WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

MAMY JUŻ WYPEŁNIONYCH 146 KWESTIONARIUSZY

Ankieta - molestowanie seksulane

Szanowni Państwo, o sytuacjach związanych z przemocą seksualną w jednostkach naukowych wiemy głównie ze spraw nagłośnionych przez studentów i z przekazów medialnych. Czy jednak zjawisko to występuje wśród pracowników akademickich? Czy potrafimy właściwie je rozpoznać?

Postarajmy się wspólnie zdiagnozować zagadnienie. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej problemu molestowania seksualnego w środowisku naukowych. Ankieta składa się z 10 pytań. Powstała we współpracy z dr Anną Góralewską-Słomską.

Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej Fundacji do 29 lutego 2024 r.

Bardzo prosimy o przesłanie linku z ankietą do innych pracowników uczelni.

Zapewniamy pełną anonimowość naszych respondentów, a wszystkie dane zawarte w kwestionariuszu będą wykorzystane tylko do analiz statystycznych. Za każdą wypełnioną ankietę serdecznie dziękujemy!

Zespół Fundacji
Science Watch Polska

1. Czy doświadczyła Pani / doświadczył Pan molestowania seksualnego w miejscu pracy?

TAK
NIE

2. Kto był sprawcą/sprawczynią molestowania seksualnego:

mężczyzna/mężczyźni
kobieta/kobiety
reprezentanci obu płci

3. Jakie stanowisko zajmowała osoba będąca sprawcą molestowania seksualnego:

bezpośredni przełożony
osoba stojąca wyżej w hierarchii władzy
współpracownik
podwładny
ktoś inny

4. Jaki charakter miało molestowanie seksualne (można zaznaczyć 3 najważniejsze odpowiedzi):

werbalny (np. niestosowne uwagi na temat ubioru, wyglądu, wieku, zachowania, kompetencji, czy sytuacji materialnej),
niewerbalny (np. gesty, „półsłowa”, podteksty, zaczepki, milknięcie, sapanie),
poprzez niechciany dotyk (np. ocieranie się, „przypadkowe wpadanie na siebie”, odgarnianie włosów, muskanie części ciała),
z wykorzystaniem urządzeń (np. rozsyłanie: memów, zdjęć, filmików; przesyłanie wiadomości o zabarwieniu erotycznym),
przez opisywanie kobiety lub mężczyzn słowami, które można uznać za lekceważące, prześmiewcze czy szydercze (np. laska, cipcia, fagas, ciacho, babochłop, baba z jajami, picuś, laluś),
przez uwagi koncentrujące się na stereotypach związanych z przynależnością do danej płci (np. kobiety nigdy nie pojmą matematyki, mężczyźni nie mają uczuć),
inne

5. W jaki sposób dochodziło do molestowania seksualnego (można zaznaczyć 3 najważniejsze odpowiedzi):

zaproszenie na randkę mimo wyraźnej Pani/Pana niechęci,
dotykanie w sposób niekomfortowy (np. zbyt długie przytrzymywanie dłoni, położenie dłoni na ramieniu, na biodrze, objęcie w pasie),
dotykanie w sposób jednoznacznie nacechowany seksualnie (np. dotknięcie uda, dotknięcie pośladka, wodzenie dłonią po szyi, głaskanie po twarzy),
patrzenie w niestosowny czy nieprzyzwoity sposób (np. zatrzymanie wzroku na biuście, na pośladkach, intensywne wpatrywanie się w oczy),
wykonywanie nieprzyzwoitych czy niekomfortowych gestów (np. cmokanie, oblizywanie ust, symulowanie ruchów frykcyjnych),
inne

6. W jakim miejscu dochodziło do molestowania seksualnego (można zaznaczyć 3 najważniejsze odpowiedzi):

na konferencji,
w gabinecie/ w pokoju sprawcy molestowania seksualnego,
w gabinecie/ w pokoju ofiary molestowania seksualnego,
w bibliotece/ w czytelni,
w internecie,
przez telefon,
w przestrzeni publicznej,
w innym miejscu,

7. Jakie propozycje związane były z zachowaniami molestowania seksualnego:

sugerowanie uzyskania szczególnych profitów (np. awans, podwyżka, premia, szkolenie) w zamian za dostępność seksualną lub towarzyską
straszenie negatywnymi konsekwencjami (np. zwolnienie, degradacja, brak dofinansowania do szkoleń) w sytuacji braku uległości seksualnej lub towarzyskiej
inne

8. Jakie konsekwencje psychofizyczne związane były z doświadczaniem molestowania seksualnego (można zaznaczyć 3 najważniejsze odpowiedzi):

brak zaangażowania i motywacji do pracy
brak zaangażowania w życie rodzinne i towarzyskie (zaniedbanie żony/męża, partnerki/partnera, dzieci i innych najbliższych osób)
obniżenie poczucia własnej wartości
choroby psychosomatyczne (np. przewlekła migrena, bóle brzucha, problemy jelitowe)
depresja
poczucie zagrożenia
bezsenność lub nadmierna senność
utrata apetytu lub nadmierny apetyt
poczucie utraty sensu życia
myśli samobójcze
inne

9. Czy zareagowała Pani / zareagował Pan na zachowania o charakterze seksualnym dotyczący swojej osoby?

TAK
NIE

10. Czy zna Pani/Pan osoby w swojej jednostce, które doświadczyły zachowań o charakterze seksualnym?

TAK
NIE

11. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie?

Metryczka

1. Proszę podać nazwę uczelni, w której jest Pani/Pan zatrudniona/zatrudniony?

województwo, w którym znajduje się uczelnia/placówka
nazwa uczelni (jeżeli nie ma jej na liście, proszę wybrać opcję inna)
Jednostka:

2. Płeć

kobieta
mężczyzna

3. Wiek

do 30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
61-70 lat
powyżej 70 lat

4. Stanowisko

doktorant
asystent
adiunkt
profesor uczelni
profesor
pracownik niedydaktyczny
inne

5. Lata pracy na uczelni

do 4 lat
od 5 do 10 lat
od 11 do 20 lat
od 21 do 30 lat
powyżej 30 lat
Wysłanie ankiety jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb analizy wyników.
1.png4.png5.png0.png2.png0.png1.png