WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Zachowania utrudniające komunikację według ankietowanych (zachowano oryginalną pisownię)

 • Pomijanie
 • zarzucanie obowiązkami i szukanieprzy tym ewentualnych podknięć, celowe wydawanie niejasnych poleceń, ingerencja w wykonywane zadania i ich zakłócanie, by wykazać jakokąlwiek nierzetelność lub słabość
 • "gubienie" dokumentów, opóźnianie realizacji procedur, brak zgody przełożonego na realizację zadań, które są w obowiązkach pracownika i wymaganych do okresowej oceny.
 • awans zobaczysz przez dziurke od klucza :) 2. publiczne krytykowanie 3. niższa pensja bez nagród
 • brak odpowiedzi na maila na temat np. dofinansowania do szkolenia, bądź zapłacenia za dodatkową pracę. 2.Podkreślanie nieomylności i niechęć wobec proponowanych rozwiązań i propozycji nowych projektów, a następnie wdrażanie ich w innym zespole Niewidzialność, nie przydzielanie zadań
 • Niedoinformowanie podwładnych lub informowanie w ostatniej chwili, gdy możliwość rozmowy jest już bezcelowa w związku z upłynięciem pewnych terminów 2. Kłamstwa 3. Milczenie (mam na myśli dosłowne nie odzywanie się w sytuacjach sam na sam)
 • anonimowe wpisy w systemie USOS, wyniki studenckich ankiet nie odpowiadające rzeczywistym wpisom, wpływ na hamowanie przydzielanych zajęć dydaktycznych
 • Autorytatywne stwierdzenie, to ja jestem kierownikiem, a jestem adiunktem z 30 letnim doświadczeniem.
 • Bagatelizowania wkładu pracy, pomijanie przy określaniu autorstwa
 • bezpodstawne groźby zabrania premii, zmuszanie do pracy po godzinach
 • Bezpodstawne oskarżanie, Nieprzestrzeganie przepisów
 • blokowanie dostępu do laboratoriów i sprzętu laboratoryjnego, kluczy do niektórych pomieszczeń (mnie oraz szczególnie młodszym pracownikom w moim zespole)
 • Blokowanie działań , nieuzasadniony brak wsparcia i współpracy gdy innym szef pomagał i był elastyczny, nieprzejednany i zlosliwy
 • blokowanie możliwości zgłoszenia przełożonemu bardzo dużego spóźnienia z powodu sytuacji awaryjnej tak aby samemu wyzwać bo przełożony takiej kary jak kolega by nie zastosował. To jest ograniczanie możliwości wypowiadania się bo tłumacząc, że na drodze jest wypadek i chce numer do telefonu do przełożonego z powodu jego braku trzaska słuchawką
 • Blokowanie prowadzenia badań naukowych, celowe opóźnianie zakupu sprzętu badawczego, brak zgody na promotorstwo doktorantów, utrudnianie korzystania z infrastruktury uczelni (np. laboratoriów)
 • blokowanie publikacji
 • blokowanie rozwoju, pomówienia, łamanie prawa
 • Bojkotowanie pracy, utrudnianie pracy, uniemożliwia szukanie funduszy, bezsensowne zadana
 • brak bezpośredniej komunikacji, oczernianie w oczach w innych, deprecjonowanie wiedzy i umiejętności
 • brak dostępu do nowego komputera i drukarki w katedrze. Mogłam korzystać tylko z psującego się, a nowy był dostępny dla wybranych pracowników, na równorzędnych stanowiskach, brak dostępu do środków statutowych
 • brak informacji, ignorowanie
 • brak jakichkolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące pracy, a jeśli już odpowiedź się pojawi, to nie jest ona merytoryczna, a uszczypliwa ("przecież wszystko jest w regulaminie", "tyle lat już pani pracuje i nie wie co zrobić")
 • Brak komunikacji
 • Brak komunikacji! poczucie, że nie ma się na nic wpływu, decyzje podejmowane jednoosobowe, senat jest całkowicie podporządkowany władzom, ustawa o szkolnictwie wyższym dała nieograniczoną władzę rektorom
 • brak komunikacji, częste zmiany decyzji w ostatniej chwili (nie zawsze komunikowane pracownikowi); brak przekazania informacji/wprowadzanie chaosu komunikacyjnego oraz późniejsze pretensje za brak wykonania zadania (o którym się nie wiedziało)/ lub źle wykonanego zadania
 • Brak komunikacji, uciekanie od rozmów
 • brak kontaktu werbalnego, udawania, że nie istnieję
 • brak możliwości zgłoszenia problemu ponieważ mobber dopisuje do publikacji Pana Rektora, który zna temat i nic z tym nie robi bo mu się opłaci być dopisanym do artykułu
 • brak odpowiedzi na maile, brak komunikowania decyzji w kluczowych sprawach, zgoda na coiś a przed terminem jej wycofywanie
 • Brak odpowiedzi na moje maile w ważnych sprawach dotyczących wyznaczonych mi działań
 • brak poszanowania do życia prywatnego
 • Brak przepływu informacji
 • brak rozmowy przełożonego ze mną przez całą jego kadencję (lata 2017-2021)
 • Brak spotkań całego zespołu, a jedynie prowadzone były spotkania indywidualne, na których padały plotkowano na mój temat. Dwóch współpracowników wykorzystywało oskarżenia dla podniesienia swojej pozycji, uzyskania kontroli nad sprzętem badawczym. Panowała atmosfera sieci spisków.
 • brak szacunku i brak kommunikacji w waznych sprawach
 • Brak wynagrodzenia za pracę, gdy inni członkowie zespołu dostali wynagrodzenie dodatkowe.
 • Brak zgody na realizację międzynarodowego, prestiżowego stypendium badawczego - Bekker (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). Brak zgody został zamieniony na groźbę zwolnienia dyscyplinarnego. Po miesięcznym zastraszaniu poprosiłem o rozwiązanie umowy o pracę.
 • całkowity zakaz samodzielności oraz wdrażania przez zespół swoich pomysłów
 • celowa zmiana punktacji ocen doktorantek/tów, mimo, że ocena wystawiona przez radę była pozytywna. Pasywno agresywne sposoby wyśmiewania się z doktrantek/ów, podkreślanie błędów ortograficznych (mimo stwierdzonej dysleksji), niewyrażanie zgody na odrabianie zajęć w formie online, kłamanie.
 • celowe unikanie kontaktu ze mną, ale "skarżenie" innym, że nie podejmuję kontaktu
 • Ciągłe oskarżenia o kłamstwo, krzywdzące plotki
 • Ciągłe polecenia o składanie wyjaśnień w formie pisemnej, choć sytuacja tego nie wymagała. Niewyrażanie zgody na wyjazdy służbowe, a jeśli tak to finansowanie prywatne np. udziału w konferencji naukowej celem prezentowania wyników badań
 • ciągłe twierdzenie że nie mam racji
 • Ciągłe zwracanie uwagi
 • dawał sprzeczne instrukcje np. mail a rozmowa telefoniczna
 • dawanie nierealnych terminów i ciągłe ponaglenia
 • degradacja ze stanowiska
 • Deprecjonowanie możliwości wypowiedzenia się z uwagi na niższy stopień naukowy
 • Deprecjonowanie na forum wyrażonej opinii
 • deprecjonowanie pozycji naukowej na macierzystej uczelni i w Polsce, eliminowanie ze współnych publiacji, umniejszanie wartości naukowej prac moich wychowanków (doktorantów)
 • Deprecjonowanie wyników pracy, niezależnie od jakości rezultatów
 • dezawuowanie mojej wartości w rozmowach z innymi pracownikami, wyzywanie za plecami; względem mobbowanej koleżanki: puliczne krytykowanie
 • dezinformacja,
 • Dezinformowanie, zatajanie ważnych informacji
 • Długotrwałe, trwające wiele lat szykanowanie i szerzenie nieprawdziwych informacji wobec przełożonych kolegów i koleżanek skutkowało wykluczeniem mnie z dużej części środowiska
 • Dodawał więcej pracy
 • donosy, wpływanie na osoby decyzyjne (wpłynęło to na wymiar mojego zatrudnienia), zastraszanie, utrudnianie procesu komunikacji, brak transparentności
 • dyktaturę pod każdym względem
 • dyrektor ds. dydaktycznych: brak odpowiedzi na maile związane z zajęciami na przyszły rok (przy jednoczesnej odpowiedzi na maile dotyczące innych kwestii); przydzielenie zajęć "na ostatnią chwilę", niezgodnych z moimi kompetencjami; telefony w czasie wolnym od pracy (niedziela); krzyki, obrażanie, wyzywanie od "bab na targu" (to ostatnie - inna osoba, wymieniona niżej)
 • dyskredytacja pracy
 • Dyskryminacja pracowników, są grupy uprzywilejowany
 • działania zmniejszające samoocenę - krytykowanie w małym zespole
 • eliminowanie z komisji doktorskich, brak finansowania konferencji, wydawania książek etc
 • Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu deliktu dyscyplinarnego
 • Grozil, ze po roku mnie wyrzuci. Dziekan.
 • grożenie utratą pracy, maile w dni wolne i podczas urlopu
 • Grożenie zwolnieniami, bo "zachowujecie się jak przedszkolaki".
 • Hamowanie awansu, rozpowszechnianie plotek na mój temat
 • ignorowanie
 • ignorowanie
 • Ignorowanie (nie odpowiadanie na "dzień dobry", udawanie, że nie widzi człowieka, odmowa środkow na publikowanie i konferencje przy jednoczesnym ocenianiu za liczbę publikacji, coroczna zmiana przedmiotu - nowy na semestr i znów nowy po roku, nie przyjmowanie na rozmowę, zmiana przedmiotu na nowy po akceptacji obsady - na 5 dni przed rozpoczęciem semestru...)
 • ignorowanie mojego zdania
 • ignorowanie osiągnięć, przy równoczesnym chwaleniu za nic pupili, nieuprzejme mejle
 • Ignorowanie podejmowanych przeze mnie inicjatyw, marginalizowanie mnie podczas spotkań zakładowych, nie informowanie mnie o sprawach zakładu, unikanie rozmowy ze mną
 • ignorowanie podnoszonych kwestii i sugestii
 • Ignorowanie pytań o wynagrodzenie (i brak ustalonego wynagrodzenia za pracę), wymuszanie podpisywania umow in blanco
 • ignorowanie w podczas spotkań w grupie pracowników (traktowanie jak powietrze)
 • Ignorowanie, nieustanne porównywanie do innych pracowników, którzy są w faworyzowanej grupie
 • Ignorowanie, obrażanie się lub wyśmiewanie, kpienie lub wręcz otwarta krytyka inicjatyw, przychodzenie na umówione spotkania np. z Dziekanem bez uprzedzenia o obecności. Nieuzgadnianie przydziału przedmiotów na dany rok, wysyłanie przydziałów i godzin na tydzien lub w ostatni weekend przed rozpoczęciem zajęć.
 • ignorowanie, przejmowanie spraw, nie informowanie o problemach
 • ignorowanie; udawanie, że się nie słyszy co inni mówią
 • igonorowanie publiczne próby komunikacji
 • informowanie pracowników po fakcie o ważnych sprawach, brak dofinansowania konferencji, wyłączanie pracowników z ważnych gremiów, przyznawanie uznaniowej podwyżki swoim pupilom
 • Inwigilacja i wzywanie do wyjaśnień z pominięciem bezpośrednich przełożonych
 • Izolacja od kolegów z zespołu (przeniesienie do innego budynku), uniemożliwianie wykonywania swoich obowiązków
 • IZOLACJA OD SPOTKAŃ GRUP ZAWODOWYCH
 • izolacja od zespołu, zabieranie pracy, przeniesienie na odległe od zespołu stanowisko pracy, odmawianie podpisywania wniosków urlopowych, składania wniosków aparaturowych i publikacyjnych, odmowa finansowania, odmawianie, oczernianie, kłamstwa
 • izolowanie (ograniczanie dostępu do informacji)
 • izolowanie od informacji o podejmowanych działaniach w jednostce, aktualnym statusie, zaistaniałych możliwościach...
 • izolowanie od innych pracowników
 • Izolowanie od innych pracowników
 • Izolowanie, obmawianie, odsunięcie od wszystkich wydarzeń oficjalnych i nieoficjalnych
 • izolowanie, rozpowszechnianie krzywdzących opini
 • jak zrobię coś dla swojego rozwoju co się nie spodoba przelozonemu to zostanę natychmiast zwolniona z pracy
 • Jawna wrogość, groźby, niszczenie projektów, odcinanie od finansowania, zmniejszanie pensum. Gaslighting.
 • kary, nagany, nękanie telefoniczne, nie podpisywanie należnych świadczeń po akceptacji rektora itp.
 • kłamstwa, próby wmawiania i zmuszania do wykonywania wmówionych zadań pozostających poza moją właściowością, sztuczne tworzenie problemów, nasyłanie wyżej postawionych pracowników celem uzyskania korzyści
 • Komentarze związane z życiem prywatnym - rodzicielstwem i zajściem w ciążę
 • komunikowanie bez konsultowania, informowanie w trybie "na wczoraj", nieprzestrzeganie czasu pracy (weekend, godziny wieczorno-nocne); utrzymywanie atmosfery nieustannej niepewności i lęku o pracę
 • komunikowanie przez skrzynkę zawieszoną na ścianie, pomijanie w spotkaniach, nastawianianie reszty zespołu negatywnie względem mojej osoby , podpisywanie dokumentów po terminie, np. delegacji na konferencje, a potem zgłaszanie do kadr pisma o porzuceniu miejsca pracy
 • komunikowanie się w weekend lub w późnych godzinach, wymaganie zrobienia pracy "na już", pisanie niezrozumiałych maili pod wpływem alkoholu
 • Krytyczne głośne uwagi na temat: wyglądu, sposobu ubierania, koloru włosów, sposobu mówienia-donośny głos. Krytykowanie sposobu wypowiadania się - donośny głos i sugerowanie, że ktoś krzyczy, podczas gdy po prostu ktoś ma taki tembr głosu, ciągłe złośliwe wypowiedzi na temat wyglądu, ubioru, butów, włosów, torebek. Seksistowskie uwagi od kobiet i mężczyzn. I wiele innych ...
 • Krytykowanie mające na celu umniejszenie wypowiedzi obnizajsc
 • krzyki dziekana z innego wydziału gdzie były prowadzone zajęcia
 • krzyki przez telefon przy małym dziecku, oskarżanie o niepopełnione czynności na forum (za zebraniu pracowników), eliminowanie z zespołu, systematyczne zastraszanie nieprzyznaniem etatu (braki w etacie w planowanym obciążeni, pomimo najdłuższego okresu zatrudnienia, największych osiagnięć dydaktycznych i naukowych w swojej grupie), plotki, krytykowanie pracy wysoko ocenionej wcześniej przez organy zewnętrzne, poprawianie mojej pracy na szkodę Instytutu i studentów
 • krzyki w sytuacjach podwładny-przełożony
 • krzyki, zakrzykiwanie, sugerowanie niekompetencji którą pomaga
 • kulisowe rozmowy; w zawoalowany sposób rozmowy ze studentami; ograniczanie możliwości współpracy z....;
 • kwestionowanie całej dyscypliny, zamykanie kierunku tuż przed początkiem roku akademickiego, likwidowanie zajęć dydaktycznych bez podania przyczyny, lekceważenie i poniżanie pracowników naukowych
 • kwestionowanie wiedzy
 • lekcewazenie efektow pracy
 • Lekceważenie pomysłów, zdania i sugestii tylko dlatego,że wyszły ode mnie; pomijanie i odsuwanie od możliwości dodatkowych prac (badań zleconych); kiedy zgłaszam jakiś probelm zawsze występuje przeciwko mnie; traktowanie mnie jak osoby ubezwłasnowolnionej, której obowiązkiem jest pracowanie (często ponad wymiar, bez dodatkowego uposażenia); odmawianie finansowania publikacji oraz uczestnictwa w konferencjach/szkoleniach podczas,gdy dla inncyh pracowników zawsze są fundusze na to
 • lekceważenie, zbywanie
 • manipulacja
 • Manipulacja
 • manipulacja słowna, brak odpowiedzi na kierowane zapytania, brak przygotowania do wykonania zadań, które wykraczały poza te wymagane na moim stanowisku
 • manipulacja werbalna, przekazanie trudnych informacji w miejscu publicznym bez możliwości odniesienia się do nich
 • manipulacja, kłamanie współpracowników i oszukiwanie - doprowadzało to do niekontrolowanych sprzeczek, gdzie jedna z osób była winna a on nigdy. Prawda wychodziła za późno.
 • Manipulacja, przedstawianie w złym świetle, deprecjonowanie osiagnięć, obwinianie, obmowa i nastawianie kolegów przeciwko określonym osobom/grupie pracowników
 • manipulowanie ważnymi informacjami, zatajanie ważnych informacji, umyślne podawanie nieprawdziwych informacji, żeby sterować zachowaniem podwładnego lub wywołać w nim strach
 • między innymi brak odpowiedzi pracodawcy na zapytania o informację publiczną np.: ile zarabiają kierownicy uczelni, członkowie Rady Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • mijanie się z prawdą: wypieranie się swoich słów; wypisywanie maili po nocy i oczekiwanie, że coś zostanie wykonane na następny dzień na rano; pretensje, że ktoś nie odczytał maila w nocy
 • mobbing na specjalnie założonym forum w internecie, wiadomości wysyłane do mnie przez internet, ośmieszanie mnie na swoich profilach
 • Molestowanie seksualne
 • Mowienie klamstw i donoszenie nieprawdy
 • Mówienie że tylko on ma rację, zakazywanie komunikacji poza Zakładem
 • Nacisk poprzez wskazanie wyższych władz
 • Nakłanianie innych pracowników nauki do negatywnej oceny dorobku naukowego
 • namawianie innych pracowników do złożenia oświadczeń, niezgodnych z prawdą
 • Namawianie uporczywe do zmiany negatywnej opinii
 • napisanie przez przełożoną negatywnej oceny pracy bez żadnego uzasadnienia, napisanie pisma oskarżającego o złą wolę i brak współpracy, straszenie zwolnieniem z pracy, podważanie kompetencji
 • Narzucanie swojej woli i karanie za niezgodę na gorsze traktowanie
 • Nastawianie innych wrogo, poniżanie, wykluczanie
 • natarczywe wmawianie swojego zdania i przekonań
 • negatywne komentarze po wypowiedzi, robienie min np. wznoszeniu oczu do góry, wzdychanie
 • Negatywne komentowanie ubioru, złośłiwe wypowiadanie się nt. Umijetności
 • negował osiągnięcia
 • nepotyzm
 • nękanie przez używanie komunikatorów internetowych (What's up), które nie pozostawiają śladów w bilingach i historii na serwerach pocztowych
 • nękanie w cztery oczy
 • nie było prób komunikowania się ze mną, było raczej ostentacyjne unikanie
 • nie chciał wysłuchać mojej wypowiedzi na zgłoszony problem, reagował w nerwowy sposób, nie chciał pomóc w rozwiązaniu problemu, wrozmowach podkreślał, że jest moim zwierzchnikiem i ma być tak jak on mówi.
 • Nie dotyczy mnie (patrz pytanie 12)
 • Nie ja byłem mobbingowany.
 • nie odpowiada na wiadomosci mailowe, nie dotrzymuje słowa, nie wynagradza dodatkowej pracy// podważa moje kompetencje w obecności innych osób i bez mojej obecności
 • nie odpowiadał(a) na maile służbowe w ważnych dla Uczelni/Wydziału sprawach, powoadamiał o decyzji w ostatniej chwili, Zmieniał(a) zdanie/złożona obietnicę
 • Nie przekazywanie kluczowych informacji, pomijanie, przypisywanie złych intencji,  ji
 • nie przestrzeganie kodeksu pracy, zmuszanie emerytów do odejścia z pracy, wymuszanie na nich podań o zwolnienie
 • nie słucha i nie komentuje nieprawidłowości, które mu się zgłasza
 • nie słuchał moich rzeczowych argumentów, mobbingował sekretarkę (np. odsuwał ją od swoich obowiązków pod byle pretekstem), przez co uniemożliwiał mi wykonywanie moich obowiązków służbowych (byłam koordynatorem pracy zdalnej)
 • niekompetentna osoba na tym stanowisku
 • niemerytoryczne wyśmiewanie nieprzychylnych komentarzy
 • nieodpowiadanie na emaile z pytaniami lub odpisywanie, że pracownik
 • nieodpowiadanie na telefony i maile, ciągła nieobecność lub unikanie
 • nieodpowiednie komentarze pod moim adresem, krytykowanie cech mojego charakteru
 • nieprzyjazne, stresujące pytania wiadomości na publicznych konwersacjach. Brak odpowiadania na
 • nieprzyjemne rozmowy (obrażanie), obrażanie mojej osoby i dyskredytowanie mojej pracy przez współpracowników
 • nieprzyznawanie niczego za ciężką pracę, a przynawanie nagród sobie i swoim poplecznikom
 • niesprawiedliwa zmiana stanowiska pracy, ponieważ miało się swoje zdanie
 • niesprawiedliwe przydzielanie bardziej obciazajacych godzin, przeciazanie dydaktyka, ignorowanie zglaszanych uwag, faworyzowania tzn "swoich"
 • nieumieszczanie krytycznych wypowiedzi w protokole z Rady Wydziału, publiczne oskarżenia (nieuzasadnione)
 • Niezadowolenie z wyników pracy całego zespołu, niezależnie od ich faktycznego stanu
 • Obgadywanie, utrudnianie realizacji zadań służbowych, wykradzenie informacji poufnych chronionych prawem i ignorowanie zgłoszenia,
 • obgadywanie, zbieranie haków, wyręczanie się innymi aby krytykowali moją pracę
 • Obmawianie za plecami
 • Obmawianie, deprecjonowanie mojej pracy i moich kwalifikacji
 • obmowa, wykluczanie z przepływu informacji
 • obrażanie publiczne, bardzo nieuprzejme wypowiadania się o mnie i mojej pracy także publiczne, naruszanie mojej godności mówiąc o mnie jako człowieku w sposób obraźliwy, gdy oceniane były moje osiągnięcia naukowe, upowszechnianie plotek na mój temat
 • Obrażanie, groźby (że mnie zniszczy), krytykowanie, bezpodstawne oskarżenia.
 • Obwiniane o wszystkie problemy wydziału, nieuzasadniona całkowita zmiana prowadzonych zajęć, nieprawdziwe oskarżenia
 • obwinianie, szantaż
 • oczernianie przed współpracownikami za plecami pracownika, stawianie nierealnych wymagań
 • oczernianie w gronie pracowników i studentów
 • Oczernianie w mediach społecznościowych oraz podczas dyskusji na różnych forach i w Radach
 • Oczernianie w trakcie służbowych spotkań
 • oczernianie wśród studentów
 • odbieranie specjalistycznych zajęć, krytykowanie na zebraniach Instytutu, pisnaie do studentów negatywnych opinii na mój termat, zakazywanie studentom i pracownikom kontaktowania się ze mną, zakazywanie studentom zapraszania mnie na konferencje w celu wygłaszania wykładów, namawianie studentów do pisania negatywnych opinii na mój temat (okropnie upokarzających) i wiele innychzemną
 • odchodzenie podczas prowadzenia rozmowy
 • odmawiał dostępu do dokumentacji procedur awansowych zasłaniając się RODO
 • odmawianie środków na badania naukowe, nie odpowiadanie na maile, ignorowanie
 • odrzucanie podań, rozpowszechnianie kłamstw za plecami, zrzucanie odpowiedzialności na podwładnych
 • odrzucanie wszystkich zapotrzebowań, wniosków
 • odsuwanie od prac, podważanie kwalifikacji, krytykowanie obszaru badań
 • odwiedziny w domu
 • ogarniczanie możliwości prowadzenia zajęć, uniemożliwianie sprawowania funkcji recenzenckich w przewodach dyplomowych
 • Ogólna atmosfera zastraszenia spowodowana represjami (łącznie ze zwolnieniami dyscyplinarnymi) wobec pracowników krytykujących działania pracodawcy.
 • ograniczanie dostępu do funduszy, ograniczanie dostępu do informacji, zaniechanie współpracy, przemilczanie osiągnięć.
 • ograniczanie dostępu do informacji
 • ograniczanie możliwości składania wniosków o nagrody (mówiąc że i tak ich nie dostanę)
 • ograniczanie możliwości udziału w zebraniach, ograniczanie przepływu służbowych informacji
 • Ograniczenie dostępu materiałów do badań.
 • ograniczenie informacji, ukrywanie służbowych informacji
 • ograniczenie możliwości rozwoju i awansu
 • oskarżenia bez pokrycia, np. oskarżenia niewypełniania obowiązków, ale bez konkretnych zarzutów, do których można byłoby się rzeczowo odnieść; zmienianie zdania, a potem wmawianie pracownikom, że to oni źle słyszeli/źle widzieli/źle zapamiętali/źle zapisali
 • Oskarżenia o zawłaszczanie idei
 • Oskarżenie i wyrok w stylu dawnych SB bez możliwości wyjaśnień oraz szantaż. Ponadto uknuto spisek!
 • ostentacyjny brak odpowiedzi
 • Ostracyzm, karanie ciszą, wielodniowe a nawet kilkutygodniowe nie dawanie żadnych zadań do wykonania, złośliwe docinki
 • Pani ex Dziekan miała w zwyczaju wzywać na rozmowy nawet kilka razy w tygodniu. Z rozmów tych nic nie wynikało, jedyne co miała do powiedzienia to to, że pracownik jest niekompetentny i do niczego się nie nadaje. Stosowała różne inne zabiegi nielicujące z wykształceniem oraz powagą urzędu, m.in. dzwoniła do studentów i próbowała nastawić ich przeciwko pracownikowi, wzywała studentów na rozmowy podczas których szukała "haka" na pracownika.
 • Patronizowanie, podkreslanie ze nic nie umiem
 • pisanie otwartych listów, stawiających w bardzo niekorzystnym świetle moją osobę
 • Pisma oskarżające o kradzież pomysłów, zastraszanie w spotkaniach sam na sam
 • Podawanie do publicznej informacji (wszyscy pracownicy) wiadomości poufnych dla całej katedry .
 • podawanie nieprawdziwych informacji, które moja osoba miała wypowiadać; podawanie w wątpliwość mojej prawdomówności
 • Podczas zebrań: Uwagi dotyczące makijażu, ubrania, koloru włosów, wiary nie chodzenia do kościoła.
 • podejmowanie nie merytorycznych, negatywnie emocjonalnienacechowanych decyzji pod pozorem dbania o produktywność i punkty do oceny parametrycznej
 • Podrzucali swoją pracę z którą nie radzą sobie do natychmiastowego wykonania. Komentarz po wykonaniu pracy jest: no udało ci się...
 • podważanie kompetencji i wiedzy, ośmieszanie, ograniczanie zarobków
 • Podważanie pomysłów, lekceważenie, zastraszanie wyrzuceniem z pracy, dawanie prac na święta, weekendy, telefony i maile dotyczace pracy w dni wolne od pracy np.świeta, urlop, weekendy
 • Pogardliwe odnoszenie się do mnie, umniejszające moją pracę, groźby
 • pomijanie moich dokonać, ukrywanie informacji,
 • pomijanie w przydziale nagród, negatywan ocena pracy
 • Pomijanie, ograniczanie możliwości współpracy z przemysłem oraz z innymi pracownikami, brak zagwarantowania możliwości rozwoju i awansu wywołując obniżona samoocenę
 • pomówienia
 • Pomówienia w ocenach okresowych
 • poniżające komentarze osobiste, zachowania zakrawające o molestowanie seksualne
 • poniżanie
 • Poniżanie mnie, mówienie do mnie w taki sposób by zaniżyć moje umiejętności, moja wiedzę, moje doświadczenie, umniejszanie mi, zatrzymywanie gdy chciałam wychodzić stojąc w drzwiach zadawał pytania kiedy wcześniej była cisza, na spotkania oficjalne próbował godziny które wiedział że będą mi nie pasować aby mi pokazać że mi ciągle nie pasuje termin, nękanie telefoniczne i mailowe po godzinach pracy i jeśli nie odpowiadałam byłam krytykowana, promotor utrudniał mi pracę, śmiał sie
 • poniżanie słowne, udowadnianie mojej niższej pozycji, krytykowanie, szukanie pretekstu wytknięcia błędu,
 • Poniżanie wśród współpracowników, ośmieszanie techniki psychologicznego oddziaływania wpływajace na zaniżanie samooceny
 • poniżanie,
 • Poniżanie, obniżanie własnej wartości, ciągle krytykowanie, brak wsparcia,
 • poniżanie, zastraszanie
 • Powtarzają ze praca na uczelni to misja. Oczekując że będę dostepna 24h/7dni.
 • preparowanie przewinień, niesłuszne oskarżanie, robienie "kozła ofiarnego"
 • Prowadzenie i przygotowywanie wykładów i ćwiczeń zamiast przełożonego. Ciagłe dokładanie obowiązków. Brak pochwał.
 • przedłużanie procedur administracyjnych, złośliwe niewykonywanie swoich obowiązków, podejmowanie działań szkodzących jednostce naukowej z niskich pobudek
 • przedłużanie realizacji zadań, sugerowanie podpisywania dokumentów fikcyjnych
 • przedrzeźnianie i zawracanie się przy innych osobach jak do dziecka
 • przedstawianie w złym świetle pracownika i jego działań - bez jego wiedzy - zarówno przed współpracownikami jak i przełożyny
 • Przekazywanie intencjonalne niezgodnych ze stanem faktycznym informacji do wyższych przełożonych przy okazji oceny okresowej.
 • Przekazywanie nieprawdziwych informacji
 • przekazywanie przełożonym nieprawdziwych informacji służących dyskredytowaniu / dokuczeniu
 • przeklęństwa w korespondencji bezpośredniej oraz mailowej, obrażanie ludzi, tworzenie konfliktów między pracownikami, szantażowanie za pomocą pieniędzy, forma komunikowania, która nie przystoi nawet "na budowie"
 • przekłamanie nadanego przekazu, nieprzekazywanie informacji, przemilczenie wykonania przeze mnie zadanń, victim blaming,
 • Przełożony podnosił głos, krzyczał i nie ma/miał czasu na rozmowę. Współpracownik nie chciał rozmawiać, a próby wyjaśnienia kończyły się jego wyjściem z pomieszczenia. Niejednokrotnie trzaskał drzwiami.
 • Przeniesienie do gabinetu bez komputera do współpracowników o zdecydowanie innym wieku.
 • Przerywanie urlopów, nierównomierny podział obowiązków, utrudnianie procedury awansowej na wyższe stanowisko
 • przerywanie urlopu, oczekiwanie bycia w gotowości w dni wolne, dodatkowe zadania, kiedy wie, że np. mam w weekend imprezę rodzinną, traktowanie jak konkurencję, kiedy zyskiwało się uznanie w oczach studentów, albo władz uczelni
 • przerywanie zajęć, wypraszanie z sali i wprowadzanie innych studentów, ingerowanie w osobistą szafkę podczas nieobecności, utrudnianie dostępu do komputera - zastępowanie go gorszym sprzętem, brak dostępu do udziału w projekcie DS, pozbywanie dotychczas pełnionych funkcji
 • przydzielanie zadań administracyjnych pracownikom naukowym, zastraszanie, że nie przedłuży umowy
 • Publiczne odczytywanie korespondencji email przez osobę, do której była skierowana i zawierała informacje wskazujące na niesubordynację oraz nie wywiązanie się tej osoby z powierzonych zobowiązań; takie prowadzenie monologu, który w odczuciu innych pracowników jednostki sugerował iż osoba pokrzywdzona jest winna ? zaplanowane i b. sprytne używanie nieprawdziwych sformułowań, ukrywanie wybranych zachowań i sytuacji, w konsekwencji został wywołany na mnie powszechny hejt.
 • publiczne oskarżenia o brak kultury(bezpodstawne), groźby, chłodny stosunek, agresja, ironia, negowanie istnienia problemu, które uniemożliwiało jego rozwiązanie, nieodpowiadanie na email
 • publiczne wprowadzanie w błąd w sprawie zadan jakie wykonywał zespół
 • robienie pod górkę z rozwojem/przeprowadzaniem badań, wyśmiewanie mojej osoby studentom
 • rozmowa za zamkniętymi drzwiami, po czym nie trzymanie się wypracowanych ustaleń
 • rozpowszechnianieniepotwierdzonych i niepochlebnych informacji na m oj temat
 • rozpuszczanie złośliwych plotek
 • różne
 • selekcja informacji, pomijanie przy rozdziale zadań, efekty "mrożące";
 • straszenie dyscyplinarką, brakiem możliwości uzyskania stopnia naukowego, uniemożliwianie rutynowych działań prowadzenia badań, gdyż się coś
 • Stwierdzanie, że nie rozumiem jakie miejsce zajmuje w hierarchii; celowe niezauważanie mojej obecności; atakujący i agresywny ton wypowiedzi; rozmowa jednokierunkowa (powiedział co chciał i wychodził nawet jak coś mówiłem)
 • Sugerował, że pracownicy nie powinni ze sobą rozmawiać o pewnych sprawach, rozsiewał plotki, sugerował niektórym pracownikom, że nikt w zespole ich "nie lubi" i że on jest ich jedynym przyjacielem
 • sugerowanie, że pracownik jest niekompetentny jeżeli prosił o wyjasnienie polecenia
 • szantaż
 • szantaż dotyczący dalszego zatrudnienia, związany z przymuszaniem pracownika do brania licznych nadgodzin. Działania mające na celu zaniżenie dorobku naukowego, jako forma kary za "nieposłuszeństwo" czy swoiście rozumiany "brak lojalności" wobec szefa. Złośliwości, utrudnianie wykonywania poleceń, wystawianie zniesławiającej opinii o pracowniku, wzbudzanie strachu przed szefem, manipulacja, kłamstwa.
 • szkalowanie wśród innych pracowników za plecami.
 • szykany administracyjne
 • szykany po wypowiedzi
 • traktowanie mnie w sposób gorszy niż innych, doszło nawet do tego że przestaje mnie zauważać, udając że mnie nie widzi lub nie słyszy, ignorancja mojej osoby w zachowaniu i wypowiedzi.
 • ucinanie wypowiedzi bez możliwości wypowiedzenia się, maile i telefony w godzinach późno wieczornych i w dni wolne od pracy,
 • Udając, że nie rozumie, co mu powiedziano. Aktywność sprzeczna z decyzjami zespołu.
 • Udawanie że nie widzi mojej osoby
 • Umniejszanie umiejętności i dorobku, przytyki odnoszące się do życia prywatnego, w tym seksualnego
 • umniejszanie wartości wyników badań i prowadzonej przeze mnie tematyki badań
 • umniejszanie ze względu na płeć
 • uniemożliwianie normalnego procedowania doktoratów, dwa obronione z wyróżnieniem recenzentów, w trzecim ustawiono recenzentów i opinie. Ostatecznie doktorat obronił się na innej uczelni, wymuszono podwójną obronę na której nowi recenzenci zaopiniowali dysertację pozytywnie, jednocześnie unieważnione zostały recenzje negatywne prof. Adamskiego i prof. Nawrockiego
 • Uniemożliwianie przestawienia swojej opinii,
 • uniemożliwianie publikowania wyników badań, uniemożliwianie współpracy naukowej z osobami innymi niż mobber (bezpośredni przełożony), podważanie wiarygodności wyników badań, stawianie zadań niemożliwocyh do wykonania,nastawianie innych pracowników przeciwko ofierze
 • Uniemożliwienie z przyczyn osobistych np.awansu,
 • Unikanie kontaktu i bezpośredniej współpracy, nie zawsze wprost, ale zostałam skutecznie zniechęcona do podejmowania takich prób
 • Unikanie rozmów na temat konfliktu
 • uporczywa presja na udowadnianie, że praca osób zatrudnionych na określonym stanowisku (profesora uczelni) ma wartość naukową
 • UPORCZYWE NADUŻYWANIE WŁADZY, CELEM UNIEMOŻLIWIENIA KORZYSTNEGO ZAŁATWIENIA SPRAW ADMINISTRACYJNYCH. ZATAJENIE INFORMACJI. PRZEWLEKŁY TRYB PROCEDOWANIA SPRAW. NIEADEKWATNE DO STANU FAKTYCZNEGO DZIAŁANIA. CZUŁEM SIĘ PRZEŚLADOWANY ZA POCHDOZENIE( ZWALCZANIE KONKURENCJI) ORAZ ODMIENNOŚĆ SEKSUALNĄ.
 • uporczywe odmawianie pomocy (przydzielenia dodatkowego pracownika) do zadań, które przerastały możliwości jednej osoby, ciągłe udzielanie odpowiedzi "nic się nie da zrobić", odmawianie przyznania urlopu naukowego
 • uporczywe pisma
 • Uporczywe pomawianie
 • uporczywe pomijanie zasług (np. wykonanej pracy, osiągnięć) i milczenie (nieodpisywanie na maile, nieodbieranie telefonów) co wywołuje uczucie poniżenia i bycia gorszym człowiekiem niezasługującym na uwagę. W przypadku drugiego mobbera - brak takich działań ("jedynie" obmawianie i rozsiewanie plotek).
 • uporczywe utrudnianie pracy w miejscu jej świadczenia, pozbawienie miejsca do pracy ("pracuj sobie spacerując po parku albo w knajpie")
 • uporczywy brak odpowiedzi na monity
 • Ustawodawca/Ministerstwo, zmieniając sposób oceny pracowników - lista punktowanych czasopism zmieniła sposób oceny pracowników za okres czasu który już minął.
 • usuwanie z funkcji, szkalowanie, pozbawianie dodatkowych wynagrodzeń.
 • Utrudnianie awansu, publiczne dyskredytowanie kwalifikacji zawodowych i dorobku.
 • utrudnianie działań administracyjnych, blokowanie decyzji
 • utrudnianie i uniemożliwianie realizacji podjętych i przypisanych zadań
 • Utrudnianie pracy
 • utrudnianie pracy poprzez opóźnianie lub nieodpowiadanie na korespondencję; kierowanie nieuzasadnionych pretensji; zniechęcanie do pracy z innymi pracownikami wydziału;
 • utrudnianie pracy przez ciągłe dyskutowanie swoich prywatnych spraw, nieprofesjonalizm w egzekwowaniu obowiązków od współpracowników (nieudonośc), negowanie zasadności realizowanych prac/obowiązków pomimo iż wpisuja sie one w obowiązki na stanowisku;
 • Utrudnianie przedłużenia zatrudnienia, rozpowiadanie oszczerstw i kłamastw, godzenie w dobre imię
 • Utrudnianie rozwoju naukowego; zablokowanie możliwości brania udziału w różnych gremiach i komisjach uczelnianych; zabieranie godzin dydaktycznych z katedry, co uniemożliwia rozwój naukowy katedry; nagminny brak odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pisma
 • utrudnianie składania dokumentów, ciągłe zmiany regulacji, dzwonienie do dziekana z opiniami przeciwko innym pracownikom
 • Utrudnianie wszystkich podjętych działań
 • Utrudnianie wykonywania obowiązków, próby zawłaszczenia mojej pracy, formułowanie niepodpisanych "ekspertyz".
 • używanie obraźliwych określeń, wprawdzie niepublicznie, bo za zamkniętymi drzwiami, ale jednak.
 • W bezpośrednim kontakcie z przełożoną doświadczyłam wielokrotnie zaniżania mojej oceny. Pani dyrektor  próbowała także  przenieść mnie do innej jednostki, wbrew moim zapewnieniom o chęci pracy. Natomiast w  kontakcie mailowym pani dyrektor komunikowała/ komunikuje się w sposób kulturalny, uprzejmy, pozornie życzliwy. 
 • w związku z tym że byłem w "niełasce" i było to powszechnie wiadome, zacząłem być ignorowany przez większość pracowników
 • wezwanie "na dywanik" przy świadku z jednoczesnym sporządzaniem notatki służbowej, prywatne karcenie za rzekomo nieodpowiedni dobór słów
 • Wielokrotne unikanie bezpośredniego kontaktu służbowego. Udzielanie wymijających odpowiedzi.
 • Wstrzymywanie każdych inicjatyw pro rozwojowych
 • Wstrzymywanie umów, które podpisywałam z upoważnienia, namawianie innych pracowników, by pisali na mnie donosy, namawianie studentów by pisali skargi - jedli tego nie robili, zabierano na przykład dotacje kolu naukowemu
 • wydawanie poleceń służbowych o niemożliwym czasie wykonania, sprzeczynych z prawem i zarządzeniami
 • wydawanie poleceń tonem rozkazującym i nie związanymi z moimi obowiązkami
 • wykluczanie z procesu podejmowania decyzji, ingerencja w proces dydaktyczny, pomijanie, decydownaie za pracownika, nieinformowanie, informowanie wybranych.
 • wykluczenie z funkcjonowania w społeczności
 • Wykluczenie, kuluarowe pomówienia, ustawianie głosowań
 • wykonywanie dodatkowej pracy nie związanej z przydziałem
 • wymaganie zbędnych procedur, mających na celu zniechęcanie do podejmowania działań
 • wymuszanie podjęcia decyzji, która mi nie odpowiada.
 • Wymuszanie zerwania kontaktów z innymi osobami! Separowanie od innych osób. Częste stosowanie manipulacji aby poróżnić osoby w katedrze. Buntowanie osób w celu wrogiego nastawienia przeciwko innym osobom w katedrze.
 • Wypieranie się wcześniejszych wypowiedzi, zaprzeczanie wydania polecenia w dniu wcześniejszym, gaslighting
 • wypowiadanie na osobności lub publicznie ile publikacji powinienem opublikować w ciągu roku
 • Wypowiedzi nacechowane seksualnie
 • Wysłanie uporczye pism. Próby sprowokowania mnie do wypowiedzi i działań, które pzowliłby nazwać mnie mobberem. Wykorzytwanie współpracowników do atakowania mnie. Skarżenie mnie do wszystkich instacji na Uczelni. Strszenie prokuraturą. Nękanie.
 • Wyśmiewanie publicznej mojej pracy, zlecanie zadawania w taki sposób aby niezależnie od jej wyniku można było skrytykować za jej wybór
 • wyśmiewanie wysokości moich zarobków, ucinanie możliwości uczestnictwa w spotkaniach
 • wyśmiewanie, mówienie per
 • wywyższanie się, ignorowanie kontaktu, brak komunikacji
 • wyznaczenie nierealnych zadań, przeszkadzanie w zajęciach (np. telefony), personalne uwagi np. dotyczące ubioru
 • Wzmożony nadzór służbowy
 • z rekrutacji wewnętrznej (bez wcześniejszej konsultacji ze mną jako kierownika jednostki o skierowaniu pracownika do tej jednostki, wysłanie w kopercie z DSP pisma kierującego te osobę do pracy w tej jednostce), przeniesienie do jednostki z innej (przyczyny: zaniedbywanie obowiązków, brak współpracy z wspołpracownikami), epatowanie niezadowolenia z tego faktu, odmawianie wykonania zadań, ciągłe narzekania na niedostosowanie stanowiska pracy-szkodliwe warunki itp., krzyki, płacze ...
 • zabieranie grup studenckich, utrudnianie kontaktu ze studentami, zabranianie promocji języka obcego , zabranianie organizowania egzaminu w terminie zerowym, nękanie moich studentów
 • zabroniła innym pracownikom ze mną rozmawiać oraz dokonywać zawodowych ustaleń z udziałem mojej osoby
 • Zakaz dyskusji i odżywania się w kluczowych sprawach jednostki
 • zakaz kontaktowania się z innymi pracownikami
 • zakaz wysyłania maili na grupową listę; zablokowanie mozliwości komentowania w oficjalnym kanale katedry; stworzenie sytuacji, że inni pracownicy nie komunikowali sie ze mną w czasie pandemii
 • zakres wydawanych decyzji
 • zakulisowa obmowa
 • zaniżanie moich kompetencji, nie dopuszczanie mojej opinii, traktowanie mojej wiedzy/doświadczenia jako gorsze
 • Zaniżanie oceny
 • Zarzucanie obowiązkami w dużo większej liczbie niż innych, ciągła krytyka, nieodpowiadanie na dzień dobry i tworzenie atmosfery, w której inni pracownicy także mają się do mnie nie odzywać
 • Zastraszanie
 • zastraszanie
 • zastraszanie
 • Zastraszanie
 • zastraszanie przez usuwanie niewygodnych osób
 • Zastraszanie w indywidualnej rozmowie
 • Zastraszanie, kłamliwe oskarżenia, wypieranie się własnych decyzji i polecen
 • zlecanie ponownego sprawdzania prac studentów, zlecanie ponownej recenzji pracy dyplomowej mimo przedstawienia dowodów na plagiat
 • Zlecanie prywatnych zadań, zlecanie nadmiernej ilosci zadań, przemoc słowna w białych rękawiczkach, obgadywanie z kłamstwem, umniejszanie, celowe chwalenie kogos innego na forum za prace która został wykonana przez mnie, straszenie przez opowieści i historyjki opowiadane niby o kimś innym ale dotyczące określonej sytuacji i wiele rzeczy których nie pamietam i nie chce już pamiętać,
 • Zlecanie zadań słownie za których wykonanie grozi dyscyplinarka, oczernianie do pracowników i studentów, kradzież pomysłów itd
 • zlecanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków i kompetencje, aby zarzucać i wyśmiewać niepełną realizację zadania
 • złośliwe uwagi o wartości pracy
 • złośliwe uwagi, przeinaczanie moich wypowiedzi, pomawianie itp.
 • Złośliwości i poniżanie
 • Zmienianie faktów
 • zmuszanie do dodatkowych prac po godzinach poza obowiązkami, kelnerka w libacjach na imprezach, sprzątanie rzygowin po gościach, straszenie
 • zostałam całkowicie wyłączona z możliwości współpracy z moimi kolegami i koleżankami, odwołanie z pełnionej funkcji bez podania przyczyny, unikanie kontaktu i odpowiedzi na moje pytania
 • Zupełny brak komunikacji
 • zwracanie się w sposób pasywno-agresywny, nie przyjmowanie agrumentów, po zwróceniu uwagi na sposób komunikacji odpowiedź "ja tak mam".
 •  

Musisz się zalogować aby dodawać komentarze.

2.png3.png6.png5.png5.png8.png1.png