członków Zespołów RDN. Wytworzone podczas posiedzeń organów władzy publicznej dokumenty w tym protokoły są podstawową informacją o działalności RDN.

Ponadto zgodnie z wyrokiem sądu (sygn. akt II SA/WA 1265/23) protokoły z posiedzeń RDN są informacją prostą, niewymagającą przetworzenia a zamieszczenie dokumentów na stronie nie zakłóci funkcjonowania organu, nie będzie destabilizowało pracy RDN i nie będzie wymagało skierowania do wykonania tego zadania dodatkowych pracowników. Czynności prowadzenia strony internetowej są zgodnie z art. 237 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i o nauce, czyli strona prowadzona jest przez Biuro RDN, które jest państwową jednostką budżetową finansowaną ze środków ustalanych w części z budżetu państwa, której dysponentem jest minister.

Udostępnienie nagrań i protokołów wymaga tylko podjęcia czynności technicznych, zmierzających do zamieszczenia danych na stronie internetowej BIP RDN.

W imieniu Fundacji
Joanna Gruba

Petycja ws. udostępniania protokołów

 

3.png0.png2.png4.png1.png3.png6.png