WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

UWAGA!

Szanowni Państwo, wykład prof. Jana Miodka zaplanowany na 6 grudnia br. odbędzie się w godz. od 15:00 do 17:00. Za zmianę godziny przepraszamy.

Zachowania naruszające etykę w nauce według ankietowanych (zachowano oryginalną pisownię)

 • Bezzasadne odmowy podpisywania dokumentów, nagiminne wzywanie na "rozmowy"
 •  celowe nie wdrazanie jasnego podziału pracy w zespole co skutkuje chaosem i ciągłymi przepychankami między pracownikami,
 • "przechwytywanie" studentów wskutek obmowy
 • (byłam koordynatorem dydaktycznym jednostki - zmuszanie do obsadzania/ nieobsadzania okreslonych osób wg kryteriów niemerytorycznych. Nie tylko wobec mnie - łamanie prawa pracy - manipulowanie umowami (wieloletnie stosowanie umów na czas określony, przerywanych krótkimi pseudourlopami albo jednym "mianowaniem", wypłacanie wynagrodzenia za egzaminy wstepne i godziny ponadwymiarowe po upływie roku, itp
 1. Wspomniane wyżej nieprawidłowości odnośnie wytworów mojej pracy. 3. W ramach realizowanego grantu wyznaczono mi zadania, które wymagały korzystania z pomocy wykonawców, ale nie przyznano wystarczającego wynagrodzenia. Musiałam samodzielnie opłacić część wykonawców.
 • agresywne podejście do pracowników mojej jednostki
 • anonimowe wpisy w systemie USOS, wyniki studenckich ankiet nie odpowiadające rzeczywistym wpisom, wpływ na hamowanie przydzielanych zajęć dydaktycznych
 • bezpodstawne grożenie komisja dyscyplinarną
 • blokowanie rozwoju naukowego i finansowania badań poprzez próbę przeniesienia na inne stanowisko (po interwencji u rektora decyzja została cofnięta)
 • Brak dbałości o będący w mniejszości zespół pracowników języków niszowych, wręcz działania prowadzące do jego likwidacji poprzez decyzje zmniejszające realną liczbę godzin. Nie wysłuchanie argumentacji, postawa zamknięta na dyskusję, na forum ogólnym nie dopuszczanie do głosu.
 • brak komunikacji
 • brak nagród za najlepsze publikacje na wydziale (1 miejsce w rankingu)
 • brak podwyżek, podważanie kompetencji
 • brak reakcji na próby zgłaszanie zachowań nagannych, napuszczanie jednych pracowników na drugich, świadome wprowadzanie w błąd innych pracowników, manipulowanie, zastraszanie ale w białych rękawiczkach
 • Brak reakcji na zgłaszane (za pośrednictwem związku zawodowego) skargi na nierówne traktowanie.
 • Brak uczciwości w prowadzeniu badan
 • ciągle wzywano mnie na dywanik z powodu złych wyników ankiet studentów, ale nigdy nie przyszli obejrzeć jak prowadzę zajęcia
 • ciągłe nowe wykłady co roku zmuszające do nowego opracowania materiału, zmuszanie do nadgodzin ponad 240h
 • ciągłe odmowy na podania o chociaż minimalną podwyżkę/premię
 • czepiał się efektów, negował osiągnięcia, podważał ocenę jako pracownika mimo spełnienia kryteriów
 • często to są zachowania nie wyrażane wprost, rozmowy o tym, by nie wykonywać dodatkowych prac (nie podejmować dodatkowego zatrudnienia), że trzeba być wdzięcznym za to co się ma
 • długotrwała odmowa awansu mimo stażu i osiągnięć  znacznie wyższych niż osoby awansowane
 • dokonywanie oceny pracy i zaangażowania na podstawie nieoficjalnych informacji uzyskiwanych od pracowników niższych szczebli podległych bezpośrednio Rektorowi
 • dopisywanie osób jako autorów publikacji, zmuszanie do niestwosowania etyki wydawniczej
 • dotyczy nie tylko mnie; kierownik nie życzy sobie wyrażania jakichkolwiek opinii - tłumi wolnośc akademicką i nie dopuszcza swobodnej dyskusji
 • dyskredytowanie współpracy naukowej, która nie odbywała się z udziałem przełożonego
 • dyskryminacja seksualna, czyli dyskryminacja ze wględu na oriętację seksualną przełożonego co przekładało się na brak dostepu do ogólnouczelnianych programów kariera za sex
 • działania niejawne o charakterze administracyjnym, odmowa uzasadnienia podejmowanych decyzji
 • Działania prowadzące do niższych zarobków
 • działania związane z finansowaniem jednostki, pomijające określone osoby
 • Dziekan zaproponował bym współpracę z nowym promotorem, rozpoczęła w łazience od wspólnego prysznica. Propozycja ta została skierowana do mnie i osoby, która miała być moim promotorem.
 • Fałszowanie (zaniżanie) wyników egzaminów.
 • gra na emocjach; robienie z siebie idiary przez Kierownika jesli decyzje pracownika nie są zgodne z jego; prosby aby pomoc w pisaniu publikacji bo Kierwonik ma inne wazne sprawy na glowie
 • Grozil, ze mnje wyrzuci
 • groźba likwidacji stanowiska pomiarowego (warsztatu badawczego)
 • hamowanie działań zawodowych pracownika, przez niewywiązywanie się na czas z obowiązków wobec niego (w przypadku promotora)
 • Ignorowanie
 • ignorowanie podczas decyzji odnośnie sylabusa
 • Ignorowanie, izolacja
 • Ignorowanie, umniejszanie dokonań, ośmieszanie
 • j.w. oraz zastraszanie brakiem godzin, pisanie listu, że chce mi pomóc, prośba o wysłanie dodatkowych kwalifikacji (wysłałam - dr + 2 studia podyplomowe, kończę 3), na list nie odpisał, etatu nie przyznał. Koleżance bez kwalifikacji wcześniej dał godziny i wysłał ją na studia podyplomowe, które opłacił (koleżanka z grupy popleczników)
 • j.w. utrudnianie uzyskania tytułu doktora i awansu na adiunkta, utrudnianie możliwości rozwoju zawodowego
 • Jedna osoba odeszła na emeryturę, i teraz spotykam się z sugestią że "dam radę to wykonać" np. poprowadzić seminaria które robiła ta osoba, plus dotychczasowe swoje.
 • kazał mi kłamać i inne rzeczy o których nie chce tu pisać
 • Kiedy jest skarga od studentow, nie dostajemy ich skargi przed spotkaniem z wladcami.
 • Kiedy zgłaszam swoje zastrzezenia co do traktowania-jest to lekceważone, wyśmiewane i jestem pomawiana o wyolbrzymianie
 • Kłamliwe powoływanie się na skargi studentów.
 • kłamstwa, nasyłanie wyżej postawionych pracowników celem uzyskania korzyści
 • Kradziez wynikow badan
 • Kradzież własności intelektualnej
 • Krytykowanie pracy
 • łamanie wszelkich zasad równości w miejscu pracy, uwłaczające notoryczne przydzielanie wyłącznie jednego zadania wręcz monotypowego
 • Manipulacja w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia lekarskiego w sytuacji choroby. Brak reakcji na zgłaszane trudności związane z wykonywaniem pracy. Wymuszanie prowadzenia analiz niezgodnie z wymogami metodologii naukowej.
 • Marginalizacja roli w zespole.
 • mimo dobrej oceny, namawiano mnie do zwolnienia się.
 • mobber zasiadając w różnych komisjach do spraw nagród i stypendiów z premedytacją nakłaniał resztę członków komisji do nie nagradzania studentów lub doktorantów wykonujących prace dyplomowe pod moją opieką; ponadto gdy sam nie zasiadał w takiej komisji to nakłaniał do podobnego zachowania tych którzy zasiadali
 • Moja siostra, która pracuje na innej uczelni była zastraszana z mojego powodu, utratą pracy
 • molestowanie seksualne, plotki sugerujące rozwiązłość seksualną, zlecanie załatwiania prywatnych spraw
 • mówił nieprawdę n/t formalnego zakresu obowiązków sekretarki, którą mobbował i z którą uniemożliwał mi współpracę (sprawdziłam ten zakres obowiązków, dlatego wiem że te argumenty n/t zakresu obowiązków były niepawdą)
 • nadmierne obciążanie o obowiązkami
 • Nadmierne obciążanie obowiązkami, które były do tej pory wykonywane przez 2 osoby i stanowiły cały etat. Ignorowanie moich próśb o pomoc, a nawet wyśmiewanie.
 • Nagminne stosowanie niesprawiedliwego podziału obowiązków w pracy. Przypisywanie sobie zasług wynikających z pracy wykonanej przez innych pracowników.
 • Najprawdopodobniej mój kierownik podstępem pozbawił 3 osób nagrody zespołowej organizacyjnej i dopisał większy % udziału do swojego nazwiska. W wielu jego działaniach brak jest jakiejkolwiek etyki. Wydał polecenie służbowe, żebyśmy z kolego udokumentowali zdjęciowo nasz wyjazd w trakcie którego mieliśmy rozwieszać plakaty. Mailowo mi sugerowal że mam zrezygnować z delegacji, bo przed jej terminem byłam nieobecna na zebraniu, które zorganizował (z powodu zwolnienia lekarskiego)
 • nakazywanie wykonywania zadań rażąco niezgodnych z zajmowanym stanowiskiem
 • Narzucanie pracy innych
 • Nawiązanie współpracy z jego znajomymi
 • negowanie wcześniej zawartych ustaleń ustnych, używanie sformułowania "prawo to ja"
 • nękanie poprzez preparowanie zarzutów np. chowanie listy obecności i wpisywanie nieobecności kierując wniosek do rektora
 • nie mobbinguje mnie przełożony!
 • nie możliwość odbioru urlopu kiedy zachodzi taka potrzeba
 • nie planowanie celowo seminariów niektórym pracownikom
 • Niechętne finansowanie publikacji, ponieważ stanowisko dydaktyczne; jeśli dają finansowanie, to nie w całości itp.
 • Niecwłączanie do powoływanych komisji i ciał kształtujących politykę wydziału.
 • Niejasność wynagrodzeń - bardzo różne pensje na tym samym stanowisku i brak wytycznych, jak można starać się o podwyżkę. Brak odpowiednich regulacji odnośnie obowiązków organizacyjnych i nadmierne przeciążanie nimi. Przydzielanie nowych zadań pomimo przeciążenia pracą (ponad 50 h na tydzień), a przy niezgodzie na kolejne - zmiana warunków umowy na mniej korzystną. Manipulacja słowna. Wyznaczanie terminów realizacji zadań wymuszających częściową pracę podczas urlopu.
 • nierówne traktowanie pracowników ("tajne" spotkania - omawianie spraw dot. organizacji pracy jednostki/urlopów bez udziału wszystkich, bez ich wiedzy o spotkaniu i bez chociażby zdania relacji ze spotkania; np. ustalanie planu urlopowego i zmienianie go na okres świąteczny na korzyść jednego pracownika, bez wiedzy innych pracowników; wprowadzanie w błąd ws. podwyżek i awansów (np. twierdzenie, że podwyżki zostały wstrzymane przez "władze", podczas gdy inni je dostawali)
 • Nieuczciwość przy publikacjach - zmiana kolejności autorów, zabranie 1 autorstwa
 • Nieuznanie mojego współautorstwa publikacji
 • niezgłaszanie do nagród rektora, mimo ewidentnego spełnienia kryteriów
 • niższe wynagrodzenie, starszenie wygaszeniem etatu, pozbawaianie premii, przeniesienie na niższe stanowisko
 1. opowiadanie innym pracownikom spraw zawodowych (dane poufne) dotyczących mojej osoby
 • Objął mnie rodzajem próbnej umowy w obrębie umowy na czas nieokreślony, wyznaczając czas 2 miesięcy na
 • obmacywanie
 • obmawiał, wymuszał ukaranie innych za wymyślone przez niego zdarzenie
 • Obmawianie dotyczące wypracowanych osiągnięć (np. że to ktoś inny zrobił)
 • obrażanie słowne (mailowe), przekleństwa w miejscu pracy, trzaskanie drzwiami, terror psychologiczny, umniejszanie stanowiska
 • obwinianie za prace/błędy innych
 • ocenienie działalności naukowej negatywnie pomimo spełnienia kryteriów, podejmowanie decyzji za pracownika np. udziału w projekcie, mówienie nieprawdy
 • odbieranie dyplomantów, zabranianie realizowania się w programach typu "Mistrzowie Dydaktyki"
 • odbieranie mojej publikacji i wpisywanie jej jako swojej
 • Odbieranie przedmiotow, odmowa bezkosztowej delegacji na konferencje
 • odbieranie specjalistycznych zajęć, nie przydzielanie zajęć z mojej dziedziny lyb przydzielanie np. 5 godz. gdy inni mieli 90 godz., kłamstwa na temat tegoo, że ciągle choruję i mam załatwiane na lewo zwolnienia lekarskie, sprawdzanie mnie w ZUS (na moją korzyść), zwolniono mnie z pracy, ale są mnie przywrócił bo naruszono prawo
 • Odebranie narzędzi pracy naukowej i dydaktycznej
 • odmawianie awansu mimo podniesienia przeze mnie stopnia naukowego; zwolnienie z pracy na rzecz zatrudnienia osoby o niższych kwalifikacjach
 • odmawianie podstawowego wyposażenia miejsca pracy w narzędzia, np. drukarka, telefon, komputer, dostęp do dokumentów koniecznych do realizacji obowiązków służbowych, etc.
 • Odmawianie przyznania koordynacji przedmiotu, pomimo prowadzenia przeze mnie większości godzin w formie wykładu, przeprowadzania zaliczeń i oceniania prac, podczas gdy pozostałe godziny były tylko konwersatorium.
 • odmawianie wykonywania zadań
 • odmowa współudziału w dzieleniu kosztów realizacji projektów pomimo wcześniejszej zgody na złożenie projektu ze współfinansowaniem
 • Odmówienie finansowania doktoratu mimo pisemnej deklaracji przez Rektora
 • Odmówienie przyznania urlopu bezpłatnego, gdyż powody uznano za bezsensowne/niedorzeczne.
 • Ograniczanie dostepu do sprzetu laboratoryjnego, ograniczenie dostepu do szkolen
 • ograniczanie możliwości realizowania dydaktyki w oparciu o istniejącą infrastrukturę uczelni, deprecjonowanie lub niezauważanie dorobku, tworzenie koalicji mającej za zadanie ustawione głosowania w sprawach zatrudnienia
 • okłamywała, że pewne czynności należy zrobić, ponieważ wymusza to Dziekan/Rektor/Przewodniczący Rady Dyscypliny, kazała opiekować się swoimi magistrantami i inżynierantami oraz sprawdzać i poprawiać ich prace dyplomowe, kazała dokonywać recenzji publikacji i doktoratów, które powinna wykonać samodzielnie, zrzucała własne obowiązki, które powinna wykonać sama z racji obejmowanego stanowiska (Kierownik Katedry)
 • określenie wymagań oceny pracowniczej niezgodnie ze statutem i regulaminem pracy, np. wymóg publikacji naukowych od pracowników dydaktycznych i inne
 • Opowiadanie bzdur do rektora
 • opóźnianie dawania odpowiedzi na podania i wnioski do ostatniego terminu, nie informowanie o podjętych decyzjach dotyczących mojej pracy
 • Opublikowanie opracowanego przeze mnie materiału jako własnego
 • organizowanie własnych konferencji (z płatnymi referatami), powielających tematykę moich badań i adresowanych do środowiska, z którym współpracuję; działania przeszkadzające w finalizowaniu doktoratów 
 • oskarżanie o fałszowanie wyników
 • Oskarżenia o rzeczy, których nie zrobiłam (rzekome donosicielstwo dot. nieetycznego romansu przełożonego w miejscu pracy), zatrudnienie i faworyzowanie w uczelni państwowej swojej kochanki (byłej studentki), stronniczość, przyzwolenie na podżeganie przez nią przeciwko mnie
 • ostracyzm
 • oszukiwanie, manipulowanie
 • Ośmieszanie
 • Ośmieszanie i krytyka przy studentach
 • ośmieszanie mnie przed zespołami, w których pracowałam, moich kompetencji miękkich, związanych z pracą społeczną, szantażowanie zwolnieniem, negowanie naukowości moich badań (teoria feministyczna, gender), przydzielanie mi prac fizycznych, namawianie innych pracowników, żeby nie kontaktowali się ze mną (wzmaganie atmosfery ostracyzmu), niewydawanie pozwolenia na pracę zdalną, ośmieszanie za dostosowywanie się do przepisów covidowych itp.
 • otrzymałam telefoniczne (bez śladu pisemnego) polecenie spisania dorobku naukowego, skróconego do kilku najważniejszych publikacji. Nadmienię, że dorobek ten, to główne kryterium oceny przy przedłużaniu umowy o pracę pracownikowi. rzy
 • Pani pracujaca w swkretariacir wymuszala na mnie agresją konkretne działania. Dzwoniła kilka razy dziennie.
 • Podawanie nieprawdziwych informacji
 • podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących spraw zawodowych, podejmowanie decyzji dotyczących mojej osoby za moimi plecami, stosowanie wobec mnie reguł innych niż wobec pozostałych pracowników, stosowanie gróźb, próby zastraszania
 • Podjęcie próby zdyskredytowania mnie w moim zespole badawczym. Ponadto, patrz pkt 6
 • podpisywanie mojej pracy swoim nazwiskiem, wyzysk
 • podważanie kompetencji
 • Podważanie mojego autorytetu przy studentach, mówienie że nie mam kompetencji merytorycznych.
 • Pomawianie o czyny, których nie popełniłem
 • pomawianie, umniejszanie kompetencji
 • Pomijanie
 • pomijanie podczas przydzielania nagród i awansów
 • Pomijanie w udzielaniu podwyżek i awansów wynikających ze stażu pracy
 • pomijanie, nierówne traktowanie pracowników np. w kwestii urlopów
 • Pomówienia i insynuacje pochodzące z donosów są przez zwierzchnika rozpatrywane - także drogą administracyjną - na niekorzyść akurat tych pracowników, którzy występowali publicznie w obronie spraw pracowniczych i wysokich standardów kształcenia.
 • Poniżanie w obecności pracowników katedry. Odbieranie niezbędnego do pracy sprzętu komputerowego. Blokowanie przeniesienia się przeze mnie na inną uczelnię oraz publikacji pokonferencyjnej. Na te dwa ostatnie działania nie mam "twardych" dowodów, ale są one wysoce prawdopodobne.
 • poprzedni dziekan regularnie dawał nam podwyżki niezależne od decyzji rządu, ponieważ wydzielał je ze środków wydziału, poza tym płacił za zadania dodatkowe, teraz mamy inflację ponad 17%, wszystko drożeje czynsze energia raty, a my zostajemy z tymi samymi pensjami od lat, a jak sa dodatkowe zadania np caly dzień siedzenia na obronach to się nam nie płaci lub wysyła się nas do pilnowania uczniów liceów na teście olimpiad, co jest poniżej kwalifikacji i za to też sie nie płaci
 • poprzez konieczność natychmiastowego
 • poświadczanie nieprawdy
 • Poważne naruszenia praw własności intelektualnej: publikowanie wyników mojej pracy bez podania prawdziwego autora. Składanie swoich wniosków grantowych na pomysły mojego autorstwa. Nie wywiązywanie się z zadań wykonawcy projektu badawczego. Przełożony: blokowanie możliwości starania się o należną mi podwyżkę. Faworyzowanie mobbera.
 • Powtarzające się fałszywe oskarżenia i spiski przeciwko mnie?  wiele pełnych kłamstw listów ze skargami na mnie do władz uczelni. Ostatnio zostałem oskarżony (i kilka innych osób) o mobbing. Zarzut został oddalony przez komisję, ale kosztował nas wiele miesięcy niepokoju i dysfunkcji.
 • Pozbawienie mnie pełnionej funkcji podczas zwolnienia lekarskiego, nieudzielenie urlopu 14-dniowego podczas wakacji, przymusowe wysłanie mnie na dwutygodniowy urlop w grudniu w ostatniej chwili
 • praca w warunkach nieprofesjonalnych, brak sprzętu lub wadliwy/przestarzały sprzęt, niski poziom publikacji
 • prezentowanie postawy ofiary w kontakcie z przełożonymi wyższego szczebla, przy niewykonaniu zadania, niedochowaniu terminu - kreowanie winy na bezpośredniego przełożonego itp.
 • PROMOTORKA WIELOKROTNIE AGNAŻOWAŁA MNIE W OPRACOWANIA MATERIAŁÓW NAUKOWYCH NA KONFERENCJE NAUKOWE, JEDNAK ZA KAŻDYM RAZEM PRZED TERMINEM KONFERENCJI ODWOŁYWAŁA MÓJ UDZIAŁ. ZAMIAST TEGO ANGAŻOWAŁA SŁABSZYCH STUDENTÓW, KTÓRZY,, NIE MIELI DLA NIEJ CZASU" . TEN SAM PROBLEM NAPOTKAŁEM PODCZAS MOJEJ PRACY MAGISTERSKIEJ - DYPLOM, LICZĄCY 668 STRON + 22 PLANSZE A-2 ZOSTAŁ ZŁOŻONY W TERMIENIE. PROMOTORKA Z WŁASNEJ INICJATYWY INTERWENIOWAŁA CELEM WYDANIA OPINII NIEPOCHLEBNEJ, NIEZGODNEJ Z PRAWEM I RZEMIOS
 • prowadzenie 150 godzin wykładów na 180 godzin pensum
 • Próba pominięcia współautorstwa publikacji, przyjmowanie moich pomysłów jako swoich
 • próba przejęcia owoców mojej pracy, np. udziału w wywiadzie, i subtelne i bezpiecznie sformułowane pogróżki jeśli się temu przeciwstawiałam
 • próba wymuszenia pisania donosów na nielubianych przez mobbera pracowników
 • Próby ograniczania działalności rozwijajacej, nieuprawnione moralnie próby wykorzystania dorobku, pomysłów. Naruszenie przepisów RODO
 • próby wysłania na przymusowy urlop w trakcie roku akademickiego po powrocie z urlopu macierzyńskiego (nakaz wybrania urlopu zaległego z roku poprzedniego w trakcie roku akademickiego i zajęć/realizacji projektu (urlopu, który w statucie każdy pracownik może wybrać do września przyszłego roku, np we wakacje kiedy dzieci nie mają opieki). Odmowa dostępu do laboratorium (mojego) doktorantów podczas mojej nieobecności - a tym samym niemożność realizowania pracy doktorskiej.
 • Przeciąganie zgody na urlop do ostatniego dnia przed zaplanowanym terminem, zastraszanie, obcinanie premii, kontrolowanie wyjść z pokoju w tym do toalety
 • przejmowanie studentów i doktoranta, w których "wyrobienie" włożyłam niemało wysilku nie jest czynnością etyczną
 • Przy świadkach mówił o braku kompetencji. Oskarżanie mnie o mobbing.
 • Przydzielał zadania niezgodne z etyką, niekiedy nielegalne - ze względu na moją zależność od przełożonego nie mogę odmówić. Prosił o kupienie sprzętu, za który zwróci pieniądze - nie zwracał. Stawiał pracowników w sytuacji konieczności zakupu niektórych materiałów z własnej kieszeni. Wielokrotnie sugerował np. kupienie myszy w sklepie zoologicznym i wykonanie na nich eksperymentu. Ogólnie, przełożony nie przejmuje się za bardzo etyką.
 • przydzielanie do mego zespołu osób wybranych bez konsultacji ze mną;
 • Przydzielanie dodatkowych zadań, które wykonać w czasie wolnym od pracy.
 • Przydzielanie maksymalnej ilości nadgodzin przy jednoczesnym nacisku na pisanie pracy naukowej
 • przydzielanie mi prac, które były do wykoania ale nie przynosiły gratyfikacji naukowych lub finansowych
 • Przydzielanie nadmiaru zadań administracyjnych, uniemożliwiających pracę naukową.
 • Przydzielanie najgorszych godzin zajęć, najwiekszej ich liczby, zarzucanie mnie obowiązkami osób z niższych stanowisk i obsługi bym nie miała czasu na badania naukowe
 • przydzielanie obowiązków, które należały do innych pracowników projektu
 • przydzielanie zadan, których wykonania odmawiali inni
 • przydzielanie zadań a po ich wykonaniu okazywało się że to już nieaktualne, twierdzenie że jak się pracuje w nauce to kodeks pracy nie obowiazuje bo jedyne zasady jakie obowiązują to zasady ustanowione przez przełożonego
 • przydzielanie zadań bezsensownych, żmudnych i niepotrzebnych i rozliczanie ich codziennym raportem
 • Przydzielanie zadań i zajęć wykraczających poza kompetencje lektora ( wykładowcy zatrudnieni w CJO prowadzą głównie lektoraty) przy jednoczesnym deprecjonowaniu moich  osiągnięć dydaktyczno-naukowych.
 • przydzielanie zadań ponad zakres obowiązków (byłam pracownikiem administracyjnym)
 • Przydzielanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków. Na stomatologii nagminne jest zmuszanie wykładowców do brania dyżurów że stażystami oraz zmuszanie do osobistego świadczenia usług medycznych "pacjentom VIP".
 • przydzielanie zadań z dnia na dzień, a następnie krytyka za brak możliwości spełnienia oczekiwań
 • Przydzielano prowadzenie nowych przedmiotów, dla których nie było kart kursów
 • przymus wypełniania jego obowiązków
 • przymuszanie do zmiany stanowiska
 • Przypisywanie efektów wspólnych pracy wyłacznie sobie.
 • przypisywanie nieprawdziwych cech/działań/działania z naruszeniem prawa
 • przypisywanie swoich zasług/swojego nazwiska do mojej pracy
 • Przypisywanie uchybien w działaniach., które nie były zadaniem sluzbowym
 • Publiczne wypowiedzi na temat mojego wyglądu, a także wyglądu innych kobiet, naruszenie nietyklaności cielesnej
 • Publicznie szkalował moją osobę
 • publikowanie fałszywych danych
 • Rozgłaszał nieprawdziwe informacje że chcę pracować tylko wg planu i nie podejmuję żadnych działań dodatkowych na rzecz uczelnił
 • Rozpowszechnianie nieprawdziwych i szkalujących dobre imię wiadomości
 • rozpowszechnianie w środowisku naukowym pomówień o rzekomym fałszowaniu badań przez ofiarę
 • różnorodne
 • Smsy w dni wolne lub po pracy, nakazywanie pracy w weekendy itp
 • Straszenie. Tolerowanie hejty że strony studentów
 • Sugerowanie dopisanie mojego nazwiska do czyjejś publikacji
 • Sugerowanie nieprawidłowości w realizacji zadań grantowych, ale nieprzedkładanie żadnych konkretnych zarzutów, nawet po wystosowaniu pisemnej prośby
 • Sugerowanie oszustw, zachęcanie do kłamstw i nieprawidłowości
 • Sugerowanie podjęcia okreslonej uchwaly
 • sugerowanie publiczne kradzieży wyników, nękanie doktorantów, ciągłe zgłaszanie do różnych jednostek na uczelni spraw, które naruszały moją godność i kompetencje. Najgorszym działaniem były szkalujące pisma kierowane do mninisterstwa , Rady Dosknonałości Naukowej i Prezydenta Polski, w których mobbeber starał się przekonywać, że nie należy mi się tytuł profesora. Poprzez takie pisma ponosiłam koszty nie tylko zdrowotne, ale również finansowe na kancelarię prawną piszącą wyjaśnienia, aby uwalnić
 • Sugerowanie, że mam podrobić podpisy uczestników projektu współfinansowanego przez UE jeśli coś
 • systematyczne i nieuzasadnione negatywne ocenianie mojej pracy wg sobie tylko znanych ktryteriów. Komisja odwoławcza rektora uchyliła decyzję dziekana ale w międzyczasie rektor zabronił mi z tego powodu pracy na drugiej uczelni oraz kosztowało mnie to tyle nerwów, że po tym wszystkim przeszedłem na uczelni na inne stanowisko
 • szantażowanie studentów tym, że jak będą pisać pracę pod moim kierunkiem będą kłopoty na egzaminie
 • szantaż, zastraszanie
 • Szantaż, zmuszanie do określonych zachowań pod groźbą uzyskania lub nie tytułu naukowego
 • Telefony na prywatny numer.
 • Tworzenie list lub zestawień, które miały za zadanie dodać mi pracy, a nie wpływały na lepsze wyniki naszje firmy
 • umniejszanie moich umiejętności, blokada wypromowanych doktorów do zatrudnienia, wrogie maile względem mojej osoby na forum instytutu, przeinaczanie faktów, które maiły miejsce
 • umniejszanie wkładu w pracę np. publikacje
 • uporczywe odmawianie urlopu, narzucanie dodatkowych obowiązków przy nieuczciwym rozliczaniu nadgodzin.
 • Ustawodawca/Ministerstwo, zmieniając sposób oceny pracowników - lista punktowanych czasopism zmieniła sposób oceny pracowników za okres czasu który już minął.
 • usunięcie z pokoju w czasie przebywania na długotrwałym zwolnieniu lekarskim
 • usunięcie z projektu i wmawianie, że sama zrezygnowałam
 • usuwanie mnie przez nowo wybranego dziekana z zespołów eksperckich
 • utrudnianie pracy, stopowanie projektów i publiakcji, odbieranie materiału po opracowaniu
 • utrudnianie wykonywanie obowiazków pracowniczych, nie przydzielanie funduszy na funkcjonowanie jednotki którą kieruję
 • używanie nieparlamentarnych słów, naruszanie granic przez zbyt bliski kontakt
 • w przeszłości rozdział zajęć i finansów w jednostce był stosowany na podstawie arbitralnych kryteriów szefa  - dostawały te osoby, które
 • Wmawianie, że kierownik zespołu ma być wpisywany do publikacji nawet jak nic nie zrobił i później wymuszanie określonych udziałów procentowych w tych publikacjach
 • Wpływanie na to abym nie posiadła dorobku organizacyjnego w postaci występowania w umowach w charakterze kierownika. Zaznaczam że kontrahenci byli wynikiem moich starań i rozmów.
 • wpływanie na warunki zatrudnienia i place w innych jednostkach w których jestem zatrudniony wraz z przełożonym. Mobing niemożliwy do wykrycia. Wyjątkowo perfidny.
 • wprowadzanie atmosfery konkurencji w zakładzie zamiast współpracy; oczekiwanie pracy po godzinach; umniejszanie wagi własnych pomysłów; odebranie możliwości realizacji własnych pomysłów (bo musiałabym korzystać z szefa odczynników); przyznawanie dodatków z grantu jednym kilka razy więcej niż drugim, przy jednoczesnym oczekiwaniu równego zaangażowania w realizację projektu (każdy ma poświęcać 100 % swojego czasu)
 • wprowadzanie w błąd co do zakresu obowiązków przy podpisywaniu umowy o pracę
 • Wycofywanie finansowania w sprawie szkoleń, konferencji, opłaty za publikacje
 • Wykluczanie informacji o moich osiągnięciach lub działaniach w ramach katedry i wydziału
 • wykluczenie z zespołu
 • Wykonywanie badań za profesorkę po czym ona je publikowala.
 • wykorzystywanie danych i pomijanie we współautorstwie, a dopisywanie osób odpowiednich
 • Wykorzystywanie pomysłów na własne badania
 • Wykorzystywanie publikacji i dorobku do sprawozdań z realizacji badań statutowych
 • wykreślanie z publikacji które były moim udziałem bądź nie uwzględnianie w publikacjach
 • wymaganie pracy w święta i po nocach, wymagania by wypełniać wszystkie zadania, nawet kosztem czasu wolnego, brak poszanowania życia prywatnego
 • wymaganie wdrażania ulepszeń, a następnie odrzucanie ich
 • Wymuszanie dyżurowania podczas gdy jestem osobą niepełnosprawna
 • Wymuszanie działań niezgodnych z procedurami
 • wymuszanie realizacji nadgodzin, nieprzydzielanie osobiście opracowanych i zaplanowanych wykładów, brak możliwości rzeczowej rozmowy o wszystkich wymienionych sprawach, zastraszanie pomówieniem o odmowę realizacji obowiązkow zawodowych, sugerowanie że bez
 • wymuszanie wykonywanie pracy dodatkowej, która leży w zakresie obowiązków innych pracowników
 • wymuszenie płacenia innym pracownikom, w tym Kierownictwu, także doktorantom Kierowników Zakładu (za działania wykonywane na rzecz Kierownictwa); płacenia za wszystkie działania związanie z wykonywanymi obowiązkami (bo miałam finansowanie z grantów europejskich), m.in. wszelkie delegacje opłacałam sama, nawet jesli nie miały nic wspólnego z moimi projektami; musiałam zawsze płacić za kserowanie materiałów, nawet jeśli dotyczyły normalnych zajęć dydaktycznych, prowadzonych przez Katedrę; etc.etc.
 • wypowiedzi agresywne, atakujące i obrażające ,niesprawiedliwe przyznawanie premii albo pomijanie mnie
 • Wyrzucenie z zespołu projektowego (W grancie) i przyjęcie na moje miejsce własnego syna (mimo niższego stanowiska, braku kompetencji i tego, że byłam autorką wniosku grantowego)
 • Za niewykonane czynności należące do obowiązków mobbera, obwiniał publicznie osobę/osoby.
 • Zabieranie godzin pracy, przyznawanie godzin pracy w dni które wyraźnie wskazywałam kilkukrotnie że w pracy nie mogę się pojawić, obwiniał mnie za spóźnienia innych pracowników mówiąc na koniec że ?powinnam ich bardziej dopingować żeby się nie spóźniali, bo to ja za nich odpowiadam?
 • Zabranianie składania wniosków grantowych.
 • Zabranie możliwości zarządzania własnym projektem
 • zachowania mające znamiona nierównego traktowania, brak zaintersowania bieżącymi problemami przy jednoczesnej surowej ocenie postepów w pracy, próby przenoszenia odpowiedzialności za uciążliwości codziennych relacji międzyludzkich przy braku podejmowania podobnych działań w stosunku do innych członków katedry
 • Zaczerpnął kawalek mojego projektu do wniosku Preludium do swojego projektu do wniosku Opus, przez co ona wnioski otrzymały bana; ponadto pomijał pracę moja a także innych osób z zakładu w publikacjach, specjalnie nie chciał podpisywać mi dokumentów żebym nie dostała stypendium w wyniku czego podejmowałam pracę poza uczelnia
 • zadawanie pracy na urlop, np. po wakacjach Pani wraca z napisaną publikacją, kontaktowanie się podczas urlopu i zlecanie pracy np. pisania wniosku grantowego, przyjścia na spotkanie
 • zakaz pomocy innym pracownikom i nakazywanie zachowań sprzecznych z etyką
 • Zaniżanie wynagrodzenia
 • zastarszanie, odmawianie finansowania delgacji po wykoaniu pracy w terenie, nierówne traktowanie - finansowanie drogih publiakcji jednych pracowników,a zero finasowania innych
 • zastraszanie, przeprowadzanie eksperymentów na nas - nie wiadomo potem co można a co nie i do końca nie wiadomo za co będzie się ponosić konsekwencje
 • zastraszanie, zmuszanie groźbami do poświadczania nieprawdy w dokumentach
 • zastraszenie, brak możliwości odniesienia się do tresci dokumentów czasu na ich przeczytanie czy konsultację
 • Zatrudnianie pracowników do wydziału bez porozumienia z kierownictwem wydziału. Przydzielanie zadań nauczycielom bez uzgodnienia z dziekanem, dyrektorem instytutu, zakładu.
 • zgłaszanie mojej osoby organom kontrolnym, pomimo braku nieprawidłowości
 • zlecanie przez kierownika prowadzenia jej własnych zajęć  za które następnie podwładny nie otrzymywał wynagrodzenia, gdyż były wpisywane do pensum kierownika, co nazywano "zastępstwem"
 • zlecanie zadania podczas rozmowy telefonicznej ze studentem
 • Zmiana podjętych przeze mnie decyzji dot. spraw dydaktycznych
 • zmiany stanowisk pracy, nieuzasadnione zwolnienia
 • ZMIENIAŁ MOJE POLECENIA WYDANE PODWŁADNYM,
 • Zmuszanie do picia wódki w miejscu pracy , usunięcie z autorów publikacji
 • Zmuszanie do świadczenia nieprawdy
 • Znacznie więcej pracy, niż mieli pozostali
 • zrzucanie odpowiedzialności
 •  

Dodaj komentarz

9.png5.png6.png5.png0.png0.png