Pogotowie psychoterapeutyczne, pogotowie antymobbingowe, pogotowie prawne

Szanowni Państwo, proponujemy Wam nowy rodzaj wsparcia obejmujący doradztwo w zakresie: pracy ze stresem, problemami związanymi z postępowaniami awansowymi, wypaleniem zawodowym, kryzysem zmiany, straty, mobbingiem i dyskryminacją.

W związku z trwającymi wyborami rektorów, 12.05.2020 r. wysłaliśmy list otwarty do kandydatów na Rektorów uczelni publicznych w Polsce.

 

Na nasze pismo odpowiedziało 2 kandydatów.

Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

2.png0.png4.png9.png6.png3.png