WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Dzięki uprzejmości prof. Anny Chorążewskiej, udostępniamy prezentację z webinaru.

 

W imieniu Fundacji Science Watch Polska serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar - Prawo i etyka w badaniach naukowych - ochrona osiągnięć naukowych. Webinar odbędzie się w środę, 7 czerwca 2023 r. w godzinach od 14.00 do 16.00. Zapisy przyjmujemy do poniedziałku, 5 czerwca 2023 r. Liczba miejsc ograniczona!

Prowadząca


dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚl – praktykujący adwokat. Przewodnicząca Komisji ds. Legislacyjnych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Ekspert Instytutu Legislacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, jest autorką prac poświęconych systemowi sprawowania władzy publicznej, w szczególności pozycji ustrojowej Prezydenta RP i instytucji samorządu terytorialnego w Polsce. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki związanej z konstytucyjnym statusem jednostki z uwzględnieniem wolności badań naukowych i ochroną pracy naukowej w obszarze prawa własności intelektualnej do twórczości naukowej oraz etyki badań naukowych.

Program webinaru

1. Konstytucyjne prawa osobiste i majątkowe twórców nauki a systemy ochrony praw człowieka
2. Koncepcja autorstwa naukowego na tle rozważań historyków nauki
3. Utwór i prawo do jego autorstwa na gruncie prawa polskiego z uwzględnieniem tła prawno-porównawczego
4. Autorstwo naukowe według kodeksów etyki dla naukowców a ich status prawny
5. Ochrona autorstwa naukowego
    5.1 Ochrona twórczości naukowej jako dobra osobistego człowieka
    5.2 Ochrona autorstwa naukowego według prawa własności intelektualnej
    5.3 Prawo do autorstwa naukowego kreatora idei naukowej, autora koncepcji lub projektu badań oraz autora wkładu do procesu badawczego
    5.4 Autor wyniku badań naukowych a prawo do autorstwa naukowego
6. Zasady rzetelnej atrybucji autorstwa prac naukowych i wynalazków w świetle prawa i etyki
    6.1 Znaczenie kodeksów etyki w rozpatrywaniu kwestii współautorstwa pracy naukowej w kontekście dyspozycji art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz ogólnej zasady proporcjonalności
    6.2 Polski kodeks etyczny dla naukowców na tle prawno-porównawczym a status prawny kodeksów etyki dla naukowców

REJESTRACJA

 

3.png0.png2.png4.png1.png0.png6.png