WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Pismo Fundacji Nauka Polska z pytaniami zostało rozesłano drogą mailową do 119 Rektorów publicznych uczelni. Odpowiedzi na pytania otrzymano z 69 uczelni (57,98%). Aż 50 uczelni (42,02%) nie zareagowało na prośbę Fundacji. W tabeli 1 przedstawiono ilościową analizę odpowiedzi na pytania Fundacji Nauka Polska, uzyskanych z uczelni publicznych, z uwzględnieniem typu uczelni.

 Tabela 1. Ilościowa analiza reakcji uczelni publicznych na sondaż prowadzony przez FNP

Typ uczelni Brak odpowiedzi Otrzymane odpowiedzi Razem
Liczba %* Liczba %
Uczelnie teologiczne 0 0,00% 1 100,00% 1
Uczelnie pedagogiczne 1 20,00% 4 80,00% 5
Uczelnie ekonomiczne 1 20,00% 4 80,00% 5
Uczelnie techniczne 6 33,33% 12 66,67% 18
Uczelnie medyczne 2 40,00% 3 60,00% 5
Uczelnie wojskowe 2 40,00% 3 60,00% 5
Wyższe Szkoły Zawodowe 15 44,12% 19 55,88% 34
Uczelnie wychowania fizycznego 3 50,00% 3 50,00% 6
Uczelnie rolnicze 3 50,00% 3 50,00% 6
Uczelnie artystyczne 8 50,00% 8 50,00% 16
Uniwersytety 9 50,00% 9 50,00% 18
Razem 50 42,02% 69 57,98% 119

* jako 100% przyjęto liczbę uczelni danego typu.

Dla lepszego zobrazowania danych zawartych w tabeli 1 zaprezentowano je na wykresie 1. Wykres 1. Graficzne przedstawienie przesłanych odpowiedzi i braków odpowiedzi.

Wykaz uczelni, które przysłały odpowiedzi

Wykaz uczelni, które nie przysłały odpowiedzi

 


 

Musisz się zalogować aby dodawać komentarze.

2.png1.png1.png3.png4.png7.png1.png