WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Reakcja na mobbing (zachowano oryginalną pisownię)

 • Anonimową informacja
 • argumentacja, protest, wyjaśnienia
 • Asertywnie - odmówiłam wykonania nałożonego obowiązku: skończyło się jak zwykle: nałożeniem cięższego
 • bardzo długą prawniczą drogą
 • Bardzo skutecznie zadziałał Związek "Solidarność" oraz prawnik wystosował pismo do Pana Rektora.
 • bez komentarza
 • bezpośredni przełożony był na rozmowie z rektorem w tej sprawie, sprawca mobbingu został pouczony (nic to nie dało)
 • Bezpośrednia konfrontacja, w której wyjaśniłem jakie zachowania nie będą przeze mnie tolerowane i których kontynuacja będzie się wiązać z moją zmiana pracy.
 • bezradna próba publicznej obrony wizerunku własnej osoby
 • bezskuteczne rozmowy
 • Bezskuteczne rozmowy z kokegami z jednostki. Nikt nie pomógł,  wszyscy tylko pożałowali
 • bierna i czynna walka z przeciwnikiem
 • broniąc się publicznie
 • broniąc się, ale to nie przyniosło efektów
 • broniłem swoich racji
 • budowa opozycji wobec mobbera
 • bylam u dziekana, zaczelam o tym glosno mówić
 • Dalam wypowiedzenie
 • Dowiedzial sie kierownik ,prorektor i rektor
 • dziekan wydziału został poinformowany oraz skorzystanie z długoterminowego urlopu na poratowanie zdrowia
 • Głośne wyrażenie sprzeciwu przy osobie pomawiającej
 • Głośno sprzeciwiałam się stosowanym zachowaniom
 • Informacja do dziekana
 • Informacja do przełożonego o podjęcie interwencji
 • Informacja do Rektora i Dziekana
 • Informacja do wicedyrektorki
 • informacja dw pracodawcy
 • informacja na temat niestosownych zachowań skierowana do przełożonych
 • Informacja ustna do przelozonych
 • informacje pisemne, do dziekana, rektora, sprawa karna w sądzie, wielokrotne postępowanie dyscyplinarne, spotkania z rzecznikiem do spraw równego traktowania, cały proces trwa już 12 lat i trudno mi wymieniać wszystkie działania, bo
 • Informowałam bezpośredniego przełożonego, jednak nie przyniosło to żadnych efektów.
 • informowałam mobberów o tym, że ich zachowanie jest niewłaściwe, narusza moje granice
 • informowałam przełozonego, że takie zachowania noszą znamiona mobbingu
 • Informowałem Dziekana były również ankiety anonimowe w których opisywałem zachowania przełożonego oraz przedkładanie przez niego swoich prywatnych spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nad pracą dla Wydziału.
 • Informowałem przelozonych
 • informowanie optoczenia o działaniach mobbera
 • informowanie rektora i dziekana
 • Informowany był w trakcie rozmowy jeden z Prorektorów. Przez inną osobę informacje zostały przekazane do dziekana wydziału
 • informuję o tych działaniach przełożonego (z żadnym skutkiem)
 • Interwencja u bezpośredniego przełożonego, u Dziekana
 • Interweniowałem u Dyrektora Intytutu
 • Jawnie sprzeciwiłam się wykonywaniu obowiązków spoza zakresu umowy.
 • Jedynie nie zgodziłam się na przyjęcie kolejnych obowiązków przy znacznym przeciążeniu.
 • jedynie zwróceniem uwagii osoby mobbingującej na niewłaściwość jej postępowania; niestety, komsja etyki nadal nie powstała na mojej uczelni (ciągle, od ponad roku, trwają prace na jej utworzeniem)
 • Jestem w trakcie trakcji
 •  Kiedy stanęłam w obronie słabszej ode mnie kobiety, zostałam natychmiast ukarana publiczną krytyką na konferencji.
 • kierowałem skargi do rektora i związku zawodowego, ale zamiast pomocy udzielano mi reprymend
 • kierując pismo do Rektora
 • kilkakrotne pisma do Dziekana i do Kierownictwa Zakładu, kolejne, kolejne nic nie wnoszące rozmowy
 • komentarzem w zaistniałej sytuacji
 • komunikatem słownym
 • Komunikowalam, że nie zasłużyłam na takie traktowanie. Często jednak obawiałam się zablokowania moich działan i przyjmowałam mobbing na siebie siedząc cicho.
 • Konfrontacja
 • konsultacja psychologiczna, tworzenie notatek ze spotkań, konsultacje z władzami uczelni - rektorem (brak reakcji z ich strony)
 • konsultacja z życzliwymi kolegami, pismo do dyrektora
 • konsultacje u ombudsmana
 • konsultacje z Ombudbsmanem, gdzie mi sugerowano iż nie był to mobbing
 • Kontakt z Biurem ds. Mobbingu / publiczny sprzeciw / rozmowa z dyrektorem jednostki / korzystanie ze zwolnień lekarskich / odejscie z pracy w obliczu własnego kryzysu psychicznego
 • kontakt z przełożonym
 • Kontakt z przełożonym
 • Kontakt ze związkiem zawodowym, jednakże nie zostały podjęte żadne czynności poza konsultacją. Przewodniczący związku uznał, że przy obecnej władzy na wydziale nie da się podjąć mediacji.
 • kontaktowałam się z inspekcją pracy - powiedzieli ze Uczelnia rzadzi sie swoimi prawami; zaczęłam dopytywać sie o jednostkę zajmującą się mobbingiem, gdyż nie było żadnej dostępnej informacji na ten temat, po mojej interwencji , po pewnym czasie pojawiła sie informacja o powstaniu takiej komórki jednakże osoba tam pracująca nie mogła mi odpowiedzieć na pytanie: ile osób dotychczas zgłaszało mobbing, z jakim rezultatem zakończyły się te sprawy. Nie zdecydowałam się oficjalnie składać skargi gdyz
 • Kontakty z jednostą odpowiezialną za mobbing na UW
 • Kontrargumenty w publicznych atakach na moja osobę
 • Korespondencja, odwołanie dotyczące oceny (przyjęte) do rektora.
 • list do oprawcy
 • listownie
 • M.in. pismo do JM Rektora
 • m.in. rozmowa z Dziekanem, która nie przyniosła, pismo do Ministra Edukacji i Nauki też nie przyniosło efektu, gdyż uznano, że uczelnie są autonomiczne żadnego efektu
 • mediacje w Centrum Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, sprawa sądowa
 • merytorycznymi wypowiedziami
 • mobber dostał samodzielne stanowisko, nadal muszę z nim współpracować, mimo że nie jestem jego podwładnym
 • mowie co mi sie nie podoba np: ze jestem szykanowany
 • Mój kierownik nie toleruje sprzeciwu, ale kilka razy taki z mojej strony się pojawił. Uważam go jednak za osobę nieobliczalna i msciwa więc wiele rzeczy muszę tolerować dla własnego spokoju.
 • mówię o tym, pytam dlaczego jestem pomijana w zadaniach
 • Mówiłam, że wymagania są niemożliwe do realizacji w danym czasie bez nadszarpnięcia zdrowia
 • myślę o odejściu z uczelni
 • na
 • Na bieżąco komunikuję że dane działanie mi nie odpowiada.
 • Na forum zespołu podjęłam próbę zdementowania przypisywanych mi zachowań i spotkało się to z zaprzeczeniem i wyparciem się przełożonej z rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na mój temat
 • na zebraniu instytutu zwróciłam uwagę, że to są jakieś dziwne praktyki, nieznane mi dotąd; traktuję osobę jak powietrze poza zdawkowym "dzień dobry"; nie wchodzę w żadne rozmowy, dyskusje, ignoruję
 • Nagłaśnianie tej kwestii
 • Najpierw próba "dogadania się" z mobberem, potem zgloszenie do rektora (tylko wzmożylo zachowamia mobbera) brak reakcji ze strony uczelni zmusił nas (wniosek od 7osób) na drogę sądową
 • najpierw próbowałem dyskutować z władzami - bez skutku, Potem rozmawiałem z kilkoma osobami na wydziale
 • Najpierw przeczytałem "Prawa ludzkiej natory" Roberta Greene, a potem zacząłem postepowac wg wskazówek z tej arcywaznej dla mnie książki.
 • Najpierw rozmowa z mobberem, pozniej z kierownikiem jednostki. Na koncu Ombudsman.
 • najpierw rozmowy z moberem dot. celu w jakim jest w jednostce, rozmowy dot. minimalnych zasad dot. wzajemnej komunikacji itp., nieskuteczne
 • napisałam do rektora pismo po czym wezwał mnie, nakrzyczał na mniei powiedział, że jak mi sie nie podoba, to moge się zwlnić a jak bede dalej utrudniać współprace, to sam mnie zwolni.
 • Napisałam skargę
 • napisałam skargę do władz uczelni
 • napisałam skargi
 • Napisałem długi list (do dyrektora Instytutu), w którym domagałem się wyjaśnień, dlaczego jestem mobbingowany. Była w nim zawarta lista moich dokonań, którą stworzyłem w obronie przed atakami - zarzucano mi bowiem bezpodstawny brak zaangażowania w pracę na uczelni. Na list nigdy nie otrzymałem odpowiedzi.
 • Napisałem skargę do Kierownika Katedry, Dyrektora, Rektora
 • Narzekalem/klocilem sie w mailach. Teraz zastanawiam sie, czy w ogole zrezygnowac z tej pracy.
 • naświetlenie problemu na spotkaniu z dyrektorem instytutu
 • nazwanie sytuacji, które miały miejsce; komunikowanie się wyłącznie za pomocą służbowej poczty elektronicznej
 • Negacja takiego zachowania, zgłoszenie do Dziekana i Rektora
 • negatywne opiniowanie kierownika
 • nie chcę opisywać tego publicznie dla bezpieczeństwa
 • nie ulegałem szantażowi, zgłosiłem sprawę bezpośredniemu przełożonemy (zasugerował poddanie się szantażowi i nie udzielił mi żadnej pomocy), zaangażowałem prawnika, znalazłem sobie inną pracę
 • Nie zgadzałem się z zarzutami co skutkowało wykluczeniem z zespołu.
 • Nie zgodziłam się na prowadzenie nowych ćwiczeń, ograniczałam kontakty tylko do koniecznych relacji służbowych
 • nie, ze strachu
 • Niestety próbowałam się tłumaczyć, aby zostać zaakceptowana przez otoczenie, co było złe, bo nie poprawiło sytuacji.
 • O działaniach mobbera został ustnie powiadomiony Rektor
 • obrona przez reprezentanta
 • odbyła sie komisja antymobgingowa, powiadamiałam wielokrotnie władze - były głuche
 • Odbyłam szereg rozmów, w których zgłaszałam swoje zastrzeżenia i informowałam o rozważaniu odejścia z pracy. W odpowiedzi usłyszałam pytanie: "A co Pani myśli, że w przemyśle nie ma szklanych sufitów?"
 • odbyłem z przełożonym kilka rozmów na temat sposobu rozliczania nadgodzin i terminu odbioru dni wolnych. Rozmowy nie przynosiły rezultatu, moje zastrzeżenia zostały zignorowane. Gdy pracodawcy zaczęło przeszkadzać zbyt częste dopominanie się o urlop, zorganizował spotkanie "reprymedujące", na którym doszło do ostrej wymiany zdań i złożenia wypowiedzenia.
 • odcięłam się od tej osoby, zminimalizowałam kontakt
 • Odejscie
 • Odeszłam z pracy
 • Odmawialem wykonywania poleceń, które były złośliwie jako kara przydzielane.
 • odmawianie wykoania prac, które nie przynosiły gratyfikacji naukowych lub finansowych oraz wyjaśnianie, że nie każda praca naukowa kończy się publikacją
 • Odmowa przyjęcia zadań. Bezskuteczna.
 • odmowa wykonywania czynności w czasie wolnym od pracy i podczas urlopu
 • Odmowy, sugestie ze na uczelni weszło prawo antymobbingowe, wykonanie telefonu i odpowiedz ze jest to niewykonalne na jutro ( po czy miałam kilka miesięcy wzmożonych dzialan mobingowych
 • odmówienie współpracy z autorami, ale rzadko się to udaje
 • Odmówiłam wykonywania pracy w czasie wolnym, w nocy, w niedzielę i świeta. Na co usłyszałam zarzut, że nier utożsamiam się z uczelnią i dopiero zaczęło się dla mnie piekło, w tym wysyłanie anonimowych obelg i gróźb śmierci.
 • odpowiedz w pkt 9
 • odpychałam zarzuty w moją stronę
 • odszedłem z tej uczelni, w przygotowaniu powództwo o dyskryminację.
 • Odwołanie, udane, od niezgodnej z regulaminem oceny do uczelnianej komisji oceniającej
 • Odwoływałem się do wyższych przełożonych
 • oficjalne pisma zgłaszające zastrzerzenia co do obiektywności wobec mojej osoby i osiągnięć w pracy
 • Oficjalne pismo do Rektora, Zwiazków zawodowych o utrudnianie przez przełożonego złożenia wniosku o przedłużenie zatrudnienia
 • Opisałam całą sytuację w zgłoszeniu do rzecznika dyscyplinarnego i pojechałam do niego na rozmowę osobistą n/t sytuacji opisanej w zgłoszeniu
 • opowiedziałam o sytuacji dziekanowi
 • Opowiedziałam przełożonemu przełożonej
 • oprotestowałem polecenia służbowe żądając ich na piśmie
 • otwarcie powiedziałam, że sobie tego nie życzę i proponowałam podjęcie działań usprawniających komunikację, co zostało zignorowane
 • otwarcie, ale także informując o tym inne osoby i wspólnie szukając rozwiązania
 • otwarta dyskusja tych spraw w szerokim otwartym gronie rady wydziału
 • otwarte rozmowy, zwrocenie sie o szczebwl wyzej
 • Państwowa Inspekcja pracy
 • Pisałem pisma do Rektora oraz Komisji Antydyskryminacyjnej, pozostały bez odpowiedzi
 • pisałem pisma do Rektora, Dziekana i Kanclerza
 • Pisanie pism do władz
 • pisemne i ustne prośby o zaprzestanie
 • Pisemne zgłoszenia
 • pisemnie i ustnie wyraziłam swoje niezadowolenie z niesprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników
 • pisłam do Rektora - bez efektu, Związki Zawodowe - mierny efekt, obiecyweali ale nic nie robili, w końcu sąd o naruszenie dówbr osobistych  - kompletnie przegrałam w obu instancjach
 • Pisma do Dziekana oraz Rektora . Panowie udają że nic się nie dzieje ,związki zawodowe solidarność i znp
 • pisma do kierownika, dziekana, rektora
 • Pismem do wyższego zwierzchnika
 • pismo
 • pismo
 • pismo do dziekana
 • Pismo do Dziekana
 • pismo do dziekana
 • Pismo do Dziekana z opisem sytuacji mobbingu w trakcie prowadzenia zajęć.
 • Pismo do komorki ds zaoobiegania mobbingu, bez echa
 • Pismo do Rektora
 • pismo do rektora
 • Pismo do rektora
 • pismo do rektora
 • Pismo do Rektora z prośbą o interwencję. Rektor powołał Komisję Antymobbingową, która stwierdziła mobbing mojej osoby przez Przełożoną ale Opinia Komisji została utajniona i moja sytuacja jest coraz gorsza.
 • Pismo do Rzecznika bezpieczeństwa pracowników, do J.M. Rektora i do związków zawodowych
 • Pisząc pisma z prośbą o wyjaśnienie działań skierowanych przeciwko mnie.
 • po kilku latach uciekłam
 • po latach dyskredytowania mnie, gdy zrobiłam doktorat, 1,5 roku odmawiano mi awansu na adiunkta, interweniowalam u dziekana, który mnie zbywał, u rektora ktory mnie zbywal, az stworzył stanowisko osoby ds mobbingu, ktora urządziła mediacje i doprowadzila sprawę do happy endu
 • po okresie strachu i wstydu: bezskuteczne sprzeciwianie się i oficjalna skarga, po której zostałam zwolniona
 • Po ostatniej sytuacji z naruszeniem mojej nietykalności zajście zgłoszono dyrektorowi instytutu
 • Po rozmowie z psychologiem na uczelni zwiększenie dystansu
 • po wyczerpaniu innych dróg służbowych, wypowiedziałem zimną wojnę totalną
 • początkowo zgłoszenie problemu do prorektora kolegium, po trzech latach zgłoszenie problemu do rektora (sprawa dzieje się aktualnie)
 • Podając argumenty na swoją obronę
 • podczas zebrania z pracownikami starałam się wyartykułować zachowanie, które było nie w porządku
 • podejęcie terapii psychologicznej
 • Podejmowane wielokrotnie próby rozmów, wskazywanie problemów komunikacyjnych
 • Podejmowanie rozmów z przełożonym (który ignorował/zamiatał problem pod dywan)
 • Podjęłam próbę rozmowy z przełożonym. Niestety była to rozmowa bezsensowna, pełna jawnych kłamstw oraz nieuzasadnionych oskarżeń. Z rozmowy wynikało, że problem stanowię ja - nie pracuję i mam roszczeniową postawę. Generalnie, przełożony często uważa, że 'nikt nie pracuje" gdy rezultaty uzyskiwane przez pracowników go nie zadowalają (np. wyniki badań są inne aniżeli by chciał).)
 • Podjęłam walkę.
 • podjęłm starania aby wyjaśnić sytuację
 • Podjęto postępowanie wyjaśniając, bez skutku. Temat ponownie wrócił.
 • Poinformowałam drogą ustną najpierw dyrektora instytutu potem rektora
 • poinformowałam ebzposredniego przełożonego o somptomach depersji spowodowanej wywołanym poczuciem niższej wartości
 • poinformowałam Kierownika Katedry/ nie przyniosło to żadnego efektu
 • Poinformowałam moje przełożonego - kierownika katedry
 • poinformowałem bezpośredniego przełożonego
 • Poinformowałem o tym cały Zakład
 • poinformowałem przełożonych, rektora, dziakana. Nic to nie dało, skończyło sie zwolnieniem z pracy
 • Poinformowałem władze uczelni
 • Poinformowanie bezpośredniego przełożonego
 • Poinformowanie przełożonych
 • Poinformowanie Rektora i Dziekana
 • poinformowanie rektora w trakcie umówionej rozmowy
 • Pokazałem władzom uczelni, że oskarżenia przeciwko mnie nie są prawdą
 • Pomoc organizacji przy Uniwersytecie
 • Pomoc Prorektora ds. nauki
 • pomoc psychologiczna, rozmowa z osobą mobberem
 • Poprosiłam o spotkanie i rozmowę w obecności osoby trzecie, która była jednocześnie nasza wspólna przelozona
 • Poprosiłam o spotkanie w szerszym gronie, powiadomiłam (ustnie) dziekana Wydziału Neofilologii
 • Poprosiłam o zmianę warunków pracy i poprawę organizacji pracy
 • Poprosiłem o pomoc związek zawodowy
 • Poprosiłem pisemnie o wyjaśnienie w przypadku dwóch ostrzejszych zdarzeń
 • Poprzez oficjalne pisma do rektora
 • poprzez rozmowę z dziekanem, bez rezultatu
 • Poprzez rozmowę.
 • postawa asertywna
 • Postawiłam się będąc obrażana.
 • Postępowanie antymobbingowe
 • Poszłam do dziekana. Powiedział, że wie o sytuacji, ale nic nie może z tym zrobić. Musiałam zrezygnować z doktoratu i zacząć od nowa w innym miejscu.
 • poszłam do kierownika Katedry - niestety brak reakcji z Jego strony
 • Poszłam na rozmowę z Panią Dziekan
 • Poszłam na skargę do innej profesor.
 • powiadomienie bezpośredniego przełożonego, po braku rekacji powiadomienie kolejnych przełożonych
 • Powiadomienie Rektora i innych przełożonych, wielokrotnie
 • Powiadomienie władz dziekańskich
 • powiadomiłam bezpośredniego przełożonego mobbera
 • Powiadomiłam o zajściu uczelnianego rzecznika ds. mobbingu.
 • Powiadomiłam przełożonych
 • Powiadomiono rektora
 • powiadomiony został dziekan i rektor pisemnie
 • powiedziałam bezpośredniemu przełożonemu
 • Powiedziałam dziekanowi, ale powiedział, że nie będzie zajmował się tą sprawą.
 • Powiedziałam o sytuacji swojemu Promotorowi
 • Powiedziałam o tym kierownikowi studiów doktoranckich oraz kilku osobom z zakładu - kolegom
 • Powiedziałam tej osobie o danej sprawie.
 • powiedziałam, że rezygnuję ze współpracy
 • Powiedziałam, że sobie nie r życzenia
 • Powiedziałem, że pewnych rzeczy nie zrobię, bo się po prostu nie da!
 • Pracuję teraz gdzie indziej - jestem traktowany z o wiele większym szacunkiem, dostałem stanowisko znacznie wyższe w hierarchii.
 • prawnie poprzez wnioski o wszczęcie spraw wyjasniających oraz prawnie poprzez wystąpienie na drogę sądową przeciwko pracodawcy
 • Proba rozmowy na temat m.in. nadmiaru obowiazkow, przydzialu czynnosci, finansowania publikacji - bez skutku
 • probą komuniakcji, dyskusji, pismami
 • Proby obrony
 • Proby rozmowy
 • Prosiłam mobbera o przestanie
 • prosiłam o zaprzestanie uwag osobistych
 • prosiłam pisemnie o zmniejszenie obowiązków organizacyjnych - nie dostałam żadnych odpowiedzi na pisma
 • Prośba do współpracownika, żeby zaprzestał wypowiedzi o negatywnym brzmieniu w moim kierunku/nt. mojej osoby
 • prośba o wyjaśnienie pewnych decyzji, udzielenie wskazówek mogących porawić relacje w pracy
 • Protest
 • Protest przeciwko oskarżeniom, ale bezskuteczny; brak poparcia kierownika jednostki mimo ewidentnie mojej racji.
 • protesty przeciw określonym działaniom - mało skuteczne, słabe wsparcie ze strony srodowiska, które odznacza się ogromną biernością, choć podziela zastrzezenia
 • Próba egzekwowania swoich praw- nieskuteczna
 • próba odwołania się od decyzji
 • próba podjęcia rozmowy
 • próba przeciwstawienia się w czasie zebrań, pismo do władz uczelni, które pozostało bez odpowiedzi i konsekwencji wobec wskazanej osoby
 • próba racjonalnej i spokojnej rozmowy - zakończona krzykami z drugiej strony;
 • Próba rozmowy
 • Próba rozmowy z dyrekcja
 • próba rozmowy z mobberem, przekazanie informacji do bezpośredniego przełożonego i dziekana
 • próba rozmowy, dyskusji, ale... po którymś razie z kolei zacząłem się denerwować na tą osobę
 • Próba rozmowy, wyjaśnienia problemów
 • Próba sprzeciwu i obrony swojego dobrego imienia, rozmowa z mobberem, poskarżenie się współpracownikom
 • Próba stawiania granic, zazwyczaj kończąca się wrzaskami pani promotor i mściwością przez kolejne tygodnie
 • próba wyegzekwowania działań zgodnych z ustalonymi zasadami
 • próba wyjaśnienia sytuacji (nieudana)
 • Próbowaliśmy porozmawiać, ale osoba przekręcała rzeczy według własnego gustu
 • Próbowałam inicjować rozmowę ze stosującym mobbing przełożonym w celu stematyzowania sytuacji, rozmawiałam na temat moich doświadczeń z innymi pracownikami uczelni, w jednym przypadku, w którym mobberem był promotor doktoratu, podjęłam decyzję o zmianie promotora
 • Próbowałam rozmawiać
 • Próbowałam rozmawiać z mobberem
 • Próbowałam się bronić słownie, po zgłoszeniu sprawy wyżej zarekomendowano mi zmianę wydziału lub w ogóle uczelni/miasta studiów
 • próbowałam się przenieść do pracy do innej Katedry, za co szef próbował mnie zwolnić, złożyłam wnbiosek o wszczęscie postępowania dyscyplinarnego wobec niego
 • próbowałam uzyskać pomoc u zwierzchników, wycofałam się z życia publicznego na wydziale u
 • Próbowałem wyjaśnic sytuację.
 • próbuje dyskutować
 • Próbuję być asekrywna
 • Próby rozmów, które niestety kończyły się krzykiem, wyzwiskami, a tym samym zaniechaniem próśb o jakie występowałem.
 • Próby rozwiązania problemu przez władze uczelni nie przyniosły żadnego skutku. Musiałem zmienić pracę. Żałuję tylko że tak późno
 • przedstawienie propozycji rozwiązań usprawniających komunikację. Zgłoszenie się do rzecznika praw pracownika na uczelni.
 • przedstawienie własnych argumentów wyjaśniających, niestety bez skutku
 • przedstawiłem fakty
 • przekazanie problemu wyższym przełożonym
 • Przekazywanie informacji do innych pracowników, od których słyszałem o podobnych sytuacjach
 • Przełożeni mobbera zostali powiadomieni.
 • Przeniosłam się na inny wydział
 • przeniosłem swoją aktywność naukową do innego ośrodka (za granicę)
 • przeprowadzenie rozmowy z mobberem na temat jego zachowania
 • Przestałem się przejmować
 • Przeszłam na urlop. Bezpośrednio nie zareagowałam, ponieważ bałam się, że nie udowodnię mobbingu.
 • Przeznpowiedzenie co myśle
 • psychoterapia
 • Publiczna skarga
 • publiczne demaskowanie mobera
 • publiczne zwrócenie uwagi
 • Publicznie się broniłam, pisałam notatki służbowe z zaistniałych sytuacji, w końcu odeszłam
 • publiczny sprzeciw, pismo nazywające konkretne działania
 • Reakcja nastąpi w najbliższym czasie.
 • Rezygnacja że współpracy
 • riposta
 • rozmawialam z kolegami/koleżankami w pracy (nikt nic nie zrobił, choć deklarowali współczucie i zrozumienie), rozmowa z innymi profesorami o mijejsytuacji,poszlam nawet do rorektora ds studenckich, wsparcie otrzymałam jedynie od mojego meza
 • Rozmawialem z dziekanem, komunikowalem nieprawidlowosci w pracy pracownikow administracyjnych, protestowałem pisemnie przeciwko naruszaniu mojego dobrego imienia, wreszcie - zmiana miejsca pracy
 • Rozmawiałam wprost z rektorem, ale nie przyniosło to żadnego rezultatu.
 • Rozmawiałam z Dziekanem, jednak sprawa została szybko wyciszona
 • rozmawiałam z przedstawicielem związków zawodowych
 • rozmawiałam z przełożonymi
 • Rozmawiałam ze współpracownikami i przelozonymi
 • rozmawiałam, pisałam pisma do Dziekana, Rektora
 • rozmawiałem o tym z osobami z pracy
 • Rozmawiałem z przełożonym. To był błąd. Po rozmowie działania się nasiliły i objęły nowe pola.
 • Rozmowa
 • Rozmowa
 • rozmowa
 • rozmowa
 • rozmowa
 • rozmowa
 • Rozmowa
 • Rozmowa przy innych ludziach i na osobności
 • Rozmowa w celu wyjaśnienia nieporozumień i próba załagodzenia konfliktu spotkała się z całkowitą obojętnością.
 • Rozmowa w środowisku współpracowników
 • rozmowa z dziekanem
 • Rozmowa z Dziekanem
 • Rozmowa z innymi pracownikami.
 • Rozmowa z kierownik Zakładu, potem rozmowa z mobberem, kierownikiem Zakładu i Dyrekcją
 • rozmowa z kierownikiem
 • rozmowa z kierownikiem katedy
 • rozmowa z kolegami
 • Rozmowa z mibberem
 • rozmowa z mobberem
 • rozmowa z przelozonym
 • rozmowa z przełozonym mojego przełozonego
 • Rozmowa z przełożonym
 • rozmowa z przełożonym - spotkanie nie przyniosło widocznych efektów
 • Rozmowa z przełożonym przełożonego
 • Rozmowa z przełożonym, której wynikiem było zignorowanie moich argumentów.
 • Rozmowa z przełożonym. Konsulatacja z prawnikiem
 • rozmowa z przełożonymi, rozmowa z mobberem
 • rozmowa z wspólnym przełożonym
 • ROZMOWA. BEZSKUTECZNIE
 • rozmową - sytuacja się nasiliła, inni pracownicy dowiedzieli się o treści rozmowy i stosują jeszcze większy ostracyzm
 • rozmowy i korespondencja z osobą stosującą mobbing oraz władzami uczelni
 • rozmowy z przełożonym
 • rozmowy z przełożonym
 • Rozwiązałem stosunek pracy
 • Rzecznik praw skademickich
 • Skarga do dziekana
 • Skarga do Promotora
 • Skarga do przełożonych
 • Skarga do Rektora
 • Skarga do Rektora, aktualnie rozpatrywana
 • Skarga do rzecznika dyscyplinarnego
 • Skarga do władz dziekańskich, która skutkowała wyciszeniem przez rzecznika uniwersytetu sprawy o mobbing
 • skarga do władz uczelni
 • skarga do władz uczelni
 • Skargi do Państwowej Inspekcji Pracy (za pośrednictwem związku zawodowego).
 • Składałem skargę. Zagroziłem że będę to eskalował w Ministerstwie
 • skomentowałam  nieuzasadnione pretensje
 • Słownie, mailowo, upomnieniem
 • sporadycznie: w rozmowie podawanie przykładów i wskazanie na efekt
 • spotkanie z władzami uczelni
 • sprawa jest w toku
 • sprawa w sądzie pracy
 • Sprawa zgłoszona do dziekana i prodziekana
 • sprawa zgłoszona pracodawcy
 • sprawa została zgłoszona dziekanowi wydziału
 • sprawa została zgłoszona przełożonym, rektorowi
 • Sprawę skierowano do rzecznika dyscyplinarnego uczelni. Rektor sprawę kazał umorzyć
 • sprzciw
 • sprzeciw
 • sprzeciw i ignorowanie publicznych uwag
 • sprzeciw i odpieranie ataków, próba obrony własnego stanowiska
 • Sprzeciw słowny, ignorowanie mobbera
 • sprzeciw, pismami, rozmowy z innymi pracownikami
 • Sprzeciwiłem się
 • Stanowczo odmówiłam opracowywania 5 innych publikacji w czasie kiedy chciałam dokończyć moją własną, która w mojej opinii istotnie wpłynęłaby na moją pozycję zawodową
 • Starając się postawić granice oraz udałam się na terapię
 • Starałam się reagować ale jeżeli została podjęta próba rozmowy w celu wyjaśnienia sytuacji wiązało się to z jeszcze większymi problemami
 • starałem się dogadać aby być na równi ze współpracownikami, ale na uczelni sa równi i równiejsi
 • stawiałam się swojej kierowniczce, często powtarzałam, że stosuje mobbing w pracy
 • Stopniowo dążyłam do demaskowania działań poprzez publiczne dokumentowanie wyników własnej pracy. Otrzymałam wsparcie w środowisku poza jednostką. Włączyłam się do prac grantowych poza własnym uniwersytetem.
 • Sygnalizowałam przełożonym
 • szukałem pomocy ombudsmana
 • Szukanie pomocy wśród kolegów i koleżanek
 • Szybak odpowiedź broniąca swoich praw.
 • tak zglosiłam pisemnie Rektorowi, co nasiliło działania mobbingowe i dyskryminacyjne
 • tak, ale jest on ignorowany przez środowisko
 • takim samym zachowaniem
 • Tłumaczenie, wielokrotne próby kontaktu
 • Traktuję osobę tak samo jak ona traktuje mnie
 • Tylko wyrazenie słowne niezgody na nieprawdziwe przedstawianie niekorzystnych zdarzeń/ sytuacji co na przełozonym nie robiłoa żadnego wrażenia, czuł się pewnie i stwarzał wrażenie, że wszystko mu wolno
 • ujawnienie zachowań w środowisku, konsultacjie z prawnikiem
 • Umówiełem sie na rozmowę, aby wyjaśnić dotychczasowe nieporozumienia i ustalić granice kompetencji.
 • unikam mobbera na ile mogę, stawiam mu bierny opór, nie pozwalam na złe traktowanie, rozmawiam z innymi osobami o tym, jak się uchronić przed mobberem
 • upewnienie się że jest to celowe działanie ze strony mobbera i przedyskutowanie sprawy z pełnomocnikiem bez wprowadzenia działań drogą służbową
 • Ustnie informowałam przełożonych
 • ustnie zwrócona uwaga - przy świadkach
 • Uwaga do przelizonych
 • w bezpośredniej rozmowie wskazałem działania wyraźnie wymierzone we mnie
 • w końcu napisanie po latach napisanie do zakładowej solidarności. brak odwagi na zareagowanie na mobbing utrzymuje się bardzo długo
 • w noketórych sytuajch udało mi się werbalnie zaporotestować przeciwko niektórym rażąco krzywdzącym wypowiedziom skierowanym do mnei wporst
 • w pierwszym przypadku złozyłam wypowiedzenie, w drugim przypadku jeszcze nie zareagowałam
 • W sposób konkretny określiłam zachowania, których sobie nie życzę oraz ignorowanie wypowiedzi/ maili nie dotyczacych spraw zawodowych./
 • w sposób możliwie niekonfliktowy i asertywny, nieprzerwanie przez przeszło pół toku
 • Walka w związkach zawodowych i u Rektora jednak u Rektora bez wskazania przyczyny podważanej oceny pracowniczej
 • werbalnie, czasem w przypadku dotyku fizycznie
 • Weszłam w dyskusję z moherem udawadniajac,że się nie boję
 • wielokrotna rozmowa z przełożonym
 • Wielokrotne zgłaszanie do kolejnych dziekanów, podobnie jak koledzy z katedry
 • Wielokrotne zgłoszenia do róznych instancji na uiwersyetcie - bezskuteczne
 • Wielokrotnie prosilam o szczerość, nieobmawianie, konfrontowalam konkretne sytuacje, jednak bezskutecznie. Wszystko było obracane w zart lub następowało obrażenie się... I było tylko gorzej
 • wizyta u psychiatry
 • Władze uczelni zostały poinformowane
 • właściwie.
 • wniosek do rektora (bezskuteczny) w efekcie pozew do sądu
 • Wniosek o ściganie na policji - umorzono.
 • Wobec stosowania podobnych wobec innego pracownika, zglosol on sprawę komisji antymobbingowej
 • Wprost mówienir że tak się nie robi. Podkreślanie że jest to zachowanie demobilizujące, umniejszające, deprecjinujące. Reakcja - większr chamstwo i nasilenie zachowań agresywnych.
 • Wprost powiedziałam aby przestał mnie mobbingować. Doprowadziłam do bezpośredniej konfrontacji w obecności przełożonego dotyczącej mojej sytuacji.
 • wskazanie przełożonemu na jego praktyki
 • Wszedłem w spór
 • Wychodzilam
 • wycofanie i ustąpienie pola po nieudanej próbie rozmowy
 • Wycofaniem sie z pracy tzw minimalizm
 • wykorzystałam wszystkie dostępne metody- ale nic nie przyniosło skutku- to było/jest- frustrujące, bo to są grupy mobberów, które maja poparcie we władzach, nepotyzm, klikowość, i jak mawiał Paweł Potoroczyn - "zarządzanie przez obgównianie"; a związki zawodowe - nie działają -wspierają pracodawcę zamiast pracownika - to jest traumatyzujące; konflikt ciągle eskaluje, nawet jak nie biorę w nim udziału (i tak od 15-tu lat)
 • WYNAJĄŁEM PRAWNIKA - ADWOKATA, W CHARAKTERZE PEŁNOMOCNIKA, PONIEWAŻ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY W SZCZECINIE( Z.U.T.) ZMIERZAŁ DO UNIEMOŻLIWIENIA MOJEJ OSOBIE OBRONY PRACY INŻYNIERSKIEJ.
 • Wypowiedzeniea
 • wypowiedziałem swoje pretensje i zastyrzeżenia publicznie
 • Wyraźnie sprzeciwiłem się słownie w stosunku do mobbera. Zwróciłem się do przełożonych (nieformalnie).
 • Wyrażałem swój pogląd.
 • wyrażam się publicznie, negatywnie oceniając wymienione w ankiecie działania, co ma swoje konsekwencje...
 • wyrażenie swojej opinii nt. sytuacji
 • Wysłałam maila do przełożonego mobberow
 • wysłałam maila, na którego nie dostałam odpowiedzi
 • Wysłałem pismo do MNiSW
 • wystąpiłam wraz z kolegami do momisji antymobbingowej, ale ona zawsze broniła mobbera, jego żona była dziekanem wydziału, nie uwzgledniono moich dowodów, ale stwierdzono, ze ja walcze o władzę!, to było kilka lat temu. Ta komisja tylko 1 raz w przypadku innej osoby nie broniła mobbera, szkoda się do takich komisji zwracać, o mało nie straciłam pracy, musiałam uczyć nowych przedmiotow, moje mi odebrano....
 • za każdym razem wysyłane były oficjalne pisma
 • Zaapelowałam do mobbera, aby nie wydawał poleceń poniżających godność człowieka i przestał obrażać swoich pracowników.
 • Zakomunikowałem przełożonemu, że czuję że nie traktuje nas wszystkich równo.
 • Zareagowałam, gdy nie otrzymałam wynagrodzenia za pracę, a przełożony nie odpowiadał na moje zapytania w tej sprawie.
 • Zawiadomiłam o wszystkim Panią dziekan
 • Zawsze napotykałem na mur i odrzucenie...
 • Zawsze zwracałem uwagę, że zachowania i działania są niewłaściwe
 • Zbytnia moja spolegliwość
 • zerwałam współpracę
 • zglaszalem zachowania do osob ktore mogly przez nieformalna lub formalna pozycje mogly cos zmienic
 • zglaszanie dziekan, co nic nie daje
 • Zglosilam do dziekana, ktiry uznal kierownika katedry za autonomicznego w decyzjach
 • Zglosilam go do komisjinduscyplinarnej
 • Zglosilam sprawe kierownikowi jednosttkk8
 • Zglosilam to
 • Zglosiłam sprawę do rektora- wtedy jeszcze on zaczął mnie mobbingować
 • zgloszenie do komisji antymobbingowej
 • zgłaszając Dziekanów i Rektorowi
 • Zgłaszałam problemy przełożonym
 • Zgłaszałam sprawę na piśmie do Komisji Antymobbingowej oraz wielokrotnie - ustnie i pisemnie - do władz dziekańskich
 • zgłaszałam to przełożonym
 • Zgłaszałem kilkukrotnie ten problem władzom uczelni, które niestety permanentnie go ignorowały.
 • Zgłaszałem mobbing władzom dziekańskim, później rektorskim - brak reakcji.
 • zgłaszanie mobbingowania mnie - do wyższych przełożonych (prorektora, rektora) bezskuteczne; do związku zawodowego (interwencje związku wobec moich wyższych przełożonych były również bezskuteczne)
 • zgłaszanie władzom problemów pracowniczych
 • Zgłaszenia do osoby, której podlega moja jednostka
 • zgłosiłam do dziekana ds. nauki oraz kierownika studiów doktoranckich. Żadne kroki nie zostały podjęte z powodu braku dowodów.
 • Zgłosiłam do jednostki antymobbingowej (rozmowa wstępna)
 • Zgłosiłam do poprzedniego kierownika katedry
 • zgłosiłam do rzeczniczki akademickiej
 • zgłosiłam Dziekan - dwa razy różnym osobą pełniącym to stanowisko, - bez efektu
 • zgłosiłam dziekanowi - nie przyniosło to żadnej zauważalnej zmiany w zachowaniu mobbera
 • Zgłosiłam dziekanowi a kiedy to nic nie dało napisałam list do Rektora. Dziekan od pewnego momentu też mnie mobbingował.
 • Zgłosiłam fakt stosowania mobbingu Rektorowi Uczelni
 • Zgłosiłam informacje do dziekana i szefa komisji kobbingowej
 • Zgłosiłam mobbing do dyrektora
 • zgłosiłam mobbing do rektora
 • zgłosiłam mobbing Dziekanom
 • zgłosiłam nieoficjalnie dziekanowi
 • Zgłosiłam nieprawidłowości odnośnie artykułu i monografii innemu przełożonemu. Usłyszałam, że powinnam się z tym pogodzić, bo mam do czynienia z osobą o wysokiej pozycji w świecie nauki i reakcja na nieprawidłowości zablokuje moje szanse na habilitację.
 • Zgłosiłam osobie mobbingującej, że to co robi jest mobbingiem,ale zostałam wyśmiana. Następnie zgłosiłam wszystko do z-cy kierownika jednostki, któremu nadal zgłaszam wszystkie nieprawidłowości. Zgłosiłam też w rozmowie swoje zastrzeżenia rektorowi, który z kolei ostrzegł kierownika, aby uważał na mnie, żebym nie zgłosiła go do sądu pracy. Obecnie jestem mobbingowana
 • Zgłosiłam problem do Rzecznika ds równego traktowania
 • zgłosiłam problem do Rzecznika Zaufania i Rektora
 • Zgłosiłam problem przełożonej. Zmieniłam dyscyplinę naukową.
 • Zgłosiłam przełożonemu
 • zgłosiłam rektorowi panującą w pracy atmosferę strachu, a ostatecznie odeszłam z pracy
 • zgłosiłam się z tym do wewntrznych jednostek uczelnianych zajmujących się dyskryminacją i rektora, ale bez skutku
 • Zgłosiłam skargę do rektora o działanie mobbingowe przełożone, komisja działa opieszale, nie dotrzymując terminów, procedur
 • Zgłosiłam sprawę do ombusmana, zostałam zniechęcona do formalnego postępowania (mobbing trudno udowodnić).
 • Zgłosiłam sprawę do przełożonego mobbera, nie zareagował
 • zgłosiłam sprawę do rzecznika ds równego traktowania który powołał komisje mobbingową, zgłosiłam do kierownika biura do rektora ale to nic nie dało. uczelnia nie ma skutecznych narzędzi do walki z mobbingiem, dopiero po pół roku trwania mobbingu rzecznik wystosował wniosek do rektora o powołanie komisji
 • Zgłosiłam sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego na mojej uczelni, niestety bez większych rezulatów
 • Zgłosiłam sprawę do rzecznika uczelni, jednak on zatuszował sprawę
 • Zgłosiłam sprawę do sądu
 • Zgłosiłam sprawę do Związków Zawodowych i Prezesa PAN
 • Zgłosiłam sprawę Dziekanowi i Przełożonemu oraz zasięgłam konsultacji w PIP
 • Zgłosiłam sprawę mobbingu do Rektora
 • Zgłosiłam sprawę przełożonemu, ale dopiero wtedy, gdy ta osoba została zgłoszona przez studentów. Sprawa trwa jednak już kila lat i brak zdecydowanych działań ze strony uczelni
 • Zgłosiłam sprawę władzom uczelni
 • zgłosiłam sprawę wyżej zgodnie z hierarchią
 • Zgłosiłam sprawę wyżej. Bez rezultatu.
 • zgłosiłam sygnaliście ale dowiedziałam się, że nic z tym nie zostanie zrobione i powinam negocjować sama z moberem. Zdecydowałam się na zmianę pracy.
 • zgłosiłam to do Pani dyrektor
 • zgłosiłam to do Pani Dziekan, Prorektora, Prorektorki, Pani Rektor
 • zgłosiłam to do Związku zawodowego Solidarność
 • zgłosiłam to przełożonemu
 • Zgłosiłam to wyższemu rangą przełożonemu
 • Zgłosiłam w Rektoracie
 • zgłosiłem do przełożonego mobbera
 • Zgłosiłem do współpracowników oraz do dziekana. Dziekan polecił mi zmienić wydział lub uczelnię.
 • Zgłosiłem innemu przełożonemu. Przyniosło efekt na chwilę. Teraz jest jeszcze gorzej
 • Zgłosiłem problem do pani dziekan, ale pani dziekan uważa że mamy się dogadać, bo szkoda stracić takiego adiunkta.
 • Zgłosiłem problem przełożonemu.
 • Zgłosiłem problemy do rzecznika ds. wartości akademickich
 • Zgłosiłem przełożonemu mobbera
 • Zgłosiłem sprawę bezpośredniej przełożonej, która natychmiast wzięła sprawy w swoje ręce.
 • Zgłosiłem sprawę do JM Rektora, który zwołał komisję która koncertowo zamiotla sprawę pod dywan
 • zgłosiłem sprawę do rektora Lesickiego, który porozmawiał z panią dziekan (miało to miejsce kilkukrotnie), a ta, bezkarna, dalej nękała
 • Zgłosiłem sprawę rektorowi i dziekanowi
 • Zgłosiłem sprawę Związkom Zawodowym
 • zgłosiłem swoje zastrzeżenia do przełożonych
 • Zgłosiłem szefowi.
 • zgłosiłem to przełożonemu
 • zgłosiłem w sądzie,, gdzie występuję jako strona broniąca pracownika
 • zgłoszenie bezpośredniej przełożonej
 • Zgłoszenie bezpośredniemu przełożonemu
 • Zgłoszenie do bezpośredniego przełożonego, do dziekana, do kanclerki, do rektora, do uczelnianego punktu pomocy osobom doznającym mobbingu.
 • Zgłoszenie do jednego ze związków działających na uczelni
 • Zgłoszenie do komisji etyki
 • Zgłoszenie do pracodawcy, do przełożonych, do rzecznika - bez skutku
 • Zgłoszenie do przełożonego.
 • zgłoszenie do przełożonych
 • Zgłoszenie do przełożonych, brak reakcji..
 • Zgłoszenie do przełożonych. Niestety nie przyniosło to żadnych efektów.
 • Zgłoszenie do Rektora
 • zgłoszenie do rektora
 • Zgłoszenie do Rektora
 • Zgłoszenie do Rektora   próba mediacji
 • Zgłoszenie do rzecznika ds mobbingu
 • zgłoszenie do władz
 • Zgłoszenie do władz, ale to nic nie dało.
 • zgłoszenie Dyrektorowi jednostki
 • zgłoszenie dziekanowi i do ombudsmana
 • zgłoszenie faktu uporczywego mobbingu Rektorowi Komendantowi,
 • zgłoszenie informacji do przełożonego
 • Zgłoszenie mobbingu dyrekcji i zmiana miejsca pracy
 • Zgłoszenie na piśmie do Dziekana
 • Zgłoszenie nękania
 • Zgłoszenie odpowiednim organom
 • Zgłoszenie odpowiednim organom uczelni
 • Zgłoszenie osobom decyzyjnym z rady dyscypliny. Pójście jako świadek przed uczelnianą komisję ds. mobbingu
 • zgłoszenie Prorektorowi, Rektorowi
 • zgłoszenie przełożonemu
 • Zgłoszenie przełożonym
 • Zgłoszenie przełożonym
 • Zgłoszenie przwełożonym szczebla wyższego
 • zgłoszenie sprawy do Dziekana, Rektora
 • Zgłoszenie sprawy do Rektora
 • Zgłoszenie sprawy do Rektora
 • Zgłoszenie sprawy do wydziałowego pełnomocnika ds. równego traktowania
 • Zgłoszenie sprawy Rektorowi oraz wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika dyscyplinarnego
 • zgłoszenie sprawy wyższemu przełożonemu- w zamian było straszenie dyscyplinarnym zwolnieniem
 • zgłoszenie swojemu przełożonemu mobbingu oraz dyskryminacji
 • zgłoszenie sytuacji przełożonemu
 • zgłoszenie tych działań przełożonemu
 • Zgłoszenie wraz z innymi pracownikami do OIL, rektora, dyrektora szpitala
 • Zgłoszenie wyżej.
 • zgłoszona sprawa do związków zawodowych oraz Rektora
 • zgłoszono dyrekcji
 • złożenie skargi do uczelnianej komisji antymobbingowej, od 5 miesięcy komisja nie może podjąć decyzji
 • złożenie wypowiedzenia
 • złożenie wypowiedzenia
 • złożenie wypowiedzenia z pracy
 • Złożenie zawiadomienia do rektora
 • złożyłam podanie o przeniesienie do innego zakładu, a przy problemach, jakie szef stwarzał, powiadomiłam przełożonych wyższych jednostek do rektora włącznie (zostałam przymuszona do tego rodzaju obrony)
 • złożyłam skargę
 • Złożyłam skargę do Rektora
 • Złożyłam w 2018 roku pisemną skargę na zachowania o charakterze mobbingowym na moją przełożoną razem z innymi 5 osobami. Komisja Dyscyplinarna nie dopatrzyła się winy osoby obwinionej, po złożeniu odwołania do Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW, która dopatrzyła się zachowań mobbingowych w skargach i nakazała cofnąć do ponownego rozpatrzenia. Sąd Apelacyjny, również orzekł o konieczności jej ponownego rozpatrzenia; sprawa utknęła. Nie jestem informowana przez uczelnię. 
 • złożyłam wniosek o urlop dla poratowania zdrowia
 • Złożyłam wypowiedzenie umowy
 • złożyłem skargę do rektora
 • Złożyłem wniosek o postępowanie dyscyplinarne
 • zmiana miejsca pracy
 • zmiana miejsca pracy
 • zmiana miejsca pracy na inną katedrę
 • Zmiana miejsca pracy.
 • Zmiana pracy
 • Zmiana pracy
 • zmiana pracy
 • Zmiana promotora, wizyta u dyrektora instytutu
 • Zmiana zakładu i katedry
 • zmieniam pracę
 • Zmienienie katedry
 • Zmienilam jednostkę, choc w konsekwencji nastąpila jeszxze większa obraza. Dyrekto Instytutu wspieral zmiane jednostki lecz sam nie miedzal sie osobiscie w sprawe i nie probowal upomniec Kierownika Zakladu- mysle, ze to brak odpowiednich kompetencji i niechec do wchodzenia w konflikt
 • zmieniłam jednostkę
 • zmieniłam jednostkę
 • zmieniłam miejsce pracy, przeniosłam się na inną uczelnię, porzuciłam katedrę którą tworzyłam od podstaw, laboratorium, zespół pracowników i doktorantów
 • Zmieniłam pracę
 • Zmieniłam pracę
 • zmieniłam pracę
 • zmieniłam pracę
 • Zmieniłam promotora, przekazałam zastrzeżenia w dziekanacie
 • Zmieniłem miejsce zatrudnienia.
 • Zmieniłem zakład
 • Zostałam przeniesiona do innej katedry
 • Zostało napisane pismo
 • Zostało to zgłoszone do przełożonych, ale efekt mizerny.
 • zostały podjęte działania wrwnetrzne oraz zewnętrzne
 • Zrezygnowałam z pracy, bałam się zgłosić mobbing
 • Zrezygnowałam ze współpracy z tym wydziałem
 • Zrezygnowałem z funkcji
 • Zrezygnowałem z pracy, nie było innego wyjścia.
 • zrezygnowano z zajmowanego stanowiska
 • Zwolnienie się z pracy
 • zwolnienie z etatu
 • Zwolniłam się
 • Zwolniłam się
 • Zwolniłam się z pracy
 • zwolniłam się z pracy
 • Zwolniłam się ze stanowiska bez porozumienia stron
 • Zwolniłem się
 • Zwolniłem się
 • Zwróciłam uwagę na nieetyczne zachowania, dysponując odpowiednią dokumentacją. Sprawę "zamiecionio pod dywan"
 • zwracając uwagę
 • Zwracając uwagę przełożonemu
 • Zwracałam uwagę, ze czuję się niekomfortowo postawiona w jakieś sytuacji, że nie zgadzam się na pewne działania, nie rozumiem żartów, itp.
 • Zwrócenie uwagi, przypominanie o podziale obowiązków, krzyk w przypadku przekroczenia granic cielesnych (gładzenie po plecach, spra reakcja krzykiem
 • zwróciłam sie do przełozonego
 • zwróciłam sie do uniwersyteckiego Ombudsmana
 • Zwróciłam się do władz rektorskich, bez efektu.
 • Zwróciłam się do władz uczelni
 • Zwróciłam się o pomoc do jednostek, do tego przydzielonych na uczelni (Ombudsman, związek zawodowy, rozmowy z lekarzem)
 • zwróciłam się o pomoc do wyżej przełożonych, zrezygnowałam z pracy w tym projekcie
 • Zwróciłam się o zaprzestanie działań
 • Zwróciłam uwagę mobberem ale to nie pomogło.
 • Zwróciłam uwagę mobberowi, że takie zachowanie nie jest ok i czuje się z tym niekomfortowo.
 • zwróciłam uwagę w kadrach- brak reakcji
 • Zwróciłem się z prośbą o pomoc do władz wydziału
 • Zwróciłem uwagę a sprawa zostałą przekierowana w żart tudziez momentalnie ucięta.

Musisz się zalogować aby dodawać komentarze.

2.png7.png7.png4.png3.png7.png8.png