Mapa mobbingu - ankieta

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Sciene Watch Polska, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej mobbingu na uczelniach. Wyniki ankiety będą podstawą do opracowania MAPY MOBBINGU i przedstawienia w formie graficznej rozkładu uczelni, na których zjawisko mobbingu jest szczególnie nasilone.


03.09.2019 r. - Raport o stanie procedur antymobbingowych na uczelniach publicznych w Polsce

 

Autorzy: Joanna Gruba, Beata Stasińska

Wstęp

1. Procedury antymobbingowe w świetle prawa

2. Założenia metodologiczne i charakterystyka badanej grupy

3. Analiza ilościowa otrzymanych odpowiedzi

4. Wprowadzanie procedur antymobbingowych

5. Szkolenia w zakresie procedur antymobbingowych

6. Liczba zgłoszeń mobbingowych w świetle danych uczelni

7. Osoba mediatora w świetle Ustawy 2.0

Zakończenie

 

Aneksy

1. Wykaz uczelni, które przysłały odpowiedzi

2. Wykaz uczelni, które nie przysłały odpowiedzi

3. Zestawienie wszystkich odpowiedzi otrzymanych z uczelni

4. Wykaz zachowań mobbingowych wg H. Leymanna

 

Pobierz Raport w pdf.

 

 

3.png6.png5.png8.png2.png4.png