Dokumenty w postępowaniach awansowych

Szanowni Państwo, zamieszczamy na naszej stronie materiały związane z postępowaniami awansowymi. Dokumenty zostały opracowane przez Radę Doskonałości Naukowej i znajdują się również na stronie https://www.rdn.gov.pl/publikacja/id/5.html

Jednym z ważnych celów, którymi się kierujemy, jest dbałość o rzetelność postępowań awansowych na uczelniach. Dlatego prosimy o korzystanie i rozpowszechnianie w środowisku obowiązujących wzorów umów z recenzentami oraz uchwał podejmowanych przez organy uczelni w postępowaniach awansowych.

 

1. Wrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

2. Uchwała Komisji habilitacyjnej
3. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
4. Wzór umowy w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
5. Wzór umowy w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora
6. Recenzje w postępowaniach o awans naukowy

 


 

 

 

 

 

 

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce


 

 

 

 

 

 

 

 

Kodeks etyki pracownika naukowego

 

Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

1.png8.png8.png0.png4.png2.png