Zatrudnianie doktorów na publicznych uczelniach na stanowisku profesora w świetle Ustawy 2.0 i statutów wybranych uczelni.

Wprowadzona w 2019 r. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce znosi obowiązek habilitacji i rotacji adiunktów po 8 latach od otrzymania stopnia doktora. Jednak adiunkci w dalszym ciągu czują niepewność w zatrudnieniu, czego dowodem są liczne dyskusje m.in. na forach internetowych. Czy doktor może być zgodnie z nową ustawą zatrudniony na stanowisku profesora?

Zgodnie z art. Art. 116. 1. Ustawy 2.0:

1. Nauczyciela akademickiego zatrudnia się na stanowisku:
1) profesora;
2) profesora uczelni;
3) adiunkta;
4) asystenta.

2. Na stanowisku:

1) profesora – może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora;
2) profesora uczelni – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia:
a) dydaktyczne lub zawodowe – w przypadku pracowników dydaktycznych,
b) naukowe lub artystyczne – w przypadku pracowników badawczych,
c) naukowe, artystyczne lub dydaktyczne – w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych;
3) adiunkta – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora;
4) asystenta – może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf (s. 58)

Uszczegółowienie kryteriów zatrudniania pracowników na poszczególnych stanowiskach powinno znaleźć się w Statutach poszczególnych uczelni. Poniżej przedstawiono zapisy zawarte w statutach 25 publicznych uczelni oraz 1 niepublicznej (KUL).

Uniwersytety

Strona internetowa Zapis w statucie
Uniwersytet Wrocławski  https://bip.uni.wroc.pl/188/statut-uniwersytetu-wroclawskiego.html Str. 37, paragraf 166 - profesorem uczelni może być doktor. 
Uniwersytet Warszawski https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/M.2019.190.U.443.pdf  Str. 49, paragraf 115 - na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba, która ma tytuł profesora, paragraf 117 - na stanowisku profesora uczelni, może być zatrudniona osoba ze stopniem doktora.
Uniwersytet w Białymstoku  http://bip.uwb.edu.pl/uwb/statut/1591,Statut-UwB.html Str. 46, paragraf 89 - profesorem uczelni może być doktor. Dość dobrze opracowane kryteria na stanowisko, konkretniej niż w innych miejscach.
Uniwersytet Jagielloński  https://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/akty-prawne Str. 46, paragraf 163 - profesorem uczelni może być doktor.
Uniwersytet Szczeciński  https://usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-58.20019-za%C5%82%C4%85cznik-Statut-US-2019-uchwa%C5%82a-30.05.19-2.pdf Str. 61, paragraf 163  - profesorem uczelni może być doktor. Wymagania: monografia lub cykl artykułów, promotor pomocniczy, promotorstwo 20 prac magisterskich, recenzent prac habilitacyjnych, ważna współpraca międzynarodowa i projekty.
Uniwersytet Rzeszowski  https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/uczelnia/statut Str. 69, paragraf 107 - bardzo ogólne wymagania dla doktora starającego się o stanowisko profesora uczelni.
Uniwersytet Gdański  https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/96448
/zarzadzenie_nr_49r20_rektora_uniwersytetu_
gdanskiego_z_dnia_7_maja_2020_roku_w_sprawie_
ogloszenia_ujednoliconego_tekstu_statutu_uniwersytetu 
Str. 34, paragraf 98 - profesorem uczelni może być doktor habilitowany. Wysokie kryteria dla profesora dydaktycznego.
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu  https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/statut-uam Str. 36, paragraf 86 - profesorem uczelni może być doktor, natomiast kryteria habilitacyjne.

Uczelnie ekonomiczne

Strona internetowa Zapis w statucie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu http://bip.ue.wroc.pl/download/attachment/333/statut_uew_tekst_jednolity_wg_stanu_na_1012020_r.pdf Str. 33, paragraf 71 - jest tylko profesor dydaktyczny. W punkcie 2. opisano wymagania na stanowiska profesora uczelnianego.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  http://bip.ue.poznan.pl/download/attachment/146/statut_uep_26042019.pdf Str. 32, paragraf 60 - profesorem uczelni może być doktor.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie http://bip.uek.krakow.pl/index.php?id=137 Str. 18, paragraf 50 - profesorem uczelni może być doktor.

Uczelnie rolnicze/przyr.

Strona internetowa

Zapis w statucie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 1) https://fs.siteor.com/sggw/files/tresci/Senat/Statut_SGGW_2019_uchwala_84-2018-2019.pdf
Na stronie internetowej (2) jest napisane, że profesorem uczelni może być doktor, który jest autorem lub współautorem co najmniej 20 monografii. 
2) https://www.sggw.pl/nauka/sekcja-obslugi-nauki/stanowisko-profesora-uczelni
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie https://urk.edu.pl/index/site/3248 Str. 26, paragraf 69 - profesorem uczelni może być doktor.
Uniwersytet Technologiczny-Przyrodniczy w Bydgoszczy https://bip.utp.edu.pl/artykul/58/656/statut-obowiazujacy-od-1-pazdziernika-2019-r Str. 56, paragraf 140 - profesorem uczelni może być doktor.

Uczelnie techniczne

Strona internetowa
Zapis w statucie
Politechnika Wrocławska  https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/statut-pwr paragraf 47 - profesorem uczelni może być doktor.
Politechnika Warszawska https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-ogolne/Statut-Politechniki-Warszawskiej Str. 34, paragraf 118 - brak informacji, jest odniesienie do kryteriów zawartych w ustawie. 
Politechnika Rzeszowska  https://bip.prz.edu.pl/akty-prawne/st-prz Str. 28, paragraf 53 - profesorem uczelni może być doktor.
Politechnika Rzeszowska https://bip.prz.edu.pl/akty-prawne/st-prz;  https://bip.prz.edu.pl/akty-prawne/uchwaly-senatu/2019/27062019  Str. 28, paragraf 53 - profesorem uczelni może być co najmniej doktor. Podano kryteria.
Politechnika Poznańska https://bip.put.poznan.pl/pl/przepisy-ogolne/statut-politechniki-poznanskiej-wejdzie-w-zycie-1102019 Str. 28, paragraf 76 - profesorem uczelni może być doktor. Brak konkretnych wymagań.
Politechnika Gdańska  https://pg.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/statut Str. 22, paragraf 71 punkt 4 - profesorem uczelni może być doktor. Brak konkretnych kryteriów.
AGH  https://www.agh.edu.pl/pracownicy/dokumenty/misja-statut-strategia/  Str. 39, paragraf 4 - profesorem uczelni może być doktor. Mało konkretne wymagania.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny https://www.zut.edu.pl/pion-prorektora-ds-organizacji-i-rozwoju-uczelni/dzial-organizacyjno-prawny/pliki-do-pobrania.html Str. 12, paragraf 32 -  sprawy pracownicze, bardzo ciekawy zapis, że doktor może być zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego.

Uczelnie medyczne

Strona internetowa
Zapis w statucie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie https://www.pum.edu.pl/aktualnosci/2020/nowy-statut-pum Str. 26-27, paragraf 80 - najlepiej dopracowane kryteria na profesora uczelni, jasno napisane co kandydat powinien zrobić.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie https://www.umlub.pl/uczelnia/statutstrategia-um/ Str. 41 paragraf 78 ust. 2. - ciekawostka - Senat powinien zatwierdzić taką osobę.
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu https://www.ump.edu.pl/uniwersytet/statut Str. 49 paragraf 84 -  profesorem uczelni może być doktor. Bardzo ogólne kryteria.

Inne

Zapis w statucie Zapis w statucie
KUL  https://bip.kul.lublin.pl/statut-katolickiego-uniwersytetu-lubelskiego-jana-pawla-ii,art_45262.html Str. 26, paragraf 53 - profesorem uczelni może być doktor. Bardzo ogólne kryteria.

Zestawienie powstało dzięki anonimowej osobie, która zebrane informacje zamieściła na forum https://habilitacja.eu/index.php/chronoforum/posts/f1/t458?page=1

Zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Prosimy również o informacje o tym, jak wygląda zatrudnienie doktorów na Państwa uczelniach, oraz czy w ogłoszeniach konkursowych znajdują się zapisy, dotyczące zatrudniania doktorów na stanowiskach profesora uczelni.

dr Joanna Gruba
Prezes Fundacji
Science Watch Polska

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grafika zmodyfikowana, pobrana ze strony: http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/2518/czym-jest-ustawa-2-0.html [pobrano 09.07.2020 r.]